Рудолф Щайнер за ариманичния етерен двойник в човека, за болестите и етерния Христос

Submitted by admin 2 on Ср., 01/11/2017 - 08:06
д-р Рудолф Щайнер

Това е една тема, върху която искам отдавна да говоря, защото искрено вярвам, че именно изкуството като вече сътворено, или като такова, което ние сътворяваме, стимулират вътрешното израстване на душата ни, свързват ни с Духа, превръща се в плодове на нашата душа, които ние даряваме съзнателно на Духовния свят... Защото той чака! И е благодарен за тези плодове!

Защо споменавам само "етерния Христос", една бъдеща /за някои вече може би и настояща!/ връзка, а не за Христовия импулс, влял се в човечеството от Мистерията на Голгота насам?! Защото е жизненоважно да разберем, че докато второто ни е дадено, само е нужно да го събудим, осъзнаем и проявим /което също е възможно чрез социалното изкуство/, то етерната връзка с Христос, е нужно сами, индивидуално и осъзнато да я постигнем. Да, има пътища за това - това са медитациите, това са молитвите, това е самото четене на Духовна литература... Човешкото същество обаче е много сложно в своята същност. То не бива да бъде разпарчатосвано - на дишащ, или само медитиращ, или само на четящ човек... Той е една цялост.

За да имаме етерна връзка с Христос чисто практически, е нужно да развием етерното си тяло. Но то не може да бъде развито от самосебе си, заедно с всичките вътре наслоени интелектуални мисли, негативни емоции и кармично обусловени болестни прояви, ведно с еволюционно загнездилите се в нас ариманични етерни същества - всъщност полезни от еволюционна гл.т., за да ни събудят и да се развиваме!!! Днес и в бъдеще не може да се "срещнем" с Христос по друг начин, освен по етерен. Етерът се среща с етера.

В еволюционния ни път етерното тяло като част от човешката ни конституция все повече се е прибирало и сега напълно се е вгнездило във физическото ни тяло. В далечните времена то именно ни е правило инстинктивни ясновидци, защото сме били част от световния космически етер, докато станем човеци - изправени, разумни, мислещи и чувстващи, съзнателни. Нашето днешно етерно тяло е нужно отново да бъде излъчвано от нас самите - част от него да продължава да оживотворява физическото ни тяло, а другата част да бъде излъчвана извън него. Ето това е нужно чисто практически на човечеството. И тогава Христовият импулс, ако е заработил и просветлил вътрешното ни същество, чисто "физически", т.е. етерно, ще има живата връзка с Христос. И това не са фантасмагории, а възможност за развитие пред човечеството.

Именно чрез изкуството това е възможно. Изкуството има своя свят и той именно въздейства върху човек. В социалната терапия например, изкуството и неговият краен резултат /красотата/, дори се жертват в името на процеса и на самото преживяване... Ето това е именно Христово! С изкуството се включват такива сили в човешкото същество, преминаващи чрез неговия Аз, през астралното му тяло, които действат директно на етерното, а оттам и на физическото тяло. Има много изкуства, и не е важно как ща ги наречем. По-важното е как ще се задействат вътре в нас...

 

 

Изкуство

 

 

В тези няколко цитата Рудолф Щайнер ни дава от една страна глобална картина за връзката на ариманичния етерен двойник /изключително интелигентно духовно същество!/, който всеки носи в себе си от самото си физическо раждане до мига на физическата смърт, като показва връзката между вътрешно спонтанно възникналите органически болести с този двойник, а от друга страна ни обвързва като земни същества с онова географско място на Земята, на което душата е избрала да се инкарнира в дадена родителска двойка. Това означава, че всяка душа преди да слезе за ново въплъщение реално прави избор на географско място, по този начин и съответно на начин, по който ариманичният двойник ще се свърже с нея, съответно това вече предрича съответните болести, които ще се появят от вътрешното ни същество по време на земния ни живот. Всичко това е обвързано с кармата, която ни предстои да изравним!

Разбира се, това не би трябвало да обезсилва нашата воля по съзнателен и свободен път да се справяме с нашата собствена карма! Дори напротив, онова, което можем да направим за нас самите, както и за самия етерен ариманичен двойник, който си е част от нас, е да работим на много нива с него, реално - с астралното ни тяло, с етерното ни тяло и с осъзнат издигнат духовно и реалистично-разумен, осъзнал земните си задачи Аз.

Ако съумеем да прочистваме астралното си тяло от негативни чувства, емоции, тогава те няма да се впечатват в етерното тяло, и по този начин да захранва с негативен знак тези ариманични същества в нас! Ако съумеем да се спасим от мощната свръхинтелектуализиция и свръхкомерсализация на света, които ни заливат тотално, и ако съумеем да раздвижваме втвръденото си етерно тяло, това също е положителен път...

Изключително много може да се постигне като се работи с художествените направления в антропософските терапии, с евритмията, с лечебната евритмия, с музикотерапията, с гласовата терапия, а също с комплекси от медитативни упражнения и стихове, дадени от Рудолф Щайнер.

Етерното ни тяло, и конкретно ариманичният двойник в него, могат да бъдат раздвижени, и в случая спасени, само и единствено, чрез ритмична системна работа. Ритъмът на всичси нива - като се почне от дневния ритъм, седмичния, годишния, и се стигне до разширяването на съзнанието ни по правомерен начин чрез антропософските истини за космическите ритми и цикли, са пътят за всичко това!

За съжаление грешна е представата, че само четенето на антропософия оправя работата, напротив - задълбочава я! Защото често мисленето взема превес в обработката на информацията, стига се до ниво разбиране, осъзнаване, и оттам-нататък настъпва трупане на знания, и в крайна сметка - духовното познание се интелектуализира, дори и ариманизира, защото се превръща в сухо, втрвърдено, само разбрано, но не изживяно в цялостния човек - най-много да докосне чувствата му, но не и да ги одухотвори, а волята остава действително спяща като импулс да се приложи наученото. Така се ражда голямото духовно его, което ни дава една грешна представа за нас самите. Превръща ни в още по-големи слуги както на Луцифер, така и на Ариман - ариманичните и луциферичните същества в нас непрекъснато ни дърпат в двете противоположни посоки, а етерният ариманичен двойник в нас ликува! Тогава идват и болестите...

От еволюционна гледна точка въпросът за етерното тяло е глобален, бих казала основен за цялото бъдещо еволюционно развитие, защото неосъзнатите човеци не разбират, че от раждането на детето, докато си идем от тоя свят, ТО е нещото, което е нужно да спасяваме, раздвижваме, издигаме, въпреки и да трябва да си останем човеци сега и дълго в бъдеще. Така работим за цялата бъдеща правомерна човешка еволюция. Но черните ложи прекрасно знаят това и значението му, и удрят точно там, във всички сфери на живота - хранене, образование, изкуство, наука и т.н. - от новородено, та до всеки непробуден за истините човек!

Така че нека бъдем будни!!!

 

Дорина Василева

 

 

Ариман

 

 

"...Ако човекът би трябвало да чака с храненето докато разбере процеса на храненето, дори не бихме казали, че хората би следвало да умрат от глад, защото, за да се приготви храната за организма, изобщо не е необходимо да се знае нещо за това, което имат да вършат органите. Следователно човекът се справя много добре със своя организъм, с който е загърнат в този свят, без с душата си да трябва да навлиза в него. Затова обаче съществува възможността, малко преди да бъдем родени, освен нашата душа, също и друго духовно същество да навлезе в нашето тяло, в несъзнателната част на нашето тяло. Това става така: Малко преди да се родим, според днешната терминология ще кажем, че едно друго, ариманическо духовно същество прониква в тялото ни. То се намира в нас също както собствената ни душа. Тези същества, които прекарват живота си именно като използват хората, за да могат да се намират в сферата, в която искат да бъдат, притежават извънредно висока интелигентност и значително развита воля, но нямат никаква душевност, нищо подобно на това, което наричаме човешка душевност. През живота си носим в душата си много умен двойник, много по-умен от нас, много интелигентен, но с мефистофелска интелигентност, ариманическа интелигентност и при това с много силна ариманическа воля, много по-близка до природните сили, отколкото е нашата човешка воля, която се регулира от душевността.

През 19-то столетие естествената наука откри, че нервната система е проникната от електрически сили. В това тя имаше право. Но да се вярва, както естествениците вярват, че нервната сила, с която разполагаме и която е основата за живота на мислите и представите ни, по някакъв начин има нещо общо с електрическите токове, преминаващи през нервите, е погрешно. Защото електрическите токове са сили, вложени в нас от съществото, което току-що описах, и изобщо не принадлежат към същността ни. Ние наистина носим в нас и електрически токове, но те са от чисто ариманическа природа.

Тези същества с висока, но чисто мефистофелска интелигентност и воля, повече сродна с природата, което не може да се каже за човешката воля, някога по своя собствена воля са решили да не живеят в онзи свят, който им е бил отреден от мъдрите богове на горните йерархии. Те поискали да завладеят Земята и понеже се нуждаят от тела, но нямат собствени такива, доколкото им е възможно ползват човешките тела, защото човешката душа не може изцяло да изпълни човешкото тяло.

Развитието на човешкото тяло позволява на тези същества, известно време преди човекът да бъде роден, да могат да проникнат до известна степен в него и под прага на съзнанието да го придружават по-нататък. Те не могат да понасят само едно единствено нещо в човешкия живот, не могат да понасят именно смъртта. Затова винаги преди да настъпи смъртта в човешкото тяло, в което са се настанили, го напускат. Те винаги изживяват силно разочарование, защото искат и след смъртта да останат в човешките тела. Това би било голямо постижение в царството на тези същества, което още не са постигнали.

Ако не би се извършила Мистерията на Голгота, ако Христос не би преминал през Мистерията на Голгота, тези същества отдавна биха постигнали възможността да останат в човека и след смъртта, която кармически му е предопределена. В такъв случай те биха постигнали победа над човешкото развитие на Земята и биха станали негови господари... Събр. съч. 178 Индивидуални духовни същества и действието им в душата на човека, стр. 58 и сл., немско издание 1980г.

 

...И тук се разкрива нещо, което наистина трябва да се прави в бъдеще, за да не изживее човешкият род безкрайни пречки, безкрайно много ужаси. Защото този двойник не е нищо друго освен причинителят на всички физически болести, които спонтанно произлизат от вътрешността, а да се познават те напълно, представлява задачата на органичната медицина. Болестите, които се появяват спонтанно, не са причинени от външни наранявания, а се проявяват отвътре, не идват от човешката душа, а от това същество. То е причината за всички болести, появяващи се спонтанно отвътре, то е причинител на всички органически, а не само функционални болести. И един негов брат, който не е ариманически, а луциферически устроен, е причинителят на всички неврастенични и невротични болести, всички болести, които всъщност не са болести, за каквито се вземат, когато се наричат нервни или хистерични болести и т.н... Събр. съч. 178 Индивидуални духовни същества и действието им в душата на човека, стр. 61, немско издание 1980г.

 

...Но двойникът, когото описах, има отношение предимно към тези излъчващи се от Земята сили. Индиректно човекът с тяло, душа и дух стои в отношения със Земята и с излъчванията в различните точки поради това, че двойникът му е тясно свързан с тях. Тези ариманическо-мефистофелски същества, които завладяват човешкото тяло известно време преди човекът да се роди, имат съвсем специфични предпочитания. Има същества, на които особено им харесва Източното полукълбо, Европа, Азия, Африка. Те си избират хората, които се раждат там, за да използват телата им. Други си избират тела, които се раждат в Северното полукълбо, в Америка. Това, на което географията е само слабо отражение, за тези същества е жив принцип на собственото им изживяване, според който те избират местожителството си.

От това виждате, че една от най-важните задачи на бъдещето ще бъде отново да се възобнови забравената географска медицина, медицинската география. При Парацелз тя е съществувала като произлязла от древната атавистична мъдрост, но оттогава досега ѝ е обръщано малко внимание поради материалистическите възгледи. Тя отново ще трябва да заеме своето място и някои неща отново ще бъдат опознати, когато се изучи взаимната връзка на болестотворната същност в човека и земната география, с всички образувания в различните области, с всички сили, излъчващи се от тази Земя. Следователно, наистина е важно човекът да се запознае с тези неща, защото животът му зависи от тях. Той е поставен по съвсем определен начин в земното битие заради този двойник, чието обиталище е в самия него, в човека... Събр. съч. 178 Индивидуални духовни същества и действието им в душата на човека, стр. 63, немско издание 1980г.

 

...Онази област, където излъчващото се отдолу нагоре има най-голямо влияние върху двойника и чрез това, че най-много влиза в сродство с двойника, т.е. че отново се споделя със Земята, е онази земна област, където повечето планини не са разположени в хоризонтална посока от Изток на Запад, а където планините са разположени предимно от Север на Юг – защото това също е свързано с описаните сили, – където човек се намира близо до магнитния Северен полюс. Това е областта, където чрез външните условия се развива преди всичко сродство с мефистофелската ариманическа природа. И чрез това сродство се прави много в напредващото развитие на Земята. Днес човекът не бива сляпо да преминава през развитието на Земята, а трябва да прозре такива отношения. Европа ще може да се постави в правилни отношения спрямо Америка само ако се прозрат такива отношения, когато се знае каква географска предопределеност идва оттам... ... Точно под такива влияния се развиват хора като Удроу Уилсън, които са само обвивка на двойника, чрез които самият двойник действа съвсем особено, които в същността си са въплъщение на американската географска природа...Събр. съч. 178 Индивидуални духовни същества и действието им в душата на човека, стр. 70, немско издание 1980г.

 

... Болести идват от това, че това същество действа в човека. И когато се прилагат лекарства, смисълът е, че на това същество се дава от външния свят нещо, което то иначе търси от човека...Събр. съч. 178 Индивидуални духовни същества и действието им в душата на човека, стр. 74, немско издание 1980г.

 

...Разбира се, че болестите, които нападат човека, от една страна, ни подтикват да направим за нашето излекуване всичко, което можем. Но, от друга страна, трябва да се запитаме: Как болестите на човека се издигат нагоре от мрачната утроба на природното битие? Болестите, които не се дължат на външни събития, а изплуват от вътрешността на човека, са свързани с това, че ако ариманичните същества постигнат при някой човек той да приеме едно етерно тяло освен своето обикновено етерно тяло, то тези хора, които още със събуждането внасят етерна телесна закономерност в своето физическо тяло и в обикновеното си етерно тяло, внасят болестни причини в себе си. Чрез тези болестни причини правомерните същества на Венера, Меркурий и Луната се опазват от вредните влияния на неправомернните същества...Събр. съч. 219 Отношението на звездния свят към човека и отношението на човека към звездния свят, стр. 52, немско издание 1966г."