Сергей Прокофиев - Осма свята нощ, Лъв, 31.12.-1.01. (9)

Submitted by admin 2 on Вт., 31/12/2019 - 09:40
Сергей Прокофиев

Зодиакалната област на Лъва /31.12. – 1.01./

„...В кръга на Зодиака с Престолите се оказва особено свързан Слънчевият знак на Лъва. На Старото Слънце, като най-висш израз на тази вътрешна, Слънчева жертвеност, е станало жертвеното деяние на Христовото Същество, описано от Рудолф Щайнер в последната лекция на цикъла „Човекът в светлината на окултизма, теософията и философията”. В самия образ на Лъва се съдържат също указания за съвършено определени вътрешни качества, свойствени именно на Духовете на Волята в Макрокосмоса.

От древни времена образът на Лъва винаги се е смятал за знак на висше царско достойнство. Не напразно престолът на цар Соломон е бил украсен с два и с дванадесет златни лъва (З Цар. 10, 18-20).

В лицето на Лъва имаме преход на жертвената воля в сърдечни сили на смелост, в готовност да се осъществи предначертаната висша воля отвън, изхождайки от силите на своето вътрешно същество. Това съчетание на готовност за жертва (воля) и смелост намираме след това в думите, с които Рудолф Щайнер характеризира имагинацията на жертвоприношението на Престолите към Херувимите на Стария Сатурн: „Престолите в своята готовност за жертва, в основата на която лежат сили, смелост, като че ли коленопреклонни пред Херувимите и възнасящи им жертва...”.

 

Лъв

 

...във връзка с описанието на областта на Везните и нейното отношение към Духовете на Движението, беше посочена тяхната уравновесяваща дейност по отношение на излъчванията на Духовете на Волята от центъра на Земята. Тези излъчвания, които Рудолф Щайнер определя като „действия на Престолите”, може да се предусетят в образа на могъщия Лъв, излизащ от планинската пещера въоръжен с цялата си деятелна сила и царствено достойнство.

Произтичащите от Зодиакалната област на Лъва сили на вътрешната смелост могат в частност да помогнат на човека да получи правилно отношение към всички изпитания, които му изпраща съдбата, т.е. да застане в правилно отношение към своята собствена карма, да се научи да я носи и съзнателно да работи над нея. Такава работа на свой ред може да доведе човека до по-съзнателно отношение към Йерархията на Престолите.

Това, което тази Йерархия някога е извършила на Стария Сатурн - „законите на Стария Сатурн” - в напълно метаморфоризирана форма продължава да живее по-нататък и в наше време, изразявайки се в кармическите закономерности на индивидуалната човешка съдба.

В кръговрата на годината времето, стоящо под знака на Лъва, е края на юли и началото на август. През август силата на слънчевата светлина започва постепенно да намалява, затова пък най-голямо става топлинното въздействие на Слънцето. Като че ли това най-горещо време на годината пази в себе си последния, слаб отзвук на природния спомен за състоянието на Стария Сатурн, жертвеното изливане на субстанцията на топлината от Духовете на Волята (Престолите).”