За достигане на равновесие в сърдечната дейност

Submitted by admin 2 on Нед., 03/09/2017 - 13:32
Primula/Convallaria comp.

В препарата Primula/Convallaria композитум рецептата, лежаща в основата на препарата Primula comp., трябва да бъде допълнена на първо място с растителни средства за кръвообръщението, действащи на бъбреците: Scilla maritima и Convallaria majalis. По нататък бил добавен и органопрепарата Cor, както Conchae в Primula comp. По този начин има стремеж да се допълни влиянието на сърцето от Primula comp., с целенасочено вмешателство в дейността на бъбреците, така че, изхождайки от тях, да се действа на кръвообръщението и на сърцето в тези случаи, когато се оказва твърде отслабен специфичният бъбречен процес, т.е. светлинноетерното действие в кръвообръщението.

Hyoscyamus ex herba ferm 33d D3

Onopordum e floribus ferm 33c D2

Primula ferm 33c D2

За горните съставки виж: Primula comp.

http://med.anthrobg.net/bg/node/169

 

Scilla e bulbo ferm 33b D2

(Морски лук, Urginea maritima; Семейство Лилиецветни (Лилиеви) – Liliaceae)

 

Морски лук

 

Лилиецветните растения се характеризират с това, че при тях листно-течният процес се застоява в образуването на луковици, а понякога – в грудки и коренища, и се пренася в областта на земята и корените. Това проникване завършва с интензивно включване на цветовия процес, т.е. активния, при това светлинно-топлинен процес. Това означава, че в областта на земята се достига до концентрация на обикновено разделените в типичните растения цветов, листен и коренов процес. Терапевтичната активност на Scilla maritima може да бъде разбрана, ако помним това, че в „долния” полюс на бъбреците, т.е. в интерстициалното пространство на медулата на бъбреците, вече физиологически при обратната резорбция на ултрафилтрата се достига до интензивен процес на концентрация. Бъбреците могат да бъдат разбрани по такъв начин, че те сами по себе си са поляризирани, разделят се на гломерулен артериален кръвно-топлинен полюс и концентриращ се в медулата лимфатичен полюс. Особеността на функцията на бъбреците се заключава в това, че топлинните и светлинните сили ритмично се съединяват с необичайно интензивния, разиграващ се в бъбреците течен процес в образуването на ултрафилтрата и неговата обратна резорбция.

Лилиецветните растения се отличават с това, че топлината и светлината по особен начин се проявяват в морфологията на растението и в потока на движещите се по растението сокове. Сочността, водният застой, задържащ се на стадия на бъбрека листен елемент, от една страна, и влиянието на светлинните и топлинни сили на течния процес на растението, представлява типа лилиецветни. Разделянето на връхния (горния) и долния полюс се явява обичайна област на действие на лилиецветните (виж Veratrum). Морският лук се явява като „природно средство”, наподобяващо ненапълно преодоляния благодарение на функционирането на бъбреците и поради това обособен лимфатично-течен процес в циркулиращата кръв. Наред със стероидните, подобни на дигиталис глюгозиди (scillaren), Scilla съдържа мукополизахариди от типа на глюкогалактан и полифруктозан – вещества, притежаващи способност да се свързват с вода. В лекарствената картина става въпрос за недостаъчно образуване на ултрафилтрат и натрупване на течност в интерстициалното пространство. Отделянето в бъбреците отслабва, разделянето (т.е. временното отделяне на ултрафилтрата от кръвта) не се извършва напълно. В този процес можем терапевтично да се намесим чрез действието на морския лук. Активни при това стават споменатите по-горе сулфурни и светлинни сили. Потенцираното приготвяне от Bulbus Scillae – розово, достигащо до размер на детска глава, луковицеподобно образувание, може да противодейства на описаното непълно разделяне на кръвнно-топлинния процес, от една страна, и тъканната течност, образуването на която особено се вижда в примера на ултрафилтрата в бъбреците, от друга страна. Патологичното образуване на отоци се проявява предимно в областта на долните крайници и корема, лицето при това не отича. Терапевтично се достига до облекчаване по отношение на циркулращата кръв, интензифицира се отделянето. На това е основано действието върху кръвообръщението на Bulbus Scillae.

 

Convallaria e planta tota ferm 33c D2

(Момина сълза, Convallaria majalis Семейство Лилиецветни (Лилиеви)– Liliaceae

 

Момина сълза

 

Отличителният признак на момината сълза се състои в това, че в това лилиецветно не се достига до образуване на луковици, както при морския лук, а до формиране на богато на течност коренище, разпространяващо се почти хоризонтално под повърхността на земята. От коренището след това излизат надземните издънки на растението. Това означава, че коренището все още е включено в частта на растението, свързана със стеблото. Мястото на растеж на момината сълза (прохладни, но светли горски поляни) може също да бъде белег за включване на изхождащата от земята прохлада в растението до цветоносното стебло. По такъв начин при момината сълза може да видим обратен на наблюдавания при морския лук процес на формиране: при морския лук – изместване на на сулфурния цветов процес в луковицата; при момината сълза – проникване на земния принцип в областта на стеблото и листата.

Образуващите се в момината сълза сърдечни глюкозиди са родствени на глюкозидите на Digitalis lanata, Urginea maritima и Adonis vernalis. Особеността на глюкозидите на момината сълза е, че конвалатоксин и родствените му съединения, частично се срещат в кристална форма, т.е. излизат от областта на сулфурната активност и попадат в областта на хладното влияние на корена. От друга страна, голяма роля играе високото съдържание на сапонин, в което се отразява това, че потиснатият в сапонините светлинен процес встъпва в интензивна връзка с течния процес, т.е. с химизма на растението. Активността се проявява особено в тези случаи, когато организмът се оказва твърде подвластен на течно химическите и охлаждащи процеси, т.е. когато повече не се извършва нагряване на органите, преди всичко бъбреците, за сметка на топлината на кръвта.

По този начин Convallaria от "студения полюс" на медулата на бъбреците допълва действието на Bulbus Scillae върху течния процес в бъбреците.

Периферното действие на Convallaria и Scilla се разпространява от центъра на бъбречната функция към останалия организъм. Може да се говори за това, че видоизмененият бъбречен процес се разиграва във всеки орган, в това число и в сърцето. Именно сърцето се разтоварва при лечение с препарата Primula/Convallaria comp.

Cor Gl D7

Органопрепаратът Cor се добавя в Primula/Convallaria comp., за да се подчертае връзката със сърцето на останалите негови съставни части. Cor в областта на дълбоките потенции действа, придавайки динамика на етерната организация на сърцето.

Приготвяне:

Д-р Герхард Зухантке, от Ärztekreisdes Klinisch - Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под ръководството на Д-р Ита Вегман, 1957 год.

Лекарствени форми:

1. Инжекционен разтвор

2. Globuli velati

Дозировка и начин на използване:

1. Инжекционен разтвор: За лечение на остри случаи 2 пъти дневно х 1 мл. с.к. При продължително лечение – 2 пъти седмично х 1 мл с.к./дн.

2. Globuli velati: 2-5 пъти на ден по 5-10 глобули под езика до разтопяване.

 

Показания:

За преодоляване в обменните и нервно-сетивните събития на полярни сили, които трябва да дойдат в равновесие в сърдечната дейност. Особено внимание при това трябва да се обърне на рязко отслабената дейност на бъбреците, например при:

1. Сърдечна аритмия

2. Недостатъчност на миокарда

2. В качество на подпомагаща терапия при Базедова болест.

 

Източник: "ПУТИ ПОИСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" - Хайнц-Хармут Фогель

Превод: д-р Донко Дончев, кардиолог