Дорина Василева: Ние се свързваме със самия Духовен свят чрез нашите одушевени мисли и одухотворени чувства...

Submitted by admin 2 on Пон., 24/12/2018 - 10:54
Христос

Скъпи приятели, в навечерието на Бъдни вечер и Рождество Христово е важен момент да направим скромна равносметка за работата в нашата Работна група по Антропософска медицина. Тя започна да се събира преди около три години, в началото с насоченост за работа с гласа. Постепенно интересите се разрастнаха, както по отношение на теми, така и по отношение на дейности. Темите надграждаха предходните, а дейностите ни включваха упражнения от областта на антропософското пеене и гласова терапия, социално арт-терапевтично рисуване, а през последната половин година добавихме евритмия. Всичко това е много важно, защото във всичките ни занимания не оставахме само при интелектуалното, а включвахме цялата наша човешка организация в цветове, движения, звуци. Така практически осъществявахме един от основните принципи - принципът на троичността, който протъкава идейно цялата Духовна наука, като основен космически принцип. Трите ни душевни способности – мислене, чувстване и воля действаха в хармонично единство, с идеята това осмисляне и преживяване да продължи и след нашите срещи, и да се превърне в начин на живот и световъзприемане за всеки един от нас.

Най-важното, обаче, бяха – нашите човешки отношения, помощта, грижата, обичта, прегръдката, доверието, смисълът на това да сме заедно в името на общите ни духовни разбирания, срещите и общата ни работа и извън обявените официално дати. Това беше една действителна благодат и благословение, и вярвам, че всеки един от нас го преживяваше среща след среща. Защото няма нищо по-важно от това Духовната работа да ни сплотява, а не да ни разединява; да ни стопля, а не да ни изстудява; да ни прави по-силни и зрели, а не – слабоволеви и инфантилно-отнесени...

 

Рождество

 

И в реда на тези мисли в следващите дни ще споделя темата на последната ни среща, която беше продължение на предишната, а именно „Окултният произход на етерите и тяхното значение за съвременния човек”. Продължихме работата си и я конкретизирахме върху онези образи, преживявания, процеси, които всеки един от нас би могъл да сподели във връзка с четирите елемента и четирите етера. Защо е нужно всичко това? Какъв е смисълът да се говори, работи, картинно да се осмислят етерите, които в крайна сметка се оказват скрити от нашите чисто физически сетива, оставайки невидими за тях?

И именно, точно в навечерието на Бъдни вечер и Рождество Христово, отново нека да осмислим онази роля, която предстои на човечеството, за да продължи своето развитие в правилната посока, особено във времената, в които живеем и в бъдещето. Колкото повече ние работим с образи, с картини, с мисълта за Духовния свят, за Духовните йерархии, за Христовото същество в етерния свят около Земята, толкова повече ние помагаме на нашето собствено същество да се развие еволюционно по собствената си духовно-душевна спирала. Но не само това! Ние се свързваме със самия Духовен свят чрез нашите одушевени мисли и одухотворени чувства, следваме импулсите на нашата воля за добри дела в името на всички, и най-вече – ние протягаме, образно казано, нашите ръце към Духовните същества, поднасяйки им нашите земни дарове! Каква по-висша мъдрост от това, претворена в мислите ни, в чувствата ни и в делата ни!

Пожелавам на всички ни благословено Рождество Христово, и спорна духовна работа в предстоящите Тринадесет Свети дни и нощи – макар и в тези празнични дни да сме най-вече с нашите земни семейства, всъщност ние сме заедно и с нашите духовни семейства, със сродните души, с които не винаги е отредено да бъдем заедно във физическия свят. Пространството се стопява и става само време във Времената на Вселената, в които душите ни са били заедно!

 

Дорина Василева