Доц.д-р Иванка Кирова за моста между живите и мъртвите (втора част от поредицата Придружаване до Прага)

Submitted by admin 2 on Пет., 06/10/2017 - 19:05
Запалена свещ

Продължаваме с публикациите в една много важна област в антропософската тематика - Придружаването до Прага и онова, с което можем да подкрепим душите на наши близки и приятели след прекрачването на Прага. Тази работа има две страни - духовна и терапевтична. Духовната работа е по отношение на починалия близък и по отношение на нас самите. Тя има и изключително терапевтично въздействие, което може да подпомогне човешката душа да преживее земната загуба по-съзнателно, да преодолее депресията, болката и страданието, с мисълта за постоянна ползотворна душевна връзка с починалия близък.

Огромна благодарност на д-р Кирова за споделянето на нейни лични преживявания!

От редакторския екип

  * * *

„Човек от Берлин възнамерява да замине за Америка. Приятел го посъветва да не пътува с „Титаник”! Той не е отплувал с „Титаник”. Представете си чувствата на този човек, когато е чул за неговото потъване.

Когато едно лице започне да се занимава с духовната наука, то развива една твърде голяма чувствителност към сложностите на живота, за онова, което се случва в нормалното протичане на деня. Така, ако сме придобили чувствителност на душата и сме духовно подготвени, можем да получим послание от Духовния свят, вест от мъртвите, които ни идват на помощ. Портите бурно се отварят от мъртвите. Те могат да говорят на онези, които са придобили чувствителност. Важни неща могат да бъдат предадени. Мъртвият, например, може да ни нареди да извършим нещо, което той не е сторил. По този начин се хвърля мост над пропастта. Когато духовната наука навлезе в практическия живот, а това ще стане в бъдеще, ние ще сме в състояние да контактуваме в двете направления с мъртвите.”

Д-р Рудолф Щайнер

Езикът, с който си служи духовната наука, този на духовния мироглед, а не на материалистичния, може да служи да се разбират помежду си живи и мъртви. Така се създава мост между близките на мъртвия, живеещи на Земята, и починалият. А това е много важно и полезно и за живите, и за мъртвите. Защото както живите могат да помагат на починалите, така и те могат да помагат на близките си, живеещи на Земята, особено при опасност за живота, да избегнат смъртна опасност.

Как действат мъртвите върху живите?

Мъртвите действат на живите любими хора, особено върху душевния им живот. Те разбират и се интересуват от душевния живот на живите си близки – техните мисли, чувства и действия, и търсят начин винаги да им помогнат. Починалите изпращат своите импулси и идеи, вдъхновяват близките си живи в работата, дейността и творчеството им, ако е проникнато от любов към хората и извършване на добри дела за помощ на тези, които са в нужда. Живият усеща това и го разбира като внезапно хрумнала му мисъл, която не е собствена, или като шепот в себе си. Починалият дава усещане на близкия си, че това което извършва е правилно, че нещата трябва да са именно такива, че това е истинският път.

Живите се нуждаят от мъртвите, които действат на близките си в ежедневието, особено в навици, обичаи, в тяхната работа и творчество. Ако живият твори, създава блага с творчески импулси, а не по задължение, близкият му мъртъв го вдъхновява, помага му и той чувства това инстинктивно.

След смърт починалият узрява, той е по-мъдър, така че може да влияе положително на близките си – в делата им, в професията и пр. Особено силно е влиянието, ако живият твори в същата професия, която е упражнявал починалият. В миналото, когато професията и уменията са се предавали от баща на децата му, след смърт бащата продължава да помага и да ги импулсира. Така наследствено, през поколенията са се предавали уменията в различни професии.

Напротив, ако живият изпитва омраза – мъртвият се отдръпва от него. Важно е отношението ни към хората. Ако сме настроени враждебно, агресивно, с антипатия към другите, нашите близки мъртви се отдръпват от нас. Омразата им действа като огън. Отдръпват се, защото ако се приближат до мразещия жив човек, мъртвите изпитват болка, страдание.

През първия период след смъртта може да се установи много добра връзка между души на любими хора в земния живот и близките им мъртви. Мъртвият усеща всичко случващо се в живота на любимия човек на Земята. Починалият е около него, в дома или навън, едновременно в Европа, в Америка, в Канада защото той вече се е разширил чак до Лунната сфера.

 

Ангел

 

Ние трябва да се вслушваме във вътрешния си глас. Много често това е нашият близък мъртъв. Той ни нашепва какво да правим, как да постъпим, как да решим труден проблем. Важно е да знаем, че мъртвият ни предпазва от опасност, или даже от смъртна опасност. Починалият ни спира веднага от възможна злополука, или даже да предотвратим нещастен случай. Да се вслушваме в шепота на мъртвия: „Спри, не продължавай, има опасност!”

Мъртвите ни близки, които ни обичат, помагат всячески в живота ни на Земята, много повече, отколкото можем да предположим. Помагат ни, когато трябва да вземем трудно решение и се колебаем, или да решим сложен проблем. Много добре е вечер преди заспиване да се постави проблема с молба за помощ, като си представяме образа на починалия. И на сутринта получаваме отговора като шепот или силна мисъл. Понякога е необходимо две-три вечери да се повтори молбата, за да се получи отговор.

В днешно време мъртвите могат да действат не само върху душевния живот на любимия човек, но и на неговия Аз. Ако почналият е с възвишен Дух, издигнал се морално и духовно в земния си живот, той може даже да влияе върху възгледите на любимия жив човек. Особено, ако живият човек е морален, върви по пътя си с Христовия импулс на дела, извършени не по задължение, а от любов към хората. Тогава той получава вдъхновение и интуиции за своите възгледи и действия за изпълнение на този идеал.

Имам много опит във връзките си с моят починал съпруг.

В предишна статия описах един случай на спасяване на внука ми. Починалият ми съпруг направо ми нареди да отида веднага при него. Сложих диагноза на заболяването и установих смъртна опасност. Понеже този случай е толкова показателен, ще го опиша отново.

Отивах забързана да свърша спешна работа. Изведнъж усетих присъствието на моя починал съпруг, който настоятелно ми каза: „Веднага отиди, без отлагане при внука Александър. Той има нужда от теб”. Насочих се бързо към жилището на другата баба, където беше внукът. Когато пристигнах попитах баба му какво става със Сашко? Тя каза, че нощес силно го е болял коремът. Прегледах го и установих че има спукан апендисит. Веднага го закарахме в детска хирургия в „Пирогов”. Диагнозата се потвърди, детето беше оперирано спешно. Гнойта още не беше се разпространила в корема, беше изчистена и детето беше спасено. Благодарение на спешната помощ на покойния ми съпруг. Ето колко важно е да се доверяваме на гласа на починалия и да следваме указанията му. Така можем да предотвратим смъртна опасност!

След смъртта на любимия ми съпруг усещах, че той присъства винаги при разговор по скайп с дъщеря ни, която живее в Торонто. Починалият ни остави тежък за разрешаване проблем за делба и продажба на имоти на село, който от двайсет години не можеше да се разреши. С дъщеря ми все търсехме начин как да го решим. И изведнъж мъртвият ни даде указание за разрешаване на трудния проблем и само за един месец всичко се уреди. Негов приятел извади документи, осигури всички действия по делбата и продажбата, и тежкият проблем се реши благоприятно и невероятно бързо.

Ето и друг пример. Веднага след смъртта на обичния ми съпруг, късно през нощта, той започна да ми прошепва, сякаш в моите мисли, как да го измия и облека, което никога не бях правила. А той е знаел как се постъпва при такъв случай. И следвайки указанията всичко извърших както трябва.

Ние можем да предадем мисли, насочени с любов и благодарност към мъртвия, с молба за помощ при разрешаване на трудни проблеми, за преминаване през някакъв труден момент.

Мъртвите разбират езика, с който общуваме, докато са в Камалока /в живота си на окололунната сфера/. Това означава в срок от една трета от преживяния от тях живот на Земята. Например, ако мъртвият е живял земен живот шейсет години, то около двайсет години ще разбира езика. В Духовния свят починалият ще разбира мислите ни, а не думите.

И особено ако насочваме мисли с обич към хората, за добри дела, за хармония и красота, нашият близък мъртвец ще ги приема с благодарност, ако не е материалист. Ако е имал духовен и морален живот на Земята, Душата му е вече пречистена, Духът му живее в Духовния свят в общност с Висшите Духовните Същества и починали хора, с които е бил свързан на Земята. И такива мисли дават положителна енергия за изграждане на неговият духовен зародиш за ново прераждане.

Как ние можем да помогнем на нашия близък, който е починал?

Съжителството между живите и мъртвите е много сложно. Близкият, който живее земен живот, трябва да изработи концентрация на мисълта си и фина чувствителност, насочена към мъртвия. Необходимо е винаги да си представяме възможно най-точно образа на любимия починал, когато искаме да установим връзка с него.

Д-р Рудолф Щайнер е проучил с научното си и екзактно ясновидство, ясночуване и интуиция /свъхсетивни видове висше съзнание/ как ние можем да помогнем на наш любим починал да получи духовно познание. Защото такова се получава само докато човек живее на Земята, но не в Космоса. Ако преди да почине нашият близък човек е имал копнеж или желание за духовно познание, но не е могъл да го осъществи, след смъртта му ние можем да му помогнем да го получи. Ние си представяме възможно най-точно образа на починалия и четем за него шепнешком или умствено книга за духовно познание и образование. Ние съвсем директно отправяме това познание към мъртвия. Така той се обогатява с духовна наука, с духовен мироглед, които ще приложи в следващото си прераждане. Това е неоценима помощ, която ние живите можем да дадем на любимите мъртви.

„Антропософията е езикът, който ще бъде използван и от живи и от мъртви - тези във физическия свят и тези между смърт и ново раждане” – пише д-р Рудолф Щайнер.

Доц. д-р Иванка Кирова, к.м.н.

Следва!

Линк към първа част: http://med.anthrobg.net/bg/node/161/edit