Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИТЕ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? ЕЧЕВИТ - ВОДНИЯТ (37)

Submitted by admin 2 on Нед., 10/03/2024 - 08:33
Антихристът

35. ЕЧЕВИТ – ВОДНИЯТ

Водният ме беше попитал за разликата между човешкия аз и аза на ангелите. Имам кратка лекция по темата за тази разлика. Ечевит имаше втори въпрос за вътрешната и външната страна на космоса, който не разбрах точно. Сега той отново го обяснява за читателите, защото аз не бях в състояние да му дам отговор.

Водният: Чрез Верена успяхме да погледнем към този, който идва отвън. Наричаме го Чужденецът, Антихристът. Той идва от райони извън нашия космос и моят въпрос е как вижда отвън това, което ние виждаме отвътре. Каква е разликата между тези два начина на виждане?

Вофганг Вайраух: Ариман също ли идва отвън?

 

Ариман

 

Водният: Не, Ариман идва отвътре. Но Чужденецът, Антихристът, идва отвън. Много същества вече са били наричани Антихрист, но действителният Антихрист е противник на Христос, той е нещо като брат на Христос. Той е обратният брат на Христос. Той идва отвъд нашия космос, чийто център е битието на Христос. В този космос, всъщност на Земята, Христос е преминал през смъртта и в резултат на това е създал свободата. Дадена е възможност за създаване на нов космос. Но в този момент, като един вид противовес, едно същество отвън е трябвало да погледне към този акт на Христос, иначе той не би бил възможен. Какво е видял този Чужденец? Това искаме да знаем ние, водните духове. Разбирате ли нашия проблем? Бихме могли да направим много, ако знаехме повече за това.

ВВ: Да разпитам ли Висшия по-задълбочено или е безпредметно?

Водният: Всички ангели са вътре и те не знаят. Само хората могат да гледат навън от космоса.

ВВ: Нека само да си изясня нещата - точно като с Глупците ли е, съществата на глупостта, които са необходими, за да могат да се мислят умни идеи, или като съществата на грозотата, които са необходими, за да възникне красиво произведение на изкуството? Винаги ли трябва да има противотежест, когато нещо трябва да се появи? Трябва ли Чужденецът, Антихристът да се разбира по този начин като контрапункт на свободното действие на Христос, на Мистерията на Голгота?

Водният: Точно така. Току-що разговарях с Висшия. Вие му зададохте въпроса кой е бил черният магьосник, който е бил разпънат на кръст в Мексико. Той е бил антипод на Исус. Земята щеше да бъде разкъсана, ако той не се беше появил на Земята. Земята щеше да се разпадне физически, ако този антипод не се бе появил в Америка, докато Исус живееше в Палестина. Това е абсолютно същият принцип.

ВВ: Това е бил най-могъщият черен магьосник, който някога е съществувал...

Водният: ... и въобще някога ще бъде.

ВВ: Рудолф Щайнер описва, че той е бил разпънат на кръст по същото време като Исус Христос (вж. стр. 194), и всъщност с главата надолу, и че е бил победен от човек, свързан с архангел.

Водният: Точно така е. Магьосникът е антипод на Исус, човекът, а свързан с него е бил Чужденецът, Антихристът, който е антипод на Христос.

ВВ: За съжаление Щайнер говори само веднъж за това и никога не съм успявал да прочета нещо друго в някой друг пасаж, който да се отнася до тези обстоятелства.

Водният: Питай нас.

 

Превод: Ати Петрова