Капки за очи при прогресиращо късогледство, нарушена акомодация и катаракта - Belladonna e fructibus Augentropfen

Submitted by admin 2 on Вт., 13/06/2017 - 13:47
Atropa belladonna e fructibus

A: Atropa belladonna e fructibus,
Einzeldosis-Augentropfen (капки за очи в еднократна опаковка)
B: Atropa belladonna ex herba,
Einzeldosis-Augentropfen (капки за очи в еднократна опаковка)

Atropa belladonna e fructibus 33а или ex herba ferm 33a D5
(плодовете или цветовете на беладона, Atropa belladonna, барабоеви растения—Solanaceae):
Препоръката да се използва Atropa belladonna e fruct. при късогледство води началото си от Рудолф Щайнер.

Лекарските среди били убедени, че създаването на такъв препарат ще удовлетвори практическите нужди за съвременно лечение на прогресиращо късогледство.

Характеристиката на беладоната демонстрира нехарактерно за „типичното растение“ прекалено силно включване на астралното начало до дълбочината на вегетативно бягство. Мястото, където са прикрепени цветовете и плодовете се оказва в областта на листата.

Преодоляването на растителния процес предизвиква в беладоната, в качество на противодействие или защитна реакция, образуване на атропин, който по своя начин на действие съответства в човешкия организъм на астралност, която излиза извън границите на кръвния процес .

Вегетативната астралност сякаш побеждава периферията, нещата стигат до известно възпаление на кожата, на органите на чувствата, т.е. до много силен кръвен процес в областта на кожата и органите на чувствата.

По-продължителното действие води до „вцепенение“ на душевното начало, което действа в тази област, подобно на кратко прекъсване на връзката с ефирното начало. Така трябва да се разбира действието на Atropa belladonna върху липсата на еластичност и втвърдяване в образуванията на окото.

В случая на черния блестящ плод на беладоната имаме работа със следния процес: астралността, която действа от обкръжението върху растението особено интензивно се свързва с вегетативните течни процеси в беладоната.

Това означава, че в Вelladonna включването на астралния, включително до физическия и заедно с това до «тъмния» земен елемент, който се проявява във формирането на алкалоид, т.е. в победа и «вцепенение» на белтъчния процес.

Такъв орган на чувствата, като окото, може да се съпостави с резултата от включването на свето-астралните процеси, включително до физическо ниво; при това в окото настъпва пълно изместване на кръвния процес от светопречупващата среда, която единствена прави възможно преминаването на светлината.

Ако, протичащата в окото артериална кръв се свързва патологично с астралния процес, то плодовете на Веlladonna, приготвени хомеопатично, могат да противодействат на това. Препаратът Atropa belladonna e fruct. се използва при липса на еластичност и при неподвижност, както на лещата на окото, така и на миглите, т.е. при слаба способност към акомодация.

Този болезнен процес се съпътства със склонност към прилив на кръв областта на миглите, а понякога също и с конюнктивит, при пренапрежение. Късогледството, като област на приложение, би трябвало да се разбира в смисъл, че при Вelladonna-болезнен процес, астралното тяло в процеса на зрение не може да се отдели достатъчно от физическото, което е причина за намаляване силата на зрение надалеко.

В капките за очи Atropa belladonna ex herba в основно вещество се преработва прясна, цъфтяща трева. Ние сме длъжни на първо място тук да имаме предвид не връзката на плода с кръвообращението, а родството на листните издънки с дишането.

Препаратът Atropa belladonna ex herba силно действа при липса на еластичност, включително до загуба на подвижност при лещата на окото, а също и при миглите, но за разлика от Atropa belladonna e fruct. без съществен прилив на кръв в конюнктива.

В този случай става дума за недостатъчно дишане или еластичност в областта на лещата на окото, което може да доведе до образуване на отложения и помътняване, заедно с това и катаракт. Мой колега-окултист казва, че благодарение на съвременните, постоянни инжекции с Atropa belladonna ex herba в средна потенция често може да се избегне операцията във връзка с катаракта.

Rosae aetheroleum D7
(ефирно масло от листата на различни видове рози; розоцветни - Rosaceae):

Atropa belladonna e fructibus
Ефирното розово масло е терапевтична съставна част на всички капки за очи WALA. То се добавя в потенцирана форма и затова се оказва динамически активно, заради своите особени топлинни качества, свойствени за всички розоцветни и демонстриращи родство с топлината на кръвта.

Ефирното розово масло, като правило, се понася добре и практически не предизвиква алергични реакции. За разлика от ментата, камфора и евкалиптовото масло, розовото не охлажда, по-скоро меко затопля, без да води до възпалително раздразнение. Едновременно с това то притежава известно бактериално действие, което е свойствено и за силно действащите ефирни масла, например маслото на мащерката.

Всички розоцветни се отличават с повишена връзка с кръвта, което се проявява в тяхното кръвоспиращо действие (Tormentilla) или в стимулиране на топлинния процес в самата кръв. Ефирното масло на розата действа, като правило, хармонизиращо, особено върху топлинната организация на човека и върху неговите формообразуващи сили. По този начин то поддържа непосредствено организационните способностите на астралното тяло и организацията на Аза.

Приготвяне: WALA-Drztekreis, 1972
Форма на приготвяне: капки за очи.

Дозировка и начин на приложение
Ако няма други указания, 2-3 пъти в седмицата – 2 пъти на ден по 1 капка в конюнктивната торбичка.

Показания:
Изместване на прекалено активното в областта на окото възприемащ организъм при застой, втвърдявания и отложения, например:
А:
1 Прогресиращо късогледство
2 Слаба акомодация
В: Катаракт

превод от руски: Нели Тотева