Изследване върху различните видове депресия чрез арт-терапевтичната основа на антропософското изкуство. Бъбречен и белодробен тип депресия (8)

Submitted by admin 2 on Съб., 31/10/2020 - 21:16
Картина на Лиан

Бъбречен тип депресия

„Образно казано, бъбреците са светлина, потопена в тъмнина. И цялото здраве и хармония в организма зависи от това дали тази светлина излиза или не.“ (стр. 156), Лиан Коло-Дебоа

След като описахме аспект на депресията от чернодробен тип, сега ще разгледаме вида депресия, свързана с бъбреците. Анализът на свободната работа на засегнатите пациенти разкри тук дисбаланс поради прекалено голяма активност на светлината, с други думи, това е ситуация, при която пътят на въплъщение през светлината е твърде силен, действа твърде силно в дълбините на организма или не действа правилно.

Диагностични елементи

Бъбреците са вторият кардинален орган, разположен под диафрагмата.

В известна полярност с черния дроб, те са орган, оформен от и носител на преобладаващ процес на светлина, разрушаване, който води в дълбините на метаболизма. Бъбреците са астрален орган par excellence.

Какво можем да очакваме да срещнем в рисунки от пациент, който има депресия, свързана с такава дисфункция в бъбречния процес?

Спиралата е едно от движенията, характерни за въздуха. Това е и едно от основните движения на астрала (на звездите, например) и на астралното тяло в частност. Всъщност именно този вид образ откриваме при този тип дисфункция.

Ето няколко примера:

Въглен

„Светлина“, която се върти в спирално движение

 

Пациент 1

 

 

Пациент 2

 

В тези две рисунки се сблъскваме с много специфична ситуация: Светлината, която трябва да лъчи надолу от висшите членове, следователно от горната част на картината, се улавя във вихрен жест, който се издига отдолу нагоре. Тъмнината, която, привлечена от светлината, трябва да се движи по голяма спирала към върха, е тук фрагментирана и повече или по-малко тясна.

Астралът вече не се управлява от Аза, от светлина отгоре надолу.

Вече неспособни да се насочат извън силите на мисленето, хората са подложени на неконтролирани въртеливи психически движения.

В настроение, което нахлува и се променя, емоционалното напрежение е интензивно, провокиращо страхове и агресивни реакции.

Пустошта

 

Пациент 3

 

 

Пациент 4

 

Празнината в центъра е от същия порядък, депресия от бъбречен тип.

Тук се променя само гледната точка: Вместо да се озовем извън спиралата, сега гледаме към това, което се случва в центъра, в кухината (точно както в центъра на Химера, която се издига като вихър, Изображение 5).

Сякаш засмукан в окото на циклона, където цялото движение е спряно, човекът е парализиран.

Защитната обвивка на тъмнината е недостъпна и фрагментирана.

Нервната система и астралното тяло доминират напълно, без да са насочени.

Лицето е обхванато от паника.

Цвят

Един от най-забележителните цветни почерци е този, който наричаме „мелници“, което също е спираловидно движение. Тук имаме картината на двуизмерна спирала, центрирана, която прилича на платната на вятърна мелница. Това ни връща към един от типичните жестове на въздуха и астралността.

 

„Мелници“

 

Пациент 5

 

 

Пациент 6

 

 

Пациент 7

 

Тук имаме работа с астралност, която се върти, без посока от съзнателния Аз. Мислите вече не са насочени, те се въртят в кръгове; човекът „мели” и се изтощава.

Единството на цвета се губи. Цветовете са разделени и фрагментирани, без връзка помежду си и без каквато и да е връзка със срещата между светлината и тъмнината. Това, което трябваше да бъде свободно движение между горната и долната част, е фиксирано в центъра и се върти там. Това е карикатура на движение.

От празнотата към центъра

 

Пациент 8

 

 

Пациент 9

 

Тук намираме същия почерк като на чертежа с въглен.

Обездвиженост и парализа на душата.

Доминират цветовете, близки до светлината.

Човекът е заслепен и изтощен.

Празнотата изпълва човека с паника.

Терапевтични елементи

За да се засилят лекарствата, дадени от лекар, една от терапевтичните опори за пациенти с бъбречна депресия ще бъде на първо място тази, която да възстанови топлинната основа. Това става чрез тъмнина, която да възстанови своята пълнота и широта, за да запълни празнотата зад движението, което няма връзка със светлината. Успоредно с това светлината трябва да бъде внесена с нейната активност, която тече нагоре и генерира ред, ритъм и посока.

Въглен:

Акцент по пътя на въплъщението през светлината пред тъмнината

Както беше подчертано по-рано, тук астралът е доминиращият елемент. С други думи, пътят на въплъщението на Аза през стремящата се нагоре светлина трябва да бъде подсилен, по-специално, за да отвори тънко, ограничено, спокойно вътрешно пространство. Това означава да се постави акцент върху дейността на светлината пред тъмнината, която трябва да бъде подсилена и обединена.

В цвят

„Бъбреците са органите, за които зеленият виридиан е особено полезен.“ 1 (стр. 156), Лиан Коло-Дебоа

Виридиан, със своя вертикален жест, винаги ще бъде от голяма помощ в този вид терапия. Той утвърждава пътя на въплъщението през светлината.

От свободните произведения на изкуството можем да определим цветовете, в които са открити най-важните дисбаланси, тогава измисляме цветни упражнения, чиято основна цел е да възстановим топлата основа, основа от унифицирани цветове в долната част на картината, за са се върне силата на светлината за създаване на пространство. Това ще върне цветовете в законното им движение, качество, интензивност и позиция. Тогава вероятно ще трябва да работим върху ритъма и движението, например с жълто-зелено.

 

Белодробен тип депресия

„Белият дроб е силно свързан с нервната система. . . Това може да се види ясно в развитието на ембриона, а също и във функционалната регулация на органа, който е много по-тясно зависим от нервната система, отколкото е сърцето. Именно това ни позволява да променяме дихателния си ритъм по желание.“ 9 (стр. 109), Виктор Бот

С белите дробове се оказваме в центъра на човешкото същество, над диафрагмата, в ритмичната система, в тясна връзка със сърцето.

Белият дроб е повече свързан с твърдия елемент, най-материалният, най-физическият.

Това е орган, който очаква въплъщение на Земята, за да се разгърне при раждането си в голямо вдишване и който ни позволява да напуснем живота чрез голямо издишване.

Видяхме, че белите дробове са оформени и са носители на процес на преобладаваща светлина, като бъбреците.

Анализът на свободните произведения на засегнатите пациенти разкри тук дисбаланс поради твърде много светлина. С други думи, пътят на въплъщението през светлината е твърде силен, действа твърде силно в дълбочината на организма или не действа по правилния начин. Това означава, че трябва да намерим „светлина“, която действа твърде силно точно във физическото, в тъмнината.

Диагностични елементи

Какви рисунки можем да очакваме да намерим у пациент, който има депресия, свързана с дисфункция в белодробния процес?

„Светлина“, която унищожава всичко по пътя си, без връзка с околната среда, абстрактна или „светлина“, която оформя твърде много, която разделя и фрагментира.

Това всъщност е типът образ, който откриваме при този тип пациенти.

Ето няколко примера:

Първо виждаме жест, който изглежда като лек жест, излъчващ, но като карикатура. Тази светлина не осветява околностите, не създава пространство и не е свободна.

Освен това тази светлина не само не намалява, докато се отдалечава от източника си, но и обхожда цялата картина.

Това показва, от една страна, че съзнанието навлиза твърде дълбоко в тялото и може дори да стигне дотам, че да бъде затворено в себе си; от друга страна, липсва топла и устойчива основа.

Твърде много светлина води до склеротични процеси (Образът на Сфинкса, Изображение 5), спира и ограничава всички движения, ограничава и затваря тъмнината, за да влезе в уплътнени, непроницаеми форми.

Въглен

„Светлина“, която не намалява, пресичаща

 

Пациент 10

 

 

Пациент 11

 

 

Пациент 12

 

 

Пациент 13

 

Цветовете са подредени и боядисани по еднакъв и плътен начин.

Светлинният полюс, мисълта, доминира и спира всичко.

Липсват нюанс и дишане.

Мисленето доминира, но няма връзка с околната среда. Абстрактно е. Отделя се и става натрапчив.

Тъмният полюс, твърде задържан, се втвърдява и става тежък в повече или по-малко твърди блокове.

Депресията се случва, защото всяко движение, идващо от околната среда, събужда екстремен страх, който извиква ново обсесивно усилие за контрол.

В цвят

Внимателно отделени блокчета

 

Пациент 14

 

 

Пациент 15

 

 

111

 

 

222

 

Терапевтични елементи

За да се засилят лекарствата, дадени от лекар, една от терапевтичните опори за пациенти с белодробен тип депресия ще бъде първо да се създаде пространство и атмосфера, които позволяват възстановяване на движението и освободено физическо и психологическо дишане.

С въглен: акцент върху срещата между светлината и тъмнината

Движението, родено от срещата на светлината и тъмнината, възстановява експанзивността на дишането и храносмилането. Те са освободени. Атмосферата става жива, лека и анимирана.

В цвят

„Цветовете са мисли, които не са в главата, а в сърцето. Светът на цвета е светът на сърцето и той дава на егото връзка с волята ― и чрез волята със Земята. Човек трябва да култивира онзи свят на мислене, който е в сърцето и трябва да го носи в себе си и никога да не го напуска по каквато и да е причина.“ (Стр. 44), Лиан Коло-Дебоа

От свободните произведения на изкуството можем да определим цветовете, в които са открити най-важните дисбаланси, тогава измисляме цветни упражнения, чиято основна цел е да върнат на цвета движението му, качеството му, прозрачността му, нюансите му, правилното му място между светлина и тъмнина.

Превод: Стела Василева

Частите на цялото изследване до тук!