При уплътняване в ретината и съдовата обвивка на окото - Galenit/Retina comp.

Submitted by admin 2 on Съб., 10/06/2017 - 12:27
Galenit/Retina comp.

Препаратът представлява видоизменение на предишния препарат за очи WALA Secale/Retina comp. и Retina comp.

В дадения случай новият се оказва с висока потенция галенит спрямо Secale/Retina comp. (в този препарат галенита е представен в D7).
Galenit D19
(Галенит; природен оловен сулфид):

Оловото (Plumbum), ако изхождаме от неговата същност, от неговата същностна картина, запазва топлинния процес във физическата област. Действа върху периферията и в кръвта до образуването на кости, като предизвиква втвърдяване, склерозиране, защото топлинния процес се оказва свързан в оловото, фиксиран.

Навсякъде в организма, където протичат топлинни процеси трябва да бъдат течащи и подвижни, особено в съдовата система, оловото предизвиква втвърдяване, парализиращо, при това по периферията на кожата и в областта на органите на чувствата в началото чувствителността се увеличава, а после отслабва.

При своето свързване със сярата оловния процес се свързва с процеса на образуване на белтък и затова в своята потенцирана форма оловото става посредник при включване на душевната и Аз-организации.

В предлагания препарат той има специфично значение за увеличаване на възрастовите изменения на съдовете, а също така и за диабетните промени в съдовата обвивка на окото.

Terebinthina laricina D9
(Смола на лиственицата от ствола на Larix decidua; иглолистни – Pinaceae):
Активността на смолата на лиственицата се използва и в Galenit/Retina comp. Светлинно-топлинния процес, който е заплашен с втвърдяване в Chorioidea , благодарение на тази съставна част на препарата, отново се привежда в движение.

Получената дестилация на Terebinthina laricina от смолата възстановява процесът на образуване на листвена смола обратно във въздушен елемент. Свето-въздушния елемент принадлежи на жизнения процес на сухожилията и дейността на бъбреците. Ако свето-въздушната активност стане прекалено интензивна в окото или в бъбреците и води до уплътняващи, предизвикващи втвърдяване процеси, действие може да окаже Terebinthina laricina , приготвен хомеопатично.

Secale cornutum ferm 35b D5
(Главня – по житата, Claviceps purpurea; спорови – Clavicipitaceae):
Secale cornutum, главнята, по своята гъбна природа е «лунно вещество».
«Секвестрацията» или изходът на органичния жизнен процес от общата връзка е типичен за лунния процес, а също и за Secale, както впрочем и за Argentum. Secale влияе върху студения процес; работата стига до спазми с пристъп и, в края на краищата, до продължителни спазми в съдовата област на окото.

Retina et Chorioidea Gl D11
(ретина и съдова обвивка на окото);
Органичният препарат Retina et Chorioidea насочва активността на посочените по-горе съставни части на препарата в областта на ретината и съдовата обвивка на окото. Както при всички органични препарати, благодарение на органично-животинското вещество се активира ефирното тяло – в нашия препарат сякаш ефирното око.

Растително-гъбния препарат Secale cornutum стимулира астралното тяло да противодейства на спазмите в областта на съдовете. То трябва да бъде променено от прекалено силна активност отвън отново в ритмично, дишащо включване в областта на окото.

Това се поддържа от галенита, който, преди всичко, благодарение на самото олово, подтиква Аз-организацията към активно действие. Ефирното око отново се привежда в действие с помощта на органичния препарат Retina et Chorioidea.

Изработване: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Илзе Кнауер, офталмолог, 1969

Начин на приготвяне: 1. Разтвор за инжекции; Globuli velati

Показания:

Хармонизирането на течните явления при тенденция към уплътняване в ретината и съдовата обвивка на окото, например:
1.1. Retinopathia haemorrhagica
1.2. Retinopathia hypertonica
1.3. дегенерация на ретината

превод от руски: Нели Тотева