Хайнц-Хартмут Фогел: Етерната организация на човешкото същество и черният дроб. Болест и здраве в астрално-етерния комплекс (8)

Submitted by admin 2 on Нед., 10/03/2019 - 15:52
Етерно тяло

Четвъртият описван член на съществото е жизненото тяло или тялото на образуващите сили, чието елементарно обкръжение се явява течностният организъм. То действа от „долния” човек върху потоците от течности в тялото, а неговата динамика е насочена към всмукване и свързване на силите. Оттук може да се разбере, че етерният организъм е едновременно носител на градивните субстанции „изпълване отвътре” (овътрешностяване) на импондерабелните сили и по този начин – на веществообмена и сулфурния принцип, в смисъла на тричленността на човешката организация. Той прави възможна регенерацията (възстановяването), растежа и преодоляването на смъртоносните сили. Органично това силово и течностно поле е действено главно в черния дроб, обаче изхождайки оттук, течностното събитие е действено във всички органи така, че по отношение на патология може да се говори и за изместване на процесите на черния дроб извън специалната функция на черния дроб (Leberge-schehen). Времето за повишена активност на етерната организация е нощта и съня. Цялата нервна дейност отстъпва напълно на заден план, диференцираните флуидни системи, преди всичко лимфата и течността на съединителната тъкан, са органичните носители на жизнената организация, включително до кръвообразуването в областта на порталната венозна система и кръвта на чернодробните синуси.

Трябва да се разбира така, че всички разреждащи, разтварящи, сярни, възпалителни процеси, също и когато са съпроводени с повишаване на температурата, са резултат от функцията на етерната организация. Противоположност на това се явяват процесите, подчинени на астралната организация, когато те се усилват до патологично състояние, отличаващо се с прекомерно формиране, разрушение и тенденция към втвърдяване. Така се противопоставят полярно един на друг сетивният организъм, излъчван преди всичко от „горния” човек и етерният организъм, действащ от „долния” човек. Може да се каже също, че „горният”, действен в нервно-сетивната област организъм на чувствата, се намалява в „долния” човек при изграждането на етерната организация. Действащият от „долния”, активен в изграждането на субстанциите, етерен организъм, се смалява в „горния” човек в областта на чувствената организация.

 

Черен дроб

 

Етерното тяло и черният дроб

За сърцето се казва, че анатомично то изглежда като монистичен орган, но преодолява в себе си полярността между дясното и лявото сърце, т.е. между организацията на веществообмена и сетивно-нервната организация. Черният дроб, напротив, проявява както морфологично, така и физиологично, изключително монистичен (единен) образувателен процес на етерната организация. Той овладява течностните процеси в организма. Водата и в човешкото тяло се явява пра-елемент, носещ живот, който представлява възприемащ, „матерен” принцип за всички образуващи сили. Течностната организация се характеризира с възприемчивост, откритост и готовност за изграждане за хранителни вещества, които преминават през стомашно-чревното храносмилане и засмукващите чревни власинки, и достигат до черния дроб през порталния венозен поток.

Динамиката на етерната организация става отчетлива, ако се разбира като процес, който е полярен по отношение на чувствената организация. В бъбреците, центробежният, изключително ускорен артериален кръвоток се задържа, както вече изложихме подробно това. Явлението на застой съответства на принципа на действие на Душевно-Астралното. Напротив, етерната организация действа центростремително в черния дроб и засмукващо от периферията на черния дроб към центъра на сегментите му, така че черният дроб изглежда като „кръвна гъбичка” (хемангиома). Полярността между бъбреците и астралната функция, от една страна, и етерната чернодробна организация, от друга страна, се проявява уплътняващо в областта на артериалната кръв, а във венозната система, напротив–повърхностно-образуващо и разширяващо. Така действа законът за полярността на свиването и разширението в силовите организации на бъбреците и черния дроб. Физиологията потвърждава този полярен двоен процес между черния дроб и бъбреците с факта, че процесите на веществообмена в черния дроб протичат ендотермично, а бъбреците, напротив, освобождават топлината от кръвта, т.е. процесите в бъбреците протичат екзотермично.

За разлика от описаната по-рано принадлежност на натрия към бъбреците, калият се отнася към черния дроб, който се изразява в противоположно протичане на калиевите и натриевите събития. Калият стимулира всмукващото действие /абсорб-цията/ на черния дроб и действа вътреклетъчно, образувайки чернодробен гликоген. Напротив, натрият действа, както бе показано, създавайки междуклетъчно осмотично налягане (осмотичното налягане е равно на налягането на газа), и по този начин –центробежно в смисъл на надбъбречно–бъбречната дейност.

 

Човешкото същество

 

Съотношението на жизнената и чувствената организации

В най-общ смисъл може да се каже, че оздравяващите сили са действени в тялото на образуващите сили; болестоносещите сили обаче идват от астралната организация, особено тогава, когато чувствената организация действа едностранно в целия човек или в органичните процеси, намиращи се извън нервно-сетивната дейност. Вследствие на това, болестта винаги засяга съотношението между тялото на образуващите сили и тялото на сетивността. Постоянната взаимна коректура на тези два организма става от средата на целия организъм, от областта на сърдечната дейност и дейността на кръвообращението възоснова на Азовата организация. Тя винаги е в състояние отново да възстанови здравото съотношение между „горния” и „долния” човек.

Разбирането на това взаимодействие между сетивната и жизнената организации е също така важно за терапевтичното прилагане на субстанциите, взети от животинското и растителното царство. Както минералите призовават по показания характерен начин Азовата организация към дейност, така и за потенцираните растителни и животински природни субстанции е в сила съответната обратна връзка относно организацията на членовете на човешкото същество. Лечебните средства от растителното царство действат на противопоставената им душевна организация и трябва да бъдат преведени от нея на нивото на въздушния елемент и по този начин да го преодолеят. Потенцираните животински вещества откриват своите полярно противопоставени процеси в етерната организация. Етерното тяло трябва да „смила” чуждия животински елемент. Заедно с преодоляването на полярно противоположния природен елемент, човешкият организъм, преодолява „моделно”, съответстващите вътречовешки тенденции към едностранно природно развитие.

Превод: Димитър Левашки

Корекции: Дорина Василева, Деян Пенчев

Из Уводна част на " Пътища за търсене на лекарствени средства по примера на композициите", справочник за лекарствените средства на антропософската фирма "WALA"

Първа част "Гьотеанизмът като основен мироглед, залегнал в антропософското познание и медицина"

Втора част "Идеята за тричленността на човека за антропософски ориентираната медицина"

Трета част "Тройният принцип Sal, Merkur, Sulfur - в основата на полярността и принципа на метаморфозата"

Четвърта част "Четиричленността в човешкото същество и природата. Азов принцип"

Пета част "Азовата организация на човека и сърцето"

Шеста част "Физическа организация на човешкото същество. Ролята на белите дробове"

Седма част "Астралната организация на човешкото същество и бъбреците"