Клинични случаи от практиката на Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман - първи случай

Submitted by admin 2 on Вт., 24/08/2017 - 16:09
Рудолф Щайне и Ита Вегман

В глава 19 от своята книга «Основи на едно разширено лечебно изкуство» Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман описват редица случаи на заболявания, изхождайки от практиката на антропософския клинично-лечебен институт в Арлесхайм: «Тези случаи ще покажат как с помощта на познаването на духовния човек, можем да се опитаме да добием ясна картина на болестното състояние така, че диагнозата непосредствено да ни поучи какво лечебно средство трябва да се приложи. При това на основата стои възглед, който обгръща с поглед процеса на заболяването и на изцелението като един цялостен кръгов процес. Заболяването започва с несъответствие в човешкия организъм по отношение на неговите части, които описахме в тази книга. Това несъответствие е достигнало вече до определена точка, когато болният идва на лечение. Сега следва да се погрижим, защото всички процеси, които са станали в човешкия организъм от началото на болестта, да протекат отново обратно, така че накрая да стигнем до здравото състояние, в което се е намирал организмът преди това. Един такъв процес, който протича обратно в самия себе си, не може да бъде доведен до неговия завършек, без в общия организъм да се получи загуба на растежни сили, които са равностойни на силите, от които човешкият организъм се нуждае през време на детството, за да увеличи своя обем. Ето защо лечебните средства трябва да бъдат така съставени, че не само да предизвикват болестният процес да протича обратно в себе си, а да подкрепят също отново намалялата жизненост. Една част от това последно действие трябва да бъде оставена на предписаната на болния диета. Обаче по правило при по-сериозни случаи на заболяване организмът не е настроен да развие достатъчно жизненост в преработването на хранителните вещества. Ето защо ще бъде необходимо същинското лечение да бъде също така устроено, че организмът да намери в това отношение подкрепа за себе си. При типичните средства, които се изработват в клинично-лечебния институт, е намерено именно напълно това устройство. Ето защо само при едно по-точно наблюдение ще познаем при един препарат, защо той съдържа определени съставни части. В протичането на болестта трябва да се вземе под внимание не само локализираният болестен процес, а общото изменение на организма и той да бъде включен в обратно протичащия процес. Как трябва да си представим това в отделните случаи, ще ни покажат определени случаи, които искаме сега да опишем...»

СЛУЧАЙ ПЪРВИ

Имаме работа с една 26-годишна пациентка. Цялото й същество показва извънредно лабилно състояние. Пациентката ясно показва, че онази част на нейния организъм, която в нашата книга нарекохме астрално тяло, се намира в състояние на прекомерна дейност. Вижда се, че това астрално тяло може да бъде само слабо овладяно от азовия организъм. Когато пациентката се готви да върши някаква работа, астралното тяло веднага изпада във вълнение, във възбуда. Азовият организъм се опитва да се наложи, обаче той постоянно бива отблъскван. Това става причина, защото в едни такъв случай да настъпи повишена температура. Регулираната храносмилателна дейност при човека е зависима в най-висшия смисъл от нормалния азов организъм. Безсилието на този азов организъм се изразява при пациентката в упорит запек. Последствие на тази нарушена храносмилателна дейност са мигренните състояния и повръщане, от които тя страда. В съня се показва, че безсилният азов организъм произвежда недостатъчна органическа дейност отдолу-нагоре и уврежда дишането. Последствието от това е прекомерното натрупване на въглероден двуокис в организма през време на съня, което при събуждането се проявява чрез сърцебиене, а психически чрез чувството на страх и викане. Изследването на тялото не може да покаже нищо друго освен недостатъчност на такива сили, които произвеждат здравословната връзка между астралното тяло, етерното тяло и физическото тяло.

Прекомерната дейност на астралното тяло води до състояние, при което много малко сили от това астрално тяло се вливат във физическото и етерното тяло. Ето защо през време на растежния период тези последните две тела остават нежни в тяхното развитие. Това бе установено и при изследването чрез факта, че пациентката имаше хилаво слабо тяло и се оплакваше от чести болки в гърба. Тези болки в гърба се явяват затова, защото именно в дейността на гръбначния мозък азовият организъм трябва да се прояви най-силно.

Пациентката говори също за много сънища. Това е последствие от факта, че астралното тяло, когато в съня е отделено от физическото и етерното тяло, развива прекомерна собствена дейност.

Лечение:

При такова състояние на болния трябва да изходим от това азовият организъм да бъде подсилен и дейността на астралното тяло да бъде понижена. Първото се постига, когато се избере такова лекарство, което е в състояние да укрепи отслабващото действие на азовия организъм в храносмилателния тракт. Едно такова лечебно средство можем да познаем в медта. Ако медта се приложи под формата на превръзка с меден мехлем, която се поставя в областта на пояса (поясната област), тогава медта действа усилващо върху развитието на топлина, което изхожда от азовия организъм и което този последният произвежда недостатъчно. Това може да се забележи при спадащата анормална дейност на сърцето и при отстъпването на чувството за страх.

Прекомерната собствена дейност на астралното тяло може да бъде намалена чрез внасянето в организма на много малки дози олово, приети вътрешно. Оловото свива астралното тяло и събужда в него силите, чрез които то се свързва по-силно с физическото тяло и етерното тяло. (Отравянето с олово се състои в едно прекалено силно свързване на астралното тяло с етерното и физическото тяло, така че тези последните подлежат на прекалено силни процеси на разграждане.)

Резултат:

При това лечение пациентката се съвзе видимо. Лабилното състояние отстъпи на определена вътрешна твърдост и сигурност. Душевното състояние се превърна от разкъсано във състояние, което чувства задоволство. Явленията на запек и на болка в гърба изчезнаха, състоянията на мигрена и главоболие също. Пациентката отново възвърна работоспособността си.

Следва!