ЕВРИТМИЯТА - БУДНОСТ, ПРОФИЛАКТИКА И ИЗЦЕЛЕНИЕ - ТРИДЕЛНО ХОДЕНЕ (3)

Submitted by admin 2 on Ср., 01/04/2020 - 09:57
Лечебна евритмия

„Жестът е нещо, което фактически ни въвежда в по-дълбокия строеж на човешкия организъм, доколкото духът живее в човека. И когато човек изразява своята вътрешност в жеста, той употребява същата сила, която употребява, за да си изработи сетивото на равновесие за създаване на определено положение на равновесие.

Това, което човек развива осезателно при научаване на ходенето, на стоенето изправен, то ни се явява като изтънчено, задълбочено, овътрешнено в по-късния живот, когато, вместо да се прояви телесно, то се проявява повече душевно в жеста.

Ето защо ние се чувствуваме така интимно във вътрешността на човека, когато стоим пред този човек и можем да оставим да  ни действат неговите жестове, целият начин, по който неговата вътрешност се изразява в неговите външни движения.

В това отношение всеки човек е всъщност повече или по-малко един тънък художник пред своите себеподобни.” Рудолф Щайнер, Сър.съч. 60

В този цитат Рудолф Щайнер изключително фино описва една от страните на Евритмията и какво носи тя за човека. Чрез нея ние се превръщаме в художници, рисувайки с етерните потоци картини, които се отразяват дълбоко и действат здравословно не само в нашата душа, но и в душата на хората срещу нас.

Троичното проявление на Бога като Отец, Син и Свети Дух се отразява в човека като Дух, душа и тяло. Тази троичност я виждаме и във физическото тяло, проявена в трите основни системи: нервно-сетивна в областта на главата, ритмична система в сърдечната област и веществообмен–крайници система.

Триделното ходене в евритмията е точно толкова важно, колкото и прохождането на човека в неговия живот. Ходилото, на което човек стои изправен и стъпва по време  на ходенето, също е съставено от три части, подобно на троичността, която е основен градивен принцип на различни нива в цялото човешко същество: пръстите съответстват на нервно-сетивната система, сводът - на ритмичната система, а петата - на системата веществообмен-крайници. Триделното ходене в Евритмията се базира именно върху тази троичност, залегнала в основата на цялата ни изправена стойка и придвижването в пространството.

При Триделното ходене, първо от пода се отделя петата. Това е първият елемент, който е израз на човешката воля. След това стъпалото се задържа във въздуха, изразявайки полета на чувствата, извиращи от сърцето. Така плавно стигаме до мисълта, изразена в избора на целта – стигаме до мястото, където да допрем върха на пръстите, и да стъпим. След това в обратна последователност отпускаме средната част - свода, отпускаме и петата, за да усетим силата на тежестта, здраво стъпвайки на Земята.

 

Ходене

 

Важността на това, как ходим е ясно изразена в следните думи на Рудолф Щайнер:

„Преди няколко седмици ви казах как чрез наблюдение на начина на ходене на едно дете или на човека въобще - дали повдига пръстите си първо или петите, дали стъпва леко или тежко, дали подгъва колената си или има навик да стои изпънат и т. н., - как във всички тези неща може да се види осъществяването на неговата карма като резултат от предишния му живот.“ Събр. съч. 232

В Евритмията разполагаме с богато разнообразие от упражнения за триделно ходене. Можем да го направим под музикален акомпанимент като изключително подходяща за това е „Ave Maria” от Шуберт. По време на самото упражнение можем да сменяме посоката на движение. От ходене с гърдите напред към движение в обратна посока - с гърба напред. Така също наляво и на дясно.

Триделно ходене можем да правим като едновременно с ръцете изпълняваме евритмичните жестово на гласни или съглaсни звукове, което допълнително засилва ефекта на целия процес. Например, можем да изпълняваме евритмичното Л – съгласна на Козирога или евритмично М – съгласна на Водолея.

 

Звук М
Евритмично "М"

 

Звук Л
Евритмично "Л"

 

Можем да комбинираме Триделното ходене с медния жезъл на Венера. Жезълът се носи ритуално като на поднос в двете ни изпънати напред ръце, пред гърдите, създавайки усещането за истински мистериен процес. Може да пристъпваме триделно с балансиращ на главата ни жезъл, като така човек навлиза в една още по-дълбока концентрация и балансираност.

Като процес Триделното ходене балансира цялото ни същество. Зад бавното, плавно и концентрирано движение нашият земен Аз става важен мост в две посоки. От една страна чрез него навлизаме в един макрокосмически ритъм и това ни свързва с нашия висш Аз. Нашият земен Аз, участвайки съзнателно във всеки дейтал от процеса се включва във всеобщия космически ритъм. От друга страна земният ни Аз става мост на висшите сили да участват в балансирането на другите тела от съществото ни – Астралното тяло, Етерното тяло и Физическото тяло. Хармония, равновестност, пълна будност на тялото и съзнанието, задълбочаване на самопознанието, на тялото, душата и Духа ни – това са даровете, които на дава целият процес на Триделното ходене.

Триделно ходене

Материалът е подготвен от Емил Тенев и Дорина Василева, участници в модулното обучение по Евритмия 2018-2020 год. в София, под ръководството на Галина Бертелсен

* * *

Дорина Василева: ДУХОВНАТА НАУКА И ЕВРИТМИЯТА - ПЪТ НА БУДНОСТ И ИЗЦЕЛЕНИЕ (1)

ЕВРИТМИЯТА - БУДНОСТ, ПРОФИЛАКТИКА И ИЗЦЕЛЕНИЕ (2)