Рудолф Щайнер: Следващото поколение изплаща злите и покварени мисли на предишното... в болести!

Submitted by admin 2 on Вт., 10/08/2017 - 10:41
д-р Рудолф Щайнер

...Който може да погледне в духовния свят, знае, че всичко, което съществува външно материално, има духовен произход, произлиза от духовното. Няма нищо веществено, което да не произлиза от духовното. Така здравето и болестите на хората също произлизат от душевната им нагласа, от техните мисли. Изцяло важи поговорката: Каквото мислиш днес, това ще бъдеш утре. Трябва да сте наясно, че когато една епоха е имала зли, покварени мисли, следващото поколение и следващата епоха трябва да ги изплащат физически. Смисълът на поговорката е, че греховете на бащите[1] си отмъщават до четвърто коляно. Не безнаказано хората от 19-ти век започват да мислят така грубо материално, да отвръщат разума си от всичко духовно. Това, което хората са мислили тогава, ще се изпълни. И не сме така далеч от времето, когато сред човечеството ще се появят странни болести и епидемии! Това, което наричаме нервност, ще приеме тежки форми най-късно след половин столетие. Както някога в Средновековието е имало чума, холера и проказа, ще се появят епидемии, обхващащи душевния живот, болести на нервната система в епидемични форми. Това са истинските следствия на обстоятелството, че на хората им липсва духовният жизнен център. Където съществува съзнание за този духовен жизнен център, човекът ще бъде здрав под влиянието на здравословен, истински мъдър мироглед. Но материализмът отрича душата, отрича духа, изпразва човека, насочва го към периферията, към неговото обкръжение.

 

 

Вода и капка

 

Здраве съществува само когато човешката вътрешна същност е духовна и праведна. Действителната болест, която следва опразването на вътрешния живот, е духовната епидемия, която ни очаква. За да получат хората познания за истинската им духовна същност, имаме антропософията. Тя е призвана да доведе до оздравяването на човечеството, а не един или друг човек да узнае различни неща. Дали знаете, че има прераждане и карма – имам предвид, дали само знаете, – не е така важно, а тези мисли трябва да се превърнат в душевна кръв, в интимна духовна същност, понеже те са здравословните. Не става въпрос дали ги доказваме или не ги доказваме, дали можем да основем наука, която прецизно математически да излага прераждането и кармата. Има само едно доказателство за духовнонаучните учения и това е животът. Духовнонаучните учения ще се докажат като истина, когато под тяхно влияние се породи здравословен живот. Той ще е истинското доказателство за антропософските учения. Който иска да има доказателство относно антропософията, трябва да я изживее. Тогава тя се доказва за вярна. Всяка стъпка и всеки ден постепенно трябва да носи доказателството за правотата на духовнонаучните истини...

 

Рудолф Щайнер

Събр. съч. 96 Първоначални импулси на науката за духа, стр. 19.

 

 

Сърце

 

 

Предстои публикуване на серия от новопреведени цитати от Рудолф Щайнер за болестта и здравето, за които изказваме огромната си благодарност към нашата дългогодишна приятелка и съмишленичка Нели Хорински!

Да е здрава и все така плодотворно носеща светлината, топлината и деятелността в своята работа и живот като преводач и човек!

 

От редакторския екип!

 

[1] 2. Мойсей 20,5,2; 4. Мойсей 34,7; 2. Мойсей 14,18; 5. M. 5,9; Йер. 32,18.