Антропософска терапия с пеене

Submitted by admin on Ср., 24/05/2017 - 18:39
Валборг Вербек

Създателка на това терапевтично направление е известната за времето си шведска оперна певица Валборг Вербек-Свердстрьом. Заедно с Рудолф Щайнер, който дава на света учението, идеите и светогледа на Антропософията, както и редица практически направления, произлезли от тези идеи, те създават упражнения, свързани с вокализиране на гласните и съгласните звукове, по начин, по който биват изживявани от човешкото същество като дълбоко душевен и физически процес.

 

Срещата с Р.Щайнер ѝ помага да задълбочи познанията си по тези въпроси и до неговата смърт през 1925г. между двамата продължава да съществува непрекъснат разговор относно въпроси, свързани с пеенето и обучението на певците. Още в началото той ѝ показва медитация за задълбочаване и одухотворяване на певческото дишане. Пеенето се превръща в свещенодействие, в което звуковите потоци стават естествен мост и връзка между света отвъд материята и земния свят, в която връзка човекът е естествен медиатор. Нека си спомним за пеенето като свещенодействие в древните ритуали на различни култури.


Накратко методът може да бъде описан като звучащи архетипни съчетания от гласни и съгласни, които човешкото същество носи в себе си, в цялостната си конституция, като отглас на космическите първозвуци, които чрез целенасочена работа, вслушване и дълбоко проникване във вътрешното ни душевно пространство, се учим да чуваме отново и да използваме целебно.

 

Терапията с пеене въздейства на различни нива от човешкото същество. Основната му цел е да се подсили и въздейства върху етерното тяло, чието отслабване е реалната видима причина-резултат за редица заболявания, които проникват до физическото ниво. Човешкото същество е най-уязвимо в областта на своето астрално тяло – то, със своите симпатии и антипатии, със своите чувства и емоции, с невъзможността човекът да се дистанцира от тях със силата на своя осъзнат Аз, да ги подреди и осъзнае, става причина за проблеми, промени и заболявания, които достигат до физически прояви.

 

С тази терапия може да се действа превантивно, а също така и на различни заболявания, чрез засилване на взаимовръзката на етерното тяло и животворните етерни потоци, които чрез звука можем да оживим отново в нас. Работи се лечебно с човека в неговата цялост, в което си взаимодействат 12-те човешки сетива, троичността в нейната цялост – мислене, чувстване и воля, четирите тела – физическо, етерно, астрално и духовно тяло, както и седемте жизнени процеса, които протичат в човека от неговото раждане.

 

Автор: Дорина Василева