Кристина Кейн: Трета седмица на Адвента "От духовните светове в нашата воля се вливат сила и увереност..." (3)

Submitted by admin 2 on Нед., 16/12/2018 - 10:27
Волята

Когато пристъпим в третата седмица на Адвента, можем да насочим вниманието си към третия аспект на душата - волята. От нашите три душевни способности волята е най-слабо разбрана, защото тя е способност в процес на развитие. Нашата задача е да я въведем в състояние на съзнание, така че да не е инстинктивна.

Ние имаме всъщност два вида воля – едната, която е вградена във физическото осигуряване, така че да поддържа живота, и другата - която е чисто духовна.

В тялото първата воля е несъзнателна и гарантира, че ние оцеляваме като земни същества, смилайки нашата храна и грижейки се за всички телесни процеси, необходими за живота.

Другата воля можем да наречем "духовна воля", която като "физическата воля" работи автоматично, докато не поемем контрол. Отначало осъзнаваме начините, по които объркваме нашето желание с нашата воля. Желанието е астрална дейност, една по-ниска душевна активност, докато истинската духовна воля е целенасочена и самостоятелна.

 

Адвента

 

Едгар Кейси казва: "Волята е факторът, който прави човешкия индивид различен от всички други създания на земята - малко по-надолу от ангелите, с всички възможности да стане един с Бога - вече осъзнавайки се."

Рудолф Щайнер говори често и от различни аспекти за волята. Той дава упражнения, които да ни подпомогнат да я осъзнаем. "Ние укрепваме нашата воля, освобождавайки мисленето си от естествената последователност. Прегледът на събитията от деня в обратен ред упражнява нашата воля." /Слънчевата мистерия/

Той също така казва в "Стари и нови методи на посвещение", че целта на упражненията на волята е да се види в духовните светове чрез физическото тяло. То става очите на нашата душата и духа ни. Най-важното, което Щайнер казва в "Земното познание и Небесната мъдрост", че Азът трябва да се потопи в нашите мъртви мисли и да ги оживотвори. Ние трябва да доведем нашите мъртви мисли до живота /да ги оживотворим/ чрез вътрешна творческа воля.

Няма по-добро време от годината по Коледа и Великден да размишляваме за начините, по които можем да осъзнаем нашата воля, да я укрепваме, за да пробием ограничението на физическия свят. Докато благодарим за даровете на физическото, ние не искаме то да ни затваря /ограничава/.

И двата аспекта на нашата воля трябва да работят заедно за нашето здраве и благополучие, за да се възползва Космосът и всички, които го обитават.

„Когато можем да наблюдаваме духовните светове, оттам в нашата воля се вливат сила и увереност." /Рудолф Щайнер, Окултна наука/

Кристина Кейн, австралийски антропософ и автор

Превод: Дорина Василева