Д-р Ита Вегман в предговора към "Основи на едно разширено лечебно изкуство"

Submitted by admin 2 on Вт., 22/08/2017 - 12:53
д-р Ита Вегман, архив в Арлесхайм

Учителят, Ръководителят и Приятелят, Рудолф Щайнер, не е вече между живите. Тежко заболяване, началото на което се дължеше на едно физическо изтощение, ни го отне. Насред работата той трябваше да легне на легло. Неговите сили, които той беше дарил така изобилно, така неограничено на дейността в Антропософското общество, не достигаха вече за побеждаване на болестта му. И всички които го обичаха и почитаха, трябваше да изпитат извънредно голямата болка, че обичаният от толкова много хора човек, който можа да помогне на толкова много хора, трябваше да остави съдбата да царува при него, знаейки добре, че тук нещата се ръководиха от по-висши същества.

Плодът на една съвместна работа бе изложен в тази малка книга.

Учението на антропософията, което представлява златна мина от подбуди именно за медицинската наука, аз приех безостатъчно и намерих в него извор на мъдрост, от който човек можеше да черпи неуморно и който може да осветли решението на много, днес още нерешени, проблеми на медицината. Така между Рудолф Щайнер и мен се роди активна съвместна работа за медицински познания, която се задълбочи особено много през последните две години, така че можа да стане възможно и да се осъществи това общо написване на една книга. Рудолф Щайнер постоянно се стремеше, и тук аз проявих най-пълно разбиране към него, да възобнови старата същност на мистериите и да направи така, че тя да се влее в медицината. Защото от най-древни времена тази същност на мистериите е била в най-тясна връзка с лечебното изкуство, и добиването на духовни познания е било свързано с лечението. Ние не трябваше да подценим научната медицина по един дилетантски и непосветен начин; тя бе напълно призната. Важното беше обаче това, да прибавим към съществуващото онова, което може да се получи от духовното познание като средство за разбиране процесите на заболяване и лечение. Самопонятно е, че не трябваше да оживее отново психическият инстинктивен подход на древните мистерии, а един такъв подход, който да отговаря напълно на вече изцяло развитото и издигнато до духовното модерно съзнание.

 

Ита Вегман

 

Така бяха положени първите начала и основаният от мене клинично-терапевтичен институт в Арлесхайм даде практическите основи за изложените тук теории. Направен бе опит да бъдат показани пътища за лечебното изкуство на онези, които желаят едно разширение на техните медицински познания в посочения тук смисъл.

Ние имахме намерението, тази малка книга да бъде последвана от още една, която да бъде плод на нашата обща работа. За съжаление това не беше вече възможно. Въпреки това аз възнамерявам, от многото подбуди и бележки, които притежавам, да напиша втори, а може би също и трети том. Нека обаче този първи том, който бе коригиран от него с радост и вътрешно задоволство три дни преди смъртта на Рудолф Щайнер, да намери своя път при всички онези, които от загадките на живота се стремят да стигнат до разбиране на живота в неговото великолепие и величие.

 

Клиника "Ита Вегман", Арлесхайм

 

Клиника "Ита Вегман" Арлесхайм

 

Арлесхайм, Дорнах, септември 1925 г.

Д-р мед. Ита Вегман

 

* * *

Предоставяме снимки от личния архив на редакторския екип на сайта - клиниката "Ита Вегман" в Арлесхайм и дома на Ита Вегман, който днес е превърнат в архив!

Клинаката в Арлесхайм

 

Клиниката в Арлесхайм

 

Клиниката в Арлесхайм

 

Детайл

 

Детайл

 

Кабинет

 

Кабинет

 

Демонстрация

 

Демонстрация

 

Детайл

 

Домът на Ита Вегман

 

Домът на Ита Вегман

 

Домът на Ита Вегман

 

Домът на Ита Вегман

 

Домът на Ита Вегман

 

Домът на Ита Вегман

 

Лични вещи на Ита Вегман

Лични вещи на Ита Вегман