Д-р Рудолф Щайнер за оздравителната способност на човека като кармично обусловена

Submitted by admin 2 on Пет., 25/08/2017 - 11:05
д-р Рудолф Щайнер

...Когато от битието ни преди раждането, в което се намираме между смъртта и новото раждане, слезем от мировите простори на Земята, ние преминаваме през лунната сфера и вътрешно биваме докоснати от това за нашето минало, което лунните мъдреци са отбелязали в голямата книга. Това наше минало бива отпечатано в нашето астрално тяло още преди да слезем на Земята. В нашето астрално тяло, което сваляме в земното битие, намираме записаното от тези лунни същества. При обикновени обстоятелства това не влиза в нашата глава. Главата не е изключително важен орган за повечето неща по време на земното ни време. Тя е подходяща за външните материални понятия и идеи. Това, което се записва от лунните същества в човешкото същество през последната степен от неговото слизане от Всемира долу на Земята – човекът може да вярва или да не вярва, – е записано в онази част на нашето човешко същество, която наричаме духовна страна на нашата система веществообмяна-крайници. Затова то почива дълбоко в подсъзнанието, но е там, преминава в растежа, в здравословното състояние и именно в това, което бих искал да нарека оздравителната способност на човека, когато той се разболее на Земята. Разбира се, че е много важно да се опознае същността на болестта, но много по-важно е да се опознае как да се лекува. Самото свръхсетивно познание е съществено помощно средство за опознаване същността на болестта. То обаче е познаване на записаното по този начин в растежа, в хранителните сили, в силите на дишането и се намира в хрониката Акаша на лунната същност. То прави човекът да прояви по-голяма или по-малка съпротивителна сила за излекуването от някоя болест. Един човек се лекува по-лесно, друг по-трудно. Това зависи изцяло как тези записи са направени възоснова на неговата карма, на неговия предишен земен живот.

 

Луната

 

Вижте, когато погледнем това, което за нас, земните хора, представлява Луната с нейните обитатели, стигаме дотам да кажем: «Тя е интимно свързана с всичко, което е наше минало, разпростиращо се и върху предишните земни животи.» Да се разбере лунната същност истински, както тя съществува вън в просторите на Всемира, означава да чувстваме и усещаме миналото на човека на Земята. Човешката съдба се изгражда от онова, което донасяме от предишен земен живот, това означава от нашето минало и от това, което можем да изживеем по време на нашия живот в настоящето. От това, което може да се узнае в настоящето, заедно с нашето минало, се изгражда съдбата ни по-нататък в бъдещето и в следващите земни животи. Разгледано космически, Луната с нейните същества се проявява като това, което нашето минало внася в съдбата ни...

Събр.съч. 240

Подбрано от Нели Хорински