Съзнателно преминаване през дните на Адвента - опасности и сили за справяне (2)

Submitted by admin 2 on Пет., 30/11/2018 - 09:22
Адвент

Как съзнателно човек да преминава през опасностите в дните на Адвента в края на всяка година?

Първа седмица на Адвента

Изкушенията на физическото тяло и опасностите пред човешката душа:

 • Загуба на вътрешното усещане за самостоятелност
 • Илюзия на чувствата
 • Загуба на душевната изправеност
 • Отчаяние и душевна смърт

Как да се справим:

Да възпитаваме в нас добродетелта справедливост, съзнателно работейки за постигане на душевна изправеност.

Втора седмица на Адвента

Изкушенията на етерното тяло и опасностите пред човешката душа:

 • Алчно разрастване на желанията
 • Неизживян егоизъм
 • Лукава, гневна, невъздържана реч

Как да се справим:

Да възпитаваме в себе си добродетелта за умереност и разсъдливост.

Съзнателно да работим върху образуването на словото, речта, да поддържаме равновесие в жизнените сили, да освободим мислите и речта от егоизъм.

 

Адвент

 

Трета седмица на Адвента

Изкушения на астралното тяло и опасностите пред човешката душа:

 • Страсти, опасения, страхове, боязливост
 • Страх от разцепване на мисъл, чувство и воля пред Малкия Пазач на Прага
 • Повишена лъжливост

Как да се справим:

Да възпитаваме добродетелите мъжество, храброст, смелост, присъствие на Духа, мъжество в мисленето в изживяването и осъществяването на собствената свобода.

Съзнателно да държим в пълно равновесие мислене, чувстване и воля. Да възпитаваме в нас чистото мислене, свободно от сетивни възприятия.

Четвърта седмица на Адвента

Изкушения на Аза и опасностите пред човешката душа:

 • Да не се позволи на човека да изживее съзнателно самопознанието
 • Илюзии в самопознанието, идващи от Луцифер – мистика, мечтания за себе си
 • Твърди, сухи мисли, скриващи Духовния свят и идващи от Ариман
 • Безпаметност и загуба на чувството за собствена биография

Как да се справим?

Развиване на собствена мъдрост, чиято носител е нашият Висш Аз.

Да развиваме обективен и същностен спомен за протичането на нашия живот. Да работим върху пробуждането на дълбинната памет за кармата. Да поемем съзнателна отговорност за собственото духовно развитие. Да развиваме способността да управляваме представите си, усещанията си, въжделенията си, чувствата, наклонностите и страстите си.

"Адвентът или "Новото идване" (1)