Изследване върху различните видове депресия чрез арт-терапевтичната основа на антропософското изкуство (2)

Submitted by admin 2 on Вт., 01/10/2020 - 19:10
Картина на Лиан

Представи за здраве и болест от гледна точка на духовната наука

„Добри здравословни“ състояния на човешкото същество

 

„Ако взаимодействието на пулса и дишането функционира правилно, тогава долното и горното човешко същество са правилно свързани. Ако случаят е такъв и не се намесват външни наранявания, индивидът трябва да бъде основно здрав.“ Рудолф Щайнер

Човешките същества са в „добро здраве“, когато има ритмично, динамично и непрекъснато обновяващо се равновесие между тяхната горна и долна конституция.

Горните съставки (Азът и астралното тяло) и долните съставки (етерната и физическата) трябва да могат да се свързват и разединяват по ритмичен, балансиран и гъвкав начин и благодарение на ритмичния полюс, чиято основна мисия е именно да компенсира нередности. Пулсът и дишането в тяхното отношение един към четири, постоянно пренастройващи се, са пазителите и показателите, че тези ритмични промени се случват по правилния начин. Сега ще разгледаме определени ситуации, които застрашават това „добро здраве“.

 

Две патологични тенденции

Видяхме, че здравето е резултат от правилното движение и равновесие, възстановявано всеки момент, между двата полюса на изключително мощни сили. По този начин могат да възникнат два вида голям дисбаланс, застрашаващи доброто здраве на човешкото същество. Те могат да се проявят по два начина - или чрез тенденция към образуване на „чужди тела“, или чрез тенденция към конституцията на „вродена консумация“.

 

Образуване на „чужди тела“

„Когато само процесите на разпад преобладават, те ще доведат до разрушителни процеси, посягащи на здравето на организма на човешкото същество, защото нещо чуждо, което не е усвоено по правилния начин, съдържа прекомерни разрушителни сили.“ Рудолф Щайнер

Човешките същества - духовни същества, обединени с боговете в свръхсетивни светове, стават техни земни проводници, което позволява те да се развиват, да се трансформират и да се индивидуализират чрез среща със земните преживявания. Всеки опит от ежедневието е вписан в конституцията на човешкото същество чрез деконструктивно течение 2, което тече през нервната система. По този начин опитът се отпечатва и отразява във веществото и по този начин става възможно самосъзнанието.

Всеки отпечатък е реинтегриран в общия живот на тялото и на духа от течение 1, реконструктор на целостта и единството на Аза. Реконструктивното течение 1 се нарича още „лечебният процес, лечител. "

Но се случва така, че преките деконструктивни процеси извършвани от нервната система да са твърде мощни и да не може да бъде върната циркулацията от лечебния процес, който идва да ги срещне чрез кръвта. Тогава настъпва застой, образуват се запушвания и след това тумори, които се развиват извън общата организация, това, което Рудолф Щайнер нарича „чужди тела“. Тези запушвания не е задължително да се сведат във физическия и органичния план. Те също могат да съществуват невидимо в други съставни части на човешкото същество. Но оставайки „чужди“, те са изолирани от духовната организация и физическия организъм, и стават носители на болести.

„Веднага щом настъпи твърде силна нервно-сетивна дейност, когато твърде много от процесите в околната среда се „струпват“ в човек, в този момент другата система, която тече през кръвоносните съдове, се бунтува. Тя иска да доведе до изцеление; тя се стреми да проникне в организма с правилните астрални и етерни сили, които могат да се устремят отдолу нагоре. Тя се стреми да предпази Аза или Аза, работещ с астралното тяло, от това да действа сам… Когато възникне подобна на тумор формация, това е симптом, че Аз – активността не се намесва по правилния начин през етерното тяло; дейността на Аза се самоутвърждава, но понякога не може да се доближи до тумора.“ (стр. 8-9) Рудолф Щайнер

Това е първата патологична тенденция: тенденцията да се образуват чужди тела на всички нива на организма.

 

Един вид вродена консумация

„Възможно е ,обаче, при раждането човек да не проникне достатъчно силно с егото и астралната си организация във физическата организация; в определен смисъл душата и духовната организация не си проправят достатъчно път във физическата организация. Тогава ще има непрекъснато превес на силите за растеж (активни отдолу нагоре) недостатъчно интегрирани и, следователно, обременени от физическа организация.“ Р. Щайнер

За разлика от първата тенденция, при която деконструктивното течение 2 преобладава, в случая на тази втора тенденция откриваме, че астралната и азовата организации от течение 2 нямат сили да проникват в етерната и физическата организации, повече или по-малко изоставяне на процесите на растеж, хранене и размножаване. Тук течение 2 на висшата духовна организация не може да се справи със слизането в по-ниските организации. Реконструктивните течения преобладават и се изкачват отново отдолу нагоре. Те са свободни от обратно формиране и индивидуализиращо влияние на деконструктивното Течение 2, което работи отгоре надолу. Кръвоносната система доминира и прелива. Кръвоносната и нервната система не могат да се срещнат по правилния начин и да се балансират една друга.

„Човек може да се роди с невидимото същество, захванато недостатъчно за физическото му тяло, отказвайки да проникне в кръвния процес по правилен начин. Тогава човешкият дух не може да се доближи до процеса на кръвта. При  такива индивиди, ние можем да видим последиците от това още от детството. Те или остават бледи и слаби, или бързо израстват на височина, поради преобладаването на силите за растеж. В този случай душата и духовната организация не могат правилно да влязат в организма.“ (стр. 9-10) Рудолф Щайнер (2)

Това характеризира втората патологична тенденция: тенденцията силите на растеж и хранене да се освободят от формиращите психо-духовни сили, идващи отгоре.

 

Картина на двете патологични тенденции

Френският художник Одилон Редон (1840‒1916) ни е предложил великолепна картина, мощна имагинация, която красиво илюстрира двете току-що описани патологични тенденции.

* Жестът на първата тенденция е да действа прекалено мощно отгоре надолу, да унищожи живота, да позволи на съзнанието и силите на смъртта да упражняват контрол. Тази тенденция може да стигне дотам, че да трансформира човешкото същество в гигантска статуя от бял камък, тежка и фиксирана, красива и неподвижна. Тази статуя е в долната част на картината; където топлината и живота трябва да царуват, а има безсъзнание, студ, скованост и съзнание в крайно напрежение. Това е картината на сфинкса, който казва: „С поглед, който нищо не може да отклони, аз се взирам през нещата към недостъпен хоризонт. " И ние знаем, че това, което казва, е вярно защото цялото му същество проявява тази неподвижност и това напрежение.

* Жестът на втората тенденция е обратен: недостатъчно тегло, твърде много живот, някои от силите, които се издигат мощно отдолу нагоре - тези, чиято роля е да реконструират живота в безсъзнание, сън и топлина. Тази тенденция може да стигне дотам, че да превърне човешкото същество в същество не по-малко гигантско от първото - тъмно, кухо и празно. Дори окото, органът, образуван от светлината, не съществува. Ушите, от друга страна, са извън пропорция и показват, че това същество възприема всичко, но в състояние, подобно на сън. Горната част на тялото не е пропорционална на останалите, почти несъществуваща, с много къси горни крайници с нокти. Долната част на тялото е заменена с огромна спираловидна опашка. Това същество не докосва земята, реалността; то се издига нагоре и се разгръща там. Тук нямаме усещането за статуя, а за спираводино същество, което е много, мнного  живо. Живо и празно, макар и самодоволно, тъмно и кухо. Това е картината на Химера, която казва: „Аз съм лека и радостна.“ Но ние знаем, че тя лъже, защото цялото й същество показва обратното, но тя не го осъзнава.

 

Рисунка

 

Одилон Редон, Изкушението на Свети Антоний

 

Две терапевтични пътеки

Тези две тенденции задължително присъстват в човешкото същество и те стават патологични, когато равновесието между тях е нарушено.

Сега ще разгледаме терапевтичните средства, с които разполагаме за възстановяване на доброто здраве.

 

Разрешаване на проблема „чужди тела“

„Тогава трябва… да осигурим поддръжка на етерното тяло до известна степен, за да може бъдете ефективни. Трябва да помогнем на етерното тяло да се доближи до това, което идва отгоре и не е поело етерна активност, а най-вече его и астрална активност, и по този начин отравя организма. Трябва да се противопоставим на егото и астралната активност с етерна активност, която първо е проникната от егото и астралното тяло, и след това става действена; по този начин вече подпомагаме лечебния процес, присъстващ и стремящ се да влезе и да въздейства в човешката организация.“ (2) – Рудолф Щайнер

С първата патологична тенденция: когато деконструктивните течения 2, действащи отдолу нагоре, са прекалено силни или когато в краен случай са се образували тумори, ролята на терапевта ще бъде да подкрепя етерното тяло. Това означава да се подпомогнат реконструктивните течения 1, действащи отдолу нагоре в своите подхранващи, обединяващи качества, за да върнете чуждото тяло обратно в обръщение. С други думи, ние подпомагаме ребалансирането чрез подкрепа на полюса, противоположен на този, който доминира; подкрепяме наличния салутогенен импулс, винаги присъстващ в етерната конституция на човешкото същество.

 

Решаване на проблема „един вид вродена консумация“

„Тъй като тялото отказва да поеме душата и духовната организация, нашата цел  трябва да бъде отслабване на прекалено силното етерно тяло, там където неговата активност е станала твърде силна.“ (2), Рудолф Щайнер

С втората патологична тенденция: тогава когато реконструктивното течение 1, действащо отдолу нагоре като сили на растеж, е прекалено силно и духовната същност не успява да установи връзка с физическото, ролята на терапевта ще бъде да отслаби етерното тяло. Това означава да се смекчи прекомерното възстановяване, подхранване със сила и едновременно с това да подсили деконструктивното течение 2 - до този момент неефективно  - за да позволи на човешкия дух да слезе във физическото тяло.

Ще съберем в нова таблица състоянията на дисбаланс и болест, описани тук, и начина, по който можем да помогнем да се възстанови здравето.

Таблица 5

Тенденции

Разрешение

Тенденция за образуване на чужди тела

Течение 2

Деконструктивно

Прекалено силно

Да се засили реконструктивното течение 1, като се подпомогне посредническото лекуващо етерно ниво.

Тенденция за един вид вродена консумация

Течение 2

Деконструктивно

Прекалено слабо

Да се отслаби прекомерно прииждащото реконструиращо течение 1. Да се подкрепи деконструктивното течение 2.

 

„По този начин можем да разберем интересното взаимодействие между здравето и болестта чрез разбирането за цялостното човешко същество. Такова взаимодействие винаги присъства, като основно се балансира между пулса и дишането. Учейки се да разбираме чрез какви външни средства единият или другият от тези процеси може да бъде стимулиран, ще бъде възможно да подкрепим естествените лечебни процеси, които винаги присъстват, но не винаги успяват да се проявят.“ Рудолф Щайнер (2)

По този начин хората като същества нa равновесието и ритъма, и движението, пътуват по пътя на съдбата си между здравето и болестта, които се редуват като пазачи, индикатори, настойници, необходимости за еволюцията.

Когато една болест се установи, терапевтите, просветлени от духовната концепция за човешкото същество, са призвани да придружават пациента, те имат на разположение необходимите инструменти за помощ: за доктора, това ще бъдат лекарствата, за терапевта ще има Светлина, Тъмнина и Цвят.

Ще развием тези точки във втората част на това изследване. Там ще се опитаме да покажем как разполагаме със Светлина, Тъмнина, Цвят -  инструментите, които ще опишем в част втора на тази книга:

* за усилване на реконструктивното течение 1 в подкрепа на междинното ниво на лечебния етер,

* или за отслабване на преливащото реконструктивно течение 1 и за подсилване на Деконструктивното течение 2, за подпомагане балансирането на тенденции, които са станали патогенни.

 

Превод: Стела Василева

Всички части на изследването до тук