Хайнц-Хартмут Фогел: Физическа организация на човешкото същество. Ролята на белите дробове (6)

Submitted by admin 2 on Вт., 19/02/2019 - 08:08
Бели дробове

Понятието „Physis” (преведено на немски „Das Gewachsene” – „Порасналото”) се противопоставя силно на нашето разбиране, защото сме свикнали да приписваме всичко Веществено - Минерално на физическото тяло. Изключително минералното състояние, в което господстват физико-химичните закономерности, настъпва в човешкия организъм само при неговото напускане, т.е. с настъпването на смъртта. По време на живота минералното съществуване непрекъснато се преодолява от висшите членове на съществото и се включва в човешката свързаност.

Трябва да се опитаме да разберем физическата организация като сетивно-топлинен организъм, в който Минерално - Вещественото се включва само вторично, но по такъв начин, че полученото в резултат веществено тяло се намира в постоянна поява и изчезване. Говорим за „текущо равновесие” в топлинното състояние на субстанцията. Така и трябва да се разбира само временното отлагане на калция в костите. Така че за появата на калциевата сол в костите трябва да се говори като за живо преминаване.

Ако солта на костите изчезне от човешката структура в чисто минерално състояние, в този момент, за да не започне заболяването, те трябва да бъдат подновени отново чрез остеокласти и постоянна реорганизация на системата на Хаверс. Това, което казахме за образуването на костите, е приложимо, особено и за външната кожа, и се счита за основно за всички вещества, които се намират в хората: тя се намира постоянно в състояние на възникване и изчезване.

Този процес става патологичен, когато образуваното вещество, например костна сол, се отлага неправилно в областта на прехода от костта към хрущяла: под формата на екстостози. Постоянното обновяване на телесните вещества се нарушава, натрупва се физическа субстанция. Същото важи и за белтъчния веществообмен по отношение на белтъчната хипертрофия при миеломната болест (multiples Myelom). Съответно, при хиперлипидемия се стига до повишено натрупване на мастни вещества в кръвта и вторично – в атеросклеротичните плаки на съдовите стени, при което тези мазнини физиологично трябва да служат за изграждане на нервите. Тук става дума за вещества, които се отклоняват от течащото равновесие и се индивидуализират в организма, предимно в кръвта.

От терапевтична гледна точка е в сила основното правило, че минералните природни вещества в динамизирана форма действат върху Азовата организация, тясно свързана с физическата организация. Принципът на действие на потенцираните природни вещества винаги се разпространява като противопоставяне на нивото на организация в човешкия организъм. В случая минералното лекарство призовава топлинната Азова организация, която само може да преодолее физическо-минералнота организация, когато последната се издигне на топлинно ниво. Рудолф Щайнер показва това чрез примера на силиция, който при здравия човек трябва непрекъснато да се отделя от тялото благодарение на силите на топлинната организация.

 

Бели дробове

 

Физическата организация и белите дробове

Връзката на физическото тяло с органите на белия дроб трудно се отдава на силата на нашето въображение, тъй като, както е показано по-горе, самото физическото тяло има духовно естество. Особеностите на образуването на белия дроб обаче могат да помогнат за разбирането на дейността на физическата организация, която излиза на преден план: белите дробове са орган, който изцяло обхваща физическото пространство в своята триизмерна форма. Забелязваме една пасивност на белите дробове и зависимостта на техните движения от дихателните екскурзии на гръдния кош (Thorax). Те са кръвоснабдени само оскъдно през Vasa propria, което обуславя тяхната ниска жизненост. Ако се изтегли кръвта от белите дробове (около 500 грама течаща кръв), теглото им при възрастен индивид ще бъде само около 100 грама. Като триизмерен пространствен орган, белите дробове се запълват с въздух в обем от около 1200 мл, а жизненият капацитет на белите дробове при възрастния представлява три и повече литра въздух.

По отношение на дихателния въздух и протичащата сърдечна кръв, белите дробове са органи, които до голяма степен се отказват от своя собствен живот. Те още в здраво състояние са подложени на загуба на жизненост. Тази тенденция към физическо развитие на белите дробове може да се превърне в болезнена картина на нееластичност и неподвижност, т.е. белодробна фиброза и белодробен емфизем. Иманентната тенденция на белите дробове към охлаждане и замиране се дължи на интензивната връзка на сетивната организация с физическия дроб в процеса на дишане. Биполярната структура на белите дробове е по-нататъшно проявление на факта, че сетивната организация в областта на образуването на белите дробове е интензивно свързана с физическото тяло. Тази тенденция като цяло лежи в основата на сетивната организация. Тя, според природната си същност, формиращо и по този начин конституционално обусловено, се стреми да се свърже непосредствено с физическото тяло. Ние възприемаме белите дробове според техния характер, по-скоро като „орган на чувствата” по отношение към „органите на веществообмена”. Въпреки че белите дробове се развиват дихотомично от ендодермалното предно черво и притежават преди всичко характера на жлеза, те попадат в постнаталното си развитие силно под влиянието на „горния човек” и по този начин – на сетивно-нервната организация. Това се отразява на физическото тяло на белите дробове. Възпалението на белите дробове, напротив, е едно „връщане” на белия дроб на степента на ембрионалното устройство на жлезата. Вентилираното белодробно пространство става свръхвитализирано и при хепатизирането на белите дробове приема по патологичен начин характера на жлеза.

Забележката на Рудолф Щайнер за това, че калциевият процес в белите дробове е особено действен, насочва в същата посока. Дробовете с техните органни сили се намират в особена връзка с физическата организация. Под тяхно влияние и в резултат на охлаждането на кръвта, става включване на калциевите соли в костите. От споменатите четири алкали, калцият е този, който принадлежи на земния орган – белите дробове.

Превод: Димитър Левашки

Корекции: Дорина Василева, Деян Пенчев

Из Уводна част на " Пътища за търсене на лекарствени средства по примера на композициите", справочник за лекарствените средства на антропософската фирма "WALA"

Първа част "Гьотеанизмът като основен мироглед, залегнал в антропософското познание и медицина"

Втора част "Идеята за тричленността на човека за антропософски ориентираната медицина"

Трета част "Тройният принцип Sal, Merkur, Sulfur - в основата на полярността и принципа на метаморфозата"

Четвърта част "Четиричленността в човешкото същество и природата. Азов принцип"

Пета част "Азовата организация на човека и сърцето"