Съвременната наука за троичното разделяне на топлинния организъм

Submitted by admin 2 on Съб., 03/06/2017 - 14:02
Инфрачервено излъчване на човешкото тяло

Чрез експерименти Фриц Гисе[1] е установил взаимовръзка между топлинното течение и съдържанието на съзнанието, като е направил видими издигащите се топлинни вълни от необлеченото тяло чрез осветяване и проектиране върху прозрачен екран.

При интелектуална работа на подлагания на опит човек максимумът на течението се премества към главата, докато теченията с абдоминална форма почти напълно са доведени до застой. При силна концентрация, смятане наум, учене наизуст винаги настъпват различно формирани течения от горната страна на окото до горната граница на челото. «Въведе ли се в съдържанието на съзнанието емоционален тонус, така веднага се включва отново абдоминалното течение; спрямо типа структура, течението в главата намалява или напълно спира, докато максимумът е повече торакален и се различава от предишната картина чрез ритмични импулси, дебели, лъчеобразни, възникващи топлинни източници… При волево съдържание на съзнанието цялото тяло отново става бликащо, но с разликата, че повече преобладават абдоминални зони и че във всеки случай вълните са малки, много подвижни и се изкачват бързо. Спрямо досегашните измервания, в средата се движат около три пъти по-бързо, отколкото при емоционално съдържание на съзнанието. Топлинните вълни могат да бъдат проследени надалече вертикално. Те са още видими до 2-3 метра над човека.»

При промяна на съдържанието на съзнанието ясно се показва всяко вътрешно отклонение на желаното съдържимо чрез структурното изменение на топлинните течения.

«Методът прави възможно не само сетивното установяване на подчертаното преобладаване на съдържимото в съзнанието, но и дава непосредствена информация за структурното изграждане като последствие от съзнанието, в тази връзка, преобладаващият тип на засегнатия.»

Следователно тези наблюдения показват, че топлинните течения на организма са зависими от съдържанието на съзнанието, като интелектуалната работа ги измества в областта на главата, което се очаква. Ако преобладават емоции, чувства, така максимумът на течението настъпва в областта на гръдния кош, като ритмичен импулс. Волеви съдържания насочват топлинното течение в абдоминалната област. – Без да се взима предвид изложението на Рудолф Щайнер, все пак тези наблюдения са експериментално доказателство за функционалното троично разчленяване на човешкия организъм и причисляване на мисленето, чувстването и волята към горната нервно-сетивна система, средната ритмична система и долната веществообменна система.


[1] В доклад за XIII конгрес на Немското общество за психология в Лайпциг от 16 – 19 октомври 1933. Йена 1934.

Из първи том на „Образът на човека като основа на медицинското изкуство“ /Хуземан, Волф и колектив/

Превод: Светослав Йорданов