Олга Городкова: Тишината е родината на етерните сили...

Submitted by admin 2 on Вт., 28/08/2018 - 22:25
Олга Городкова

В неделната вечер софийското читалище "Акад.Андрей Стоянов" се огласи от концертното хорово изпълнение на участниците в обучението за разкриване на гласа по метода на г-жа Валборк Вербек, някои от които три дни преди това изобщо не се познаваха. Като магия звучеше това толкова хармонично сцепление на гласовете, което може да се случи само и единствено, ако тези хора са изпълнени със силен импулс за развитие на собствения си глас и личност, с готовност да се вслушват не само в собствения си глас, но и в гласовете и личностите наоколо. И най-важното - като с магическа пръчица хармонично, фино, всеотдайно Олга раздвижваше въздуха, гласовете ни, талантите ни, прогонваше страховете и притесненията.  Близо 30 човека си тръгнаха с радостта от тази тридневна среща, от новите познанства, от преживяването на общностната хармония, от чувството, че всеки един човек действително носи в себе си този Божествен дар - своя глас!

"...Всяко едно упражнение трябва да се изпълнява не повече от три пъти. Нужно е да изпитваме доверие към мъдростта на тялото. То филтрира онова, което му е нужно от тези три пъти. Ако изпълняваме повече пъти, това вече е натиск и насилие върху тялото. Когато пеем тези упражнения за гласа, ние даваме на тялото етерни сили. Тогава се включваме в неговите процеси - в този момент главата спи, но тялото се изпълва с космическа мъдрост. Когато човек пее в хор или на сцена, т.е. когато има сценична изява, той безпощадно изразходва етерните си сили, защото в този момент астралните сили вземат надмощие. Всяка една форма, структура, включва силите на умирането. И затова, ако използваме постоянно гласа си по този безпощаден начин, то силите ни ще свършат.

С тези упражнения помагаме на етерните сили да се възстановят, помагаме за баланса на тялото между живота и смъртта, между шума и тишината, между студа и топлината. Тишината е родината на етерните сили. Тя не е гробовна, а напротив - тя е живата, съзидателна субстанция, в която песните звучат. Нужна е култура на пеенето, тя е крехка и не е въпрос само на техника..."

До нови срещи с Олга Городкова, с нейната изключителна артистичност, професионална висота и талант да гали тишината с финото си човешко присъствие!

 

Олга Городкова

 

Благодарност към всички за доверието, точността, активносттта, към неуморния Михаил Колев за превода, и към Аня Мелконянц за безусловната помощ във всичко! Благодарност и към Сдружението по Антропософска лечебна педагогика и социална терапия, в лицето на Зорница Вълкова, която е наше мощно рамо в последните години!

Дорина Василева