ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВАЛДОРФСКИЯ УЧИТЕЛ, ОБУЧЕНИЕТО ПО ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА И ВАЛДОРФСКИТЕ СТАНДАРТИ. КОЙ, КАК И ЗАЩО ГИ НАРУШАВА В БЪЛГАРИЯ?

Submitted by admin 2 on Нед., 03/05/2020 - 13:06
Валдорф

ИСТИНИ И ЛЪЖИ ЗА СЪЩНОСТТА НА ВАЛДОРФСКИЯ УЧИТЕЛ, ОБУЧЕНИЕТО ПО ВАЛДОРФСКА ПЕДАГОГИКА И ВАЛДОРФСКИТЕ СТАНДАРТИ

КОЙ, КАК И ЗАЩО ГИ НАРУШАВА В БЪЛГАРИЯ?

 

Крайно време е да се насочат „незнаещите”, да се припомни на забравилите и да се отворят очите на наивните - какво значи валдорфски учител, валдорфско обучение и валдорфски стандарти. Новоизлюпени „обучения” по Валдорфска педагогика го доказват.

Свидетели сме на добре ориентирани „обучителни” организации, които насочват апетитите си към Валдорфската педагогическа система, без да я познават отвътре (четене на сайтове и на книги не означава познаване, вникване, разбиране и съпреживяване!). Нивото е изначално повърхностно, липсва всякакъв валдорфски педагогически опит, а за лекторски опит в областта - изобщо не става дума, защото най-добрите лектори са именно хората, които имат години педагогически валдорфски стаж, житейски опит и са разширили собствения си светоглед благодарение на своя избор. Подобни „обучителни” организации експлоатират нещо, което нито познават, нито приемат като техен светоглед, нито имат правата за това или пък покриват изискуемите стандарти в тази област. Но тя им носи ползи!

Нека да поясним: официално Валдорфско обучение в България се провежда за трети път в периода 2004 – 2020 год. Тези обучения са тригодишни модулни обучения, като се доближават максимално до стандартите за Валдорфско обучение. Голяма част от преподавателския състав е от чужбина – това са лектори по теория, практики и изкуства, които са оторизирани за това официално, именно поради богатия си професионален опит като педагози във Валдорфски институции. В тези обучения са канени и български представители в някои практически области, придобили вече опит тук, в България, със стабилен духовно-научен светоглед, който е база на Валдорфската педагогика.

Има лице, което официално отговаря за обученията и контактите, както то е и във връзка с Международната Валдорфска организация (IASWECE) - това е изрично написано в сайта на Антропософското общество в България. Антропософията е база на мирогледа, практиките и изкуствата в самата Валдорфска педагогика. Тук, в България тези обучения дават солидно надграждащо познание по време на придобиване или след придобиване на бакалавърска или магистърска педагогическа степен в нашите висши университети.

Но ако отиде в чужбина и ако иска да работи във Валдорфска образователна институция, един валдорфски педагог, завършил в България, трябва да продължи да се обучава и там. Това е така, защото тук има само едно единствено Валдорфско училище ЧСУ „Проф. Николай Райнов”, признато официално от Международната Валдорфска организация, в което може да се практикува по време и след обучението – а това е едно от основните изисквания на Валдорфските стандарти. Има няколко детски градини, има частни или общностни инициативин в няколко града – София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Велико Търново. В тях работят педагози, завършили вече преминалите официални обучения, но за тях това е по-скоро кауза, зад която години наред и целеустремено работят. В България има вече изградена Валдорфска общност, чийто сайт набира скорост и скоро ще бъде представен.

Официално признатите обучения на педагози по Валдорфска педагогика трябва да отговарят на определени стандарти. За да бъде признат едни педагог за валдорфски и да е легитимна неговата диплома, тя трябва да отговаря именно на тези стандарти, приети официлно и спазвани от всички обучения по света. Разбирайте – всичко друго, което е извън това, е нелегитимно, гротескна имитация с меркантилни цели, за което съответните „обучители” носят професионална, законова и морална отговорност пред хората, които лъжат и манипулират, и най-вече носят отговорност пред собствената си съвест.

Кои са най-важните моменти от тези стандарти?

 • Минимумът обучителни часове са между 400 и 500 часа, разделени на: 20-25 % Антропософия; 20-25% Развитие на детето; 20-25% Практически методи; 20-25% Художествени дейности и дейности, свързани със занаяти; 10-20% Професионални и социални аспекти на Валдорфското образование; В стандартите за обучение на педагози за Валдорфските детски градини и за Валдорфските училища са дадени подробно тематичните насоки за всички пет изброени области.
 • Обучението стимулира развитието на качества и компетентности, които са необходими именно за бъдещия валдорфски учител – задълбочен поглед  върху същността на антропософския светоглед за човека; съзнателна и дълбока свързаност с идеалите и принципите на Валдорфското образование, разработени от Рудолф Щайнер; осмисляне и приемане като собствена светогледна позиция на антропософското разбиране на човешката личност като същество, изградено от тяло, душа и дух;

Важно е да отбележим, че има установена духовно-научна понятийна система, с която всеки едни обучител работи, когато обучава. Всяко премълчаване, изопачаване, подменяне на понятия, идеи и смисли говори за други цели.

 • Подробни цели, насочени към развитие на валдорфския педагог: готовност за непрекъснато обучение и собствени изследвания; способност за обективно и съпричастно отношение към децата, колегите и родителите; уважение към специфичната семейна ситуация на всяко дете; висока степен на внимание към вътрешната, емоционална ситуация и ангажираност за собственото по-нататъшно развитие; способност да се създаде топла и подкрепяща среда за развиващото се дете; любов и уважение към децата като духовни личности с уникални умения и собствена съдба; способност да се сдържа собствената изява, идеи и импулси, за да се предостави място на детето за неговите собствени идеи и изграждане на самочувствиетото му; създаване на среда за здравословно развитие на децата, като учителят е нужно да бъде пример за подражание; непрекъснато вътрешно развитие на валдорфския педагог; развитие на артистичните умения и способности;
 • Лицата, които са отговорни за обучението на бъдещите валдорфски педагози, включително за създаването на учебни програми, наблюдението на развитието на студентите, оценката на качеството на подготовката и реализирането на валдорфските програми във Валдорфските детски градини и училища, имат дългогодишна квалификация в съответната педагогическа област. Те се ангажират с постоянно личностно и професионално развитие - участват в национални и международни валдорфски конференции, курсове, изследователски работни групи, обучителни срещи.
 • Съдържанието на обучението включва балансирана академична, саморефлексивна, художествена и практическа дейност, чиято цел е не само добиване на съответната професоинална опитност, но и достигане на искрена включеност в груповия ритмичен процес на срещи, самопознание, отношения, израстване в групата. Цели се развитие и на самия групов процес, за да се постигне високо ниво на взаимопомощ, подкрепа, споделяне на професионален опит. С една дума – това може да се случи само и единствено в общуването на душа с душа, очи в очи, в ритмични срещи, с групова творческа и артистична работа, с даване на обратна връзка, на базата на преосмисляне на преживяното и израстването в този процес.
 • Има задължителен стаж във Валдорфска институция – детска градина или училище, по време на самото обучение, като организирането на този стаж до голяма степен се осъществява и подпомага от самите преподаватели.
 • Изрично се казва, че Валдорфската обучителна програма като израз на свободния културен живот не се основава на личен интерес или лична изгода, т.е. нейното създаване и реализиране цели да отговори на потребностите на времето в лицето на хората, които са потърсили тази педагогика и са я припознали като свързана и развиваща техния светоглед.

Осъзнаването, приемането и осмислянето на Валдорфската светогледна позиция в частност, и на антропософската в цялост, като собствени, е ключово събитие в живота на обучаващия се. Това вътрешно израстване би го предпазило да ползва познанията си само като практическа, външна и меркантилна страна на своята работа, което автоматически би прекъснало корените между външно-повърхностното и истинската антропософската идейна основа.

 

Валдорф

 

Как се извършва сертифицирането на един вече обучен валдорфски педагог според горните приети по цял свят стандарти във Валдорфските обучения?

 • Тези страни, които вече са членки на Международната Валдорфска асоциация, и в които е проведено такова обучение, признаването на обучението се регулира от държавната образователна система. (съответната държавна образователна система е приела валдорфската система като част от общата образователна парадигма в съответната държава, и там вече има доказали се многобройни Валдорфски институции)
 • Ако обучението е в държава, което е член на Международната Валдорфска асоциация, но няма собствената Валдорфска организация, то това обучение се признава, ако работи в съответствие със стандартите за обучение. Тогава пред Международната Валдорфска организация се представя пълното описание на съдържанието на обучението, целия график на провежданите часове, лекторите, администрацията на обучението, планът за развитие на обучението, годишни актуализации на развитието на обучението и т.н. Международната Валдорфска организация се произнася дали представеното отговаря на изискванията, има ли стабилност, до колко написаното отговаря на реално случващото се, съответно може да признае или не обучението. Изисква се лична обратна връзка от обучаемите и лекторите за процеса на обучение. Международната Валдорфска асоциация може да оттегли признаването си на обучителен курс, ако той не отговаря на първоначално обявеното качество на обучение, което е било признато от асоциацията.
 • Сертификатите или дипломите се издават и подписват от хората, които отговарят за обучението, а не от самата Международна Валдорфска организация, тъй като тя е контролен и оценяващ орган за нивото на покриването на обучителните стандарти, както и за тяхната реализация в съответна Валдорфска инициатива или институция.
 • Като орган, който в световен мащаб отговаря за качеството на валдорфските обучения Международната Валдорфска асоциация се състои от Работна група по обученията, Координационна група, Съвет и т.н., с поглед върху всички Валдорфски обучения по света, Валдорфските детски градини и Валдорфските училища, включително и тези в България.

 

Валдорф

 

На какво стъпват тези стандарти за обучение и сертифицирането им?

Първо – на един опит, който е вече над 100-годишен, на живия контакт, на споделения опит от поколения валдорфски учители по цял свят, на стотици издадени книги, статии и изследвания на различни езици в различните области, които са и базисно застъпени като тематичен кръг в обученията. По-добър „стандарт” от този огромен опит няма!

Следващата стъпка е обобщаването на този огромен, жив и жизнеспособен опит в документ, който съдържа в себе си есенцията.

На 17 май 2015 год. във Виена, Австрия и на 7 май 2016 год. в Арл, Франция Международният форум за Щайнеровото/Валдорф образование, т.нар. Хагски кръг, преразглежда и повторно приема документа „Основни характеристики на валдорфското образование”, приет за първи път в Хардуф, Израел на 14 ноември 2014 год., като се допълват характеристиките, приети още през 2009 год. от т.нар. Хагски кръг.

Виждаме едно постепенно развитие на идеята да се създадат и усъвършенстват единни стандарти, които да важат за валдорфските обучения за учители за Валдорфските детски градини и училища по цял свят: 2009 – 2014 – 2015 – 2016 год. Във времето те могат да бъдат допълвани с нови, заменяни, да бъдат съобразени с национални особености и т.н., но по своята най-дълбока същност те остават свързани с идейната основа на Духовната наука Антропософия, дадена на човечеството от Рудолф Щайнер.

Нека сега се спрем и на ЛЪЖИТЕ, на които ставаме свидетели по отношение на „обучения” по Валдорфска педагогика в България

Първата голяма лъжа се нарича Галина Макрей (Уайнър) – организираща Монтесори-обучения в България. Явно тази госпожа се оказва всеядна, тъй като е насочила своя апетит към онлайн обучение по Валдорфска педагогика, нарекла го е „дистанционно обучение”.

Нейното „обучение” се състои в изпращането на, както изглежда от "образеца", който получихме, изплагиатствани книги, които са пуснати на английски безвъзмездно в интернет-пространството. Превежда ги на български и пише че е „съставител” на тези книги. Книгите-наръчници по Валдорфска педагогика са съставени, преведени са на английски и пуснати в нета безвъзмездно от техните автори Петер ван Алфен, Катерина ван Алфен и Саймън Шърли, с цел да подпомогнат обучаващи се валдорфски педагози в Източна Африка. Това е алтруистична инициатива на авторите и на Международното Валдорфско движение.

 

Макрей

 

Макрей

 

Тя изпраща периодично тези книги на своите дистанционни „студенти”, след три месеца им изпраща тест по съответните теми от книгите, както и линкове към видео клипове в ютуб. И с това приключва тяхното „валдорфско обучение” – с четенето на изплагиатствани книги, с гледането на клипове и с тестове. Всеки може да прецени, сравнявайки нивото на предлаганото от нея с нивото на истинското Валдорфско обучение, така обстойно описано по-горе. Тази госпожа-образователен хамелеон демонстрира, че живее в София, а изпраща своите „валдорфски материали” от Малта.

 

Макрей

 

Макрей

 

Въпросната госпожа е създала и Асоциация Валдорф-Щайнер, регистрирана в Търговския регистър на 19.02.2019 год., с идеята да даде визия на дистанционното си Валдорфско обучение като „сериозно и надеждно”, както и да узакони бизнес-апетитите си. Освен това имената Валдорф и Щайнер в сферата на образованието могат да се ползват само с разрешението на „Съюза на свободните валдорфски училища” (Bund der freien Waldorfschulen), а тя такова разрешение нито има, нито ще получи.   

Създадената от нея асоциация няма и не може да има национален характер на обединяващ фактор и център на завършили Валдорфско обучение педагози, тъй като първата организация още в далечните 2004-2007 год. беше създадена от вече покойната Светла Бисерова (лектор, изследовател, преводач и учител на много от нас), съвместно със сега организиращата и действаща за официалните обучения Величка Йорданова, и тази организация се нарича Сдружение „Приятели на Валдорфската педагогика”.

По-важното е, че не името прави една организация валдорфска или Щайнеровска, или антропософска, а нейното съдържание, път, цели, с каквито организацията на г-жа Макрей не може да се похвали. Тя се явява само име, без съдържание и без импулс – куха! Истинска антропософска и валдорфска асоциация се създава като обединение на вече работещи по валдорфски личности и общности – личностите, водени от импулса и идеите създават структурата, а не всеядно ориентирана личност, която просто създава външна обвивка без съдържание. Това неминуемо е обречено на провал, защото не носи истинност в себе си, а меркантилно насочени цели.

Втората голяма лъжа се нарича Фондация Кузманов. След доста сериозни проучвания за тази фондация излязоха много, много интересни неща!

Въпросната фондация в своя сайт никъде не прокламира интереса си към обучения на учители. Целите са съвсем различни. Въпреки това, обаче, апетитите й са насочени натам, а сега вече и към нишата на Валдорфската педагогика с идея за поредица от онлайн видеа. Обученията, които предстоят, ще бъдат по образеца на организираните обучения от МОН и външни обучителни организации за получаване на кредити, които ще „допълват” развитието на учителите в стандартните училища, за да могат в период от четири години въпросните учители да съберат минимум три кредита. Ще се съчетават онлайн обучение с присъствена форма (за желаещите да получат кредити). Като обучението е 16 часа! 

Нито Макрей (ако това е истинското й име, освен Уайнър), нито Кузманов до този момент са дали да се разбере с предлаганите „обучения”, че работят съвместно с Международната Валдорфска организация или са влезли във връзка най-малкото с човека и организацията, които тук отговарят за обученията. Даже, напротив, както е видно – и двете ЛЪЖИ са си съвсем явни ЛЪЖИ!

Но нека продължим с Фондацията Кузманов, където се наблюдава една ВЕРИГА ОТ ЛЪЖИ.

След проучване на въпроса в МОН се установи следното: всички програми на тази организация са заличени в съответния регистър за одобрени обучителни програми в МОН, т.е. тя не може да прави обучения, от които да се издават удостоверения с присъждане на квалификационни кредити по Наредба 15. Единствено може да провежда обучения на общо основание, като удостоверението ще бъде за „участие” в обучение. МОН не се ангажира с тези обучения, защото са извън официално одобрените. Потребителите решават дали да участват или не. При злоупотреби, т.е. при нарушаване на нормативни изисквания може да се сигнализира както в МОН, така и в съответното РУО.

 

Кузманов

 

Казано с думи прости – Фондация Кузманов няма право да провежда обучения с присъждане на квалификационни кредити и всеки опит да го направи означава, че нарушава нормативни изисквания, за което ще се сигнализира в МОН (вече е сигнализирано) и в съответното РУО.

Попаднахме на статия в сайта „За истината”  от 11.07.2019 год., в която има следната информация за издаването на невалидни документи за следдипломна квалификация на учители, към които организации се причислява и въпросната Фондация Кузманов. Авторката на статията се натъква на документ с „предварително изпълнение“:

„За истината” попадна на фрапиращ случай, в който удостоверение от фондация „Кузманов“ от дата 30 юли 2019 г. (т.е. три седмци след датата на написване на статията в „За истината”), удостоверява, че лицето, притежател на документа, е преминало тематичен курс на тема „Портфолио на учители“ на 12 и 13 юли 2019 г. с продължителност 16 академични часа. Ясно е, че от въпросната фондация изпреварват времето, а с документа, който са издали, се присъжда първа квалификационна степен на неговия притежател. Това ще му носи по 90 лв. над заплатата всеки месец, докато се пенсионира.”

И сега идва нещо също много интересно – ЛЪЖА В ЛЪЖАТА

Както вече стана ясно от МОН имаме информация, че въпросната фондация няма право да издава квалификационни кредити. Обаче, оказва се, че тя не само ще ги издава, но и ги обвързва с още други две „институции” (освен със себе си). Ето какво четем в сайта на фондацията:

„…международно удостоверение за участие ще бъде издадено от името на трите образователни институции, приравняващо се на един квалификационен кредит”*

Чрез звездичката от текста по-надолу става ясно, че въпросната фондация ще търси вратичка в РУО за узаконяване на своите „кредити”. Надяваме се, че съответните длъжносни лица своевременно съвестно ще се информират за какво става въпрос и ако е нужно, ще им помогнем.

В горния откъс трите „образователни институции” са Фондация Кузманов, втората „образователна институция” е Колеж по биодинамично земеделие – град Дряново, начело с Николай Зайцев, а третата образователна институция е един учебен център в Англия, който по никакъв начин не е свързан само и единствено с антропософски обучения, още по-малко с валдорфски. Един от партньорите й е наистина антропософският институт „Аланус” в Германия, но той е институт за обучения в антропософските изкуства и социални науки, като оттам по отношение на валдорфски кадри излизат тясно профилирани валдорфски арт-педагози, евритмисти, обучаващи се 6 семестъра, на място, НО НЕ И ВАЛДОРФСКИ ОБЩИ ПЕДАГОЗИ, в смисъла на изискванията и стандартите от по-горе.

Та тази трета образователна институция, за която се говори в обявата на Фондация Кузманов е Институт за уъркшопи, краткосрочни курсове, конференции и следдипломни квалификаии – Кросфийлд. Думите „антропософия”, „Валдорф” там ги няма. Човек остава с впечатление, че този институт е медиатор, през който минават различни обучения – с една дума - всякакви, с цел да бъдат сертифицирани. В случая нашата „образователна институция”, представена от Николай Зайцев се явява медиатор между Фондация Кузманов и въпросния институт Кросфийлд.

И както отново става ясно – институтът Кросфийлд също няма нито правомощията, нито курсовете, нито лекторите, които са оторизирани да сертифицират едно истинско валдорфско обучение, най-малко пък едно такова онлайн обучение. Всъщност Валдорфска педагогика няма и не може да се учи онлайн с видеа – това изцяло противоречи на нейните принципи.

Излиза така, че пред наивните участници в онлайн обученията на Фондация Кузманов се размахват гръмки имена, чужди, звучащи монолитно в съзнанието на българския учител, който едва ли ще тръгне да издирва кое е истина и кое не е. И за това е много лесно да бъде лъган и манипулиран, че получава нещо истинско и качествено…

Нека се спрем по-подробно сега на българския медиатор, на втората „образователна институция” – Колеж по биодинамично земеделие – град Дряново, в лицето на Николай Зайцев. Ето акцентите от едно разследване в статията „Как Дряново не стана „световен град на природосъобразния живот”:

 • „…след три години първите завършили трябва да имат диплома за бакалавър, издадена във Великобритания. Тя няма да е призната в България, но това очевидно не е пречка приемът все пак да бъде обявен. (тук отново става дума за същия институт Кросфийлд)
 • Не пречи и досъдебното производство за обсебване на общинско имущество, което прокуратурата е образувала в края на миналата година срещу един от представителите на колежа.
 • Гратисният период на наемните отношения между Община Дряново и „Регионално сдружение за социален просперитет“ е изтекъл на 2 декември м. г. Проверка на „За истината“ от края на януари т. г. показа, че дворът на училището, предоставено за нуждите на колежа е буренясал. Няма видими следи от ремонт и в сградата. През прозорците й се виждат само кофи с латекс, разхвърляни валяци и четки, но нито едно от помещенията, в които може да се надникне през прозорците, не прилича на място, в което ще се водят лекции и упражнения. За оранжерии и ботаническа градина в двора и дума не може да става.
 • Таксата за семестър е 1500 лв., но в бъдеще можело да се заплаща и с труд, положен от студентите. Тази подробност пред „За истината“ разясни Силвия Велкова, един от преподавателите в колежа. Според нея обучението за степен бакалавър ще бъде три години или шест семестъра. През първата година ще се изучават 6 модула, всеки от които включва 80 часа теория и 120 часа практика.
 • Пак според Силвия Велкова при завършване на тригодишната програма и успешно взети изпити студентите щели да получат т.нар. Level 6 диплома от Кросфийлд институт във Великобритания, равняваща се на диплома за висше образование, издавана от българските висши учебни заведения. „Всички студенти освен в колежа ще бъдат оценявани и външно, от експерти и преподаватели от Кросфийлд институт, за да се гарантира пълното качество на обучението“, обясни Силвия Великова.

 

Дряново
Откриване на "колежа" в Дряново - снимка от сайта "За истината"

 

Какво не знаят кандидат-студентите?

 • В отговор на въпроси, зададени от „За истината“ от просветното министерство припомниха, че дипломите от висшите училища у нас, независимо дали те са българско или филиал на чуждестранен университет, не се признават в страната, ако училището не е получило акредитация. А „Министерството на образованието и науката не разполага с информация за функционирането на висш колеж по биодинамика в страната и неговото откриване“, каза Галина Дреновска, началник отдел „Координация и контрол“ в дирекция „Висше образование“ на министерството. Тази подробност не отрича и Николай Зайцев, лицето, посочено за контакти в сайта на колежа. Той потвърждава, че дипломите на завършилите колежани няма да бъдат легитимни у нас, но тази подробност е спестена на „кандидат-студентите“.
 • Две години по-късно освен че сградата на бившата ж.п. гимназия не е ремонтирана, от нея са изнесени десетки машини за обработка на метали – стругове, фрези, преси, гилотини, бормашини и др. Липсват голям брой столове, радиатори, маси и шкафчета. Изнесени са дори металната естакада към задния вход, цистерни и съдове за нафта. Липсите са установени от комисия, назначена от кмета на Дряново Мирослав Семов, която прави оглед на имота през май 2017 г.

Още няколко обстоятелства:

 • Към инвестиционното предложение, внесено в Община Дряново през 2016 г. от „Регионално сдружение за социален просперитет“, е приложен и списък на организации, които ще подкрепят финансово бъдещия колеж. В него фигурират добре познати имена – Фондация „Америка за България“, фонд „Юнкер“, програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм“ на ЕС.
 • Проверка на „За истината“ в сайта на „Америка за България“, където всички проекти, получили финансиране са публични, установи, че през последните 2 години няма проект на „Регионално сдружение за социален просперитет“, който фондацията да е подкрепила. Не е възможно това да стане и чрез фонд „Юнкер“, както е написано в инвестиционното предложение, тъй като такъв фонд няма, има план „Юнкер“ – инициатива, която подкрепя проекти, при които може да възникне необходимост от покриване на риска. В списъка с одобрени проекти по план „Юнкер“ името на сдружението също липсва.
 • „Хоризонт 20-20“ е програма за финансиране на научноизследователски проекти, които най-общо представляват предизвикателства за обществото. А откриването на колеж, дори да е единствен в сферата на биоземеделието, не би могло да се приеме за високо научно постижение, тъй като този вид земеделие не е непознат.
 • „Crossfields Institute в момента разработва диплома за шесто ниво в областта на биодинамичното земеделие, която ще бъде еквивалентна на бакалавърска степен (три години с 360 кредита). Разработва се в сътрудничество с колежа в Дряново, който е в процес на одобрение да стане център за предоставяне на квалификация в България“. Писмото е подписано от Исис Брукс, директор на „Кросфийлд институт“ - Великобритания.
 • Изпратихме въпроси и до „Рудолф Щайнер Колидж“ в Съединените щати, където, според публикуваната информация, завършилите в Дряново ще могат да защитят магистратура. Оттам отговориха с две изречения – „От 2017 г. не предлагаме магистърски програми. Нямаме контакти с нито едно учебно заведение в България“.
 • За статута на дряновския колеж попитахме и в Министерството на образованието. Отговорът, получен от там гласи, че висше образование в България се придобива в училища, получили акредитация и създадени при условия и по ред, определени в Закона за висше образование. А той предвижда за откриването на висше училище или негово поделение да бъде изготвен проект, който да се внесе за оценяване в Националната агенция за оценяване и акредитация. Едва след положителна оценка от там проектът може да бъде внесен за одобрение от Народното събрание или Министерския съвет.
 • Отговорите от образователното министерство дойдоха в края на януари т.г., два месеца, след като разговаряхме с председателя на „Регионално сдружение за социален просперитет“ Гроздалина Георгиева. През ноември м.г. тя каза, че „документите за българската акредитация се движат“, но както стана ясно в Министерството на образованието не са чували за колеж в Дряново. Думите на Георгиева се разминават и с казаното тези дни от колегата й Николай Зайцев, според когото не е възможно да кандидатстват за акредитация в България, тъй като у нас обучението по биодинамика не е застъпено и няма кой да разработи учебните планове и програми, заради което са се обърнали към британския „Кросфийлд институт“. Защо това е спестено преди две години в казаното пред общинските съветници в Дряново, не е ясно. Както не е ясно и защо Георгиева твърди, че учебните планове, с които ще се кандидатства за лиценз пред Министерството на образованието са готови, а Зайцев отрича изобщо да има такива планове.

Схемата – позната и отработена

Зад нелегитимните Висши учебни заведения у нас най-често стоят дружества, регистрирани не по Закона за висшето образование, а по Търговския закон, но с предмет на дейност „образование“. Всички те се представят като филиали на чужди университети и обявяват, че издават дипломи, признати в цял свят.”

След изключително ценните разследвания на сайта „За истината” нека добавим нещо също важно:

как се става преподавател в колеж, който ще раздава дипломи за висше образование по биодинамично земеделие

също практическо антропософско направление, подобно на Валдорфското педагогическо направление, чийто основател е Рудолф Щайнер. Такива са преподавателите в този Висш колеж, обявени в сайта след няколкодневен обучителен курс „Методология на преподаването в Биодинамичното земеделие”, завършен набързо от групата бъдещи „преподаватели”.

За да се стане преподавател на ниво висше образование се изисква изкачване на цяла академична стълбица. И другото, което крещящо се набива на очи – Кросфийлд институт СЕГА разработват тригодишно обучение по биодинамично земеделие за бъдещите български студенти, пък техните преподаватели се оказват с няколкодневен семинар по „Методология на преподаване…”. Нещо логиката куца в цялото това нещо!

И така, всъщност разбираме, че въпросният Кросфийлд институт тепърва „създава” нещо, което явно самият той не познава и не практикува. С една дума – НИЩО! И той се явява медиатор на медиаторите, подобно на Николай Зайцев, добре финансово ориентиран и действащ именно чрез „Регионално сдружение за социален просперитет“, съвместно с аверката си Гроздалина Георгиева.

Вече става ясно кои са именно трите „образователни институции”, които стоят зад онлайн обучението по Валдорфска педагогика на Фондация Кузманов. Има ли още неясноти? Или заблудени?

От първия онлайн клип на Фондация Кузманов, на тема „Въвеждане във Валдорфската образователна система”, който Кузманов набързо свали от виртуалното пространство, но пък наши съмишленици предвидливо бяха записали, става ясно, че представянето на Валдорфската педагогика от въпросния Кузманов е изцяло повърхностно, без познаване на основни понятия, идеи, взаимовръзки и принципи, и без познаване изобщо на цялостната духовно-философска концепция на антропософския светоглед, залегнали във Валдорфската образователна система и идващи именно от Антропософията.

Там се появява и г-жа Виргиния Минева, която е тясно профилиран учител по музика, но не е валдорфски педагог. За нас представлява интерес да разберем кога и къде е завършила своята квалификация като валдорфски учител г-жа Минева, в кои Валдорфски институции в Германия е преподавала и един твърде личен вапрос - приела ли е в себе си истинските принципи на Валдорфската педагогика в частност, и на Антропософския духовно-научен светоглед като цяло, и ако – да, що дири тя в едно онлайн нелегитимно „валдорфско обучение”? Въпросите не се риторични, а изискват отговори. Защото често тук, в България, мнозина се ласкаят от „преподаватели” били тук-там в чужбина, без да проверяват истинските факти.

Засегнахме различни аспекти на проблема ИСТИНИ И ЛЪЖИ по въпроса за Валдорфската педагогика в България, защото поговорката „На лъжата краката са къси.” тук важи с пълна сила. А е видно и че от една лъжа се ражда втора, и трета, и т.н., стига да има кой да вярва и да проспива подобни лъжи.

В момента третото Валдорфско обучение 2018-2020 год. в България е в процес, който както и всички други инициативи беше в няколкомесечно изчакване, докато премине извънредното положение. Зад това обучение стои представител на Международната Валдорфска асоциация, т.е. то е стартирало с ясна структура, план, цели, програма, лекторски екип, възможности за практики и т.н., според стандартите за такова обучение, и съответно се очаква след завършването му да бъде признато, както и съответните завършили го студенти да бъдат сертифицирани като валодрфски учители.

В България има обучени вече учители от предишните две обучения, които развиват тези идеи, работейки в частни валдорфски инициативи, родителски кооперативи, арт-ателиета, като създават малки валдорфски общности от родители и учители в развличните градове. Напълно естествено е те да искат да запалят други учители и родители, правейки презентации на своите дейности, на самата Ввалдорфска педагогика, да правят сайтове, да създават книги, обобщавайки ценни неща от своя опит. Публикуваме активни линкове, чрез които можете да се свържете с тях.

Именно официалното Валдорфско обучение или едно следващо, четвърто бъдещо такова, както и описаните инициативи на валдорфските ентусиасти в различните градове в България, са носители на Валдорфския импулс. Към тях се обърнете, скъпи учители и родители, ако действително искате да се докоснете да същината на Валдорфската педагогика. А ако искате наистина да навлезете в нея с ум, сърце и воля, то преодолейте повърхностните си прехвърчания от педагогика на педагогика, търсенето на бързи обучения само заради кредити и наистина потърсете инстинското, дълбокото и стойностното.

Нека да кажем и няколко думи за ИСТИНАТА НА ИСТИНИТЕ. Кои са истинските задачи, които Рудолф Щайнер поставя пред Валдорфската педагогика и защо е важно как тя ще се развива в света и в човешката душа?

В „Педагогическо изкуство” Р.Щайнер казва следното: „Културата ще става все по-нездравословна и човечеството ще трябва да превръща педагогическия процес все повече в оздравителен процес срещу онова, което разболява в околната среда.”

Пак там, в шеста лекция, той се обръща към бъдещите учители с думите: „Вие ще трябва да станете не само възпитатели и учители във валдорфското училище, но ако всичко върви по правилния начин, ще трябва да станете и защитници на цялата система на валдорфското училище. Тъй като вие ще знаете много по-добре какво всъщност цели валдорфското училище, отколкото може да бъде обяснено на по-близкия или по-далечен свят. Но за да можете да бъдете в пълния смисъл защитници на онова, което се цели с валдорфското училище, а чрез него и за всеобщата духовна култура, ще трябва да сте и в състояние да водите тази защита срещу схващанията на съвремието ни, когато тези схващания се появяват като вражески или дори само като възражения...”

Какво ни казва всъщност Рудолф Щайнер с горните две извадки? Казва ни, че предстоят времена, в които педагогическият процес ще се изправи срещу разрушителните сили на материалистичната култура, която ни залива и поглъща поколение след поколение. Казва ни също, че това противодействие вътре в човечеството е естествено и именно като „правилен начин” предизвиква срещу това разрушение да се изправи и да набере сили валдорфското движение чрез всеки учител в малкото селище, в градовете, в държавите, в света, за да застанат като силен отпор срещу стихиите на силите, които се изправят в еволюционния път на човешкото същество и поколенията.

Злото като обективно по своя характер се превръща в субект на цялата ни епоха, на бъдещето ни - то е нужно да бъде отблъснато чрез просветляването и оживотворяващите сили на идеите, които ни дава една педагогика. За тази цел валдорфският учител е нужно да бъде не само осъзнат, но и да бъде просветлен за тези големи надежди, които Щайнер влага в цялата Валдорфска педагогика. Говорим не за дете, за клас деца, говорим за поколения напред! Кой има интерес тогава да бъдат подменяни валдорфските ценности, т.е. Щайнеровата философия?

Оставяме размислите за будните и пробуждащите се. Търсете дълбочина, търсете истинско вътрешно развитие, търсете истински живото за нашите деца и за бъдещите поколения на България!

АВТОР: ГРУПА СЪМИШЛЕНИЦИ

* * *

Списък на Валдорфски инициативи и общности в България, към които можете да се обърнете:

Валдорфско ЧСУ „Проф. Николай Райнов“, София

https://www.facebook.com/waldorfschoolsofia/

„Златно зрънце“ – Валдорфска детска градина, гр. София

„Градината на розите“ – Валдорфска детска градина, гр. София

            СНЦ „Приятели на Валдорфската педагогика“ – гр. София

СНЦ „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“ – гр. Варна

https://www.facebook.com/waldorfvarna/

            Сдружение за Валдорфска детска градина и училище – гр. Стара Загора

https://www.facebook.com/New.Waldorf.Initiative.Bulgaria/

            Арт клуб „Титания“ – гр. Варна

            Клуб „Приятели на Валдорфската педагогика“ – гр. Пловдив

            Сдружение „Валдорфска педагогика“ – гр. Велико Търново

https://www.facebook.com/groups/672284229499938/

            Ателие „Сръчни ръчички” – град Смолян

            Антропософски инициативи с допирни точки във Валдорфската педагогика:

            Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия (САЛПСТ)

Сайт по Антропософска медицина