Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИТЕ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? ЕКНАТОН - ОГНЕНИЯТ (29)

Submitted by admin 2 on Нед., 15/01/2023 - 11:58
Огън

27. ЕКНАТОН – ОГНЕНИЯТ

Волфганг Вайраух: А сега ти, Екнатон. Здравей.

Огненият: Нали е топло и прекрасно тук?

ВВ: Моля, опиши подробно какво общо имате вие, огнените същества, с електричеството.

Огненият: Това е нашата жертва за хората.

ВВ: Можеш ли да опишеш тази жертва малко по-подробно?

Огненият: Не обичам да го правя, но щом настояваш. Когато, горе-долу доброволно, се откажем от по-високата степен на нашето същество, тогава се създава електричество. Потъваме три нива по-дълбоко в материята когато се превръщаме в електричество. Като огнени същества, ние се намираме три нива над материята.

ВВ: И ви се наложи да правите тази жертва понеже хората откриха електричеството, така ли?

Огненият: Да, точно така.

ВВ: Кой определя кои огнени същества да се жертват като се превърнат в електричество?

Огненият: Йерархиите.

ВВ: Ти най-древното от присъстващите същества ли си?

Огненият: Да, по-стар съм дори от Каменния, но също така и по-млад. Аз съм също по-стар и от тебе, преди да си се появил за пръв път на земята като човек. Аз съм винаги нов и винаги стар. Огънят е бил преди теб и ще продължи и след теб. А периодът, през който се превръщаме в електричество, не е дълъг.

ВВ: Какво е положението с атомната енергия?

Огненият: Трябваше да попиташ Капуву, Каменния, за това. При атомната енергия се жертват каменните същества и дегенериралите каменни същества живеят в нея. Това е енергия, при която материята се разпада по време на нейното възникване, но това не е одухотворен процес. Чрез тази енергия материята се разпада.

ВВ: Какво имаш предвид под “дегенерирали същества”? Не са ли това същества, които са се жертвали?

Огненият: Какво друго могат да бъдат съществата, които се жертват, освен дегенерирали същества? Те дегенерират защото вече не са себе си. Същото е и при огнените същества когато треябва да се жертват, превръщайки се в електричество.

ВВ: Думата “дегенерирам” предполага, от една страна, че съществото сега има друга природа, но, от друга страна, тя може да описва и нещо декадентско.

Огненият: Нямам предивд декадентска дегенерация. Това, което означава е, че онези същества, които се жертват биват променени посредством процес, който за тях е свързан с агония.

ВВ: Също както елементарните същества е трябвало да се жертват по време на процеса на кондензация на земята, като преминават към все по-плътна среда?

Огненият: Да. С продължаването на процеса на уплътняване, атомната енергия се  създава от каменните същества. Но атомната енергия е фалшивата смърт на материята.

ВВ: Има ли също така и дегенерирали въздушни същества и дегенерирали водни същества?

Огненият: Да. Магнетизмът се състои от дегенерирали водни същества, а рентгените са дегенерирали въздушни същества.

 

електричество

 

ВВ: Колко е опасен електросмогът?

Огненият: Всичко онова, което хората не умеят напълно да контролират, е опасно за тях. Хората все още не са разбрали напълно ефектите от радиацията, наричана също така електросмог. Просто си въобразяват, че знаят. Електросмогът е важен за напредването на материализма защото, изолира Земята от влиянието на Космоса. Сега влиянието от Космоса се усилва и силите на злото се стремят да го предотвратят. Техните намерения са все повече да предпазват Земята от това космическо влияние – много е вероятно, следователно, количството електросмог рязко да се увеличи. Хората, които искат да гледат чрез пламъка директно в духовния свят, би трябвало от време на време да отиват в районите, където електросмогът е минимален или да упражнят толкова силна воля, че да могат да го пробият.

ВВ: Кое е по-опасно за отделния човек: мобилният телефон, безжичният телефон или UМТS предавател (Универсална мобилна телефонна услуга, трето поколение мобилна система за видеофони. Бел.пр.)?

Огненият: Безжичните телефони са най-неприятните.

ВВ: Какво предизвикват у хората тези излъчвания?

Огненият: Те ги обгръщат и отблъскват космическите сили. Тези излъчвания дори влияят на кръвта.

ВВ: Какво се случва при голям пожар - например при горски пожар?

Огненият: Това е красиво – не за гората, разбира се.

ВВ: По време на голям пожар много ли огнени същества работят заедно?

Огненият: Ангелите ни казват кога ще има голям пожар. Ние не можем да решаваме това сами. Но в момента висшите огнени същества преговарят с ангелите за малко повече свобода за огнените същества. Висшите огнени същества живеят във вулканите. Ние бихме искали да имаме малко свобода, защото хората се държат много лошо. Но засега все още не ни се разрешава сами да решаваме.

ВВ: Да предположим, че ви се даде мъничко свобода по отношение на огъня, тогава навсякъде ли ще пламнат големи пожари?

Огненият: Да!

ВВ: Подобно на неотдавнашните катастрофални наводнения, ли?

Огненият: Да!

ВВ: Водните същества получиха ли вече мъничко свобода?

Огненият: Да, защото те са живот.

ВВ: А въздушните и земните същества, и те ли имат мъничко свобода?

Огненият: Все още не. Само водните същества имат мъничко свобода.

ВВ: Скоро ли ще получите мъничко свобода що се отнася до огъня?

Огненият: Какво значи скоро? Погледнато през човешки поглед... Няма да си жив.

ВВ: Така че изригванто на вулканите е все още под ръководството на ангелите?

Огненият: Да. И тогава ние, огнените духове, трябва да работим съвместно със земните духове. Там, където изригва вулкан, земята става нова. Много от горните йерархии участват в този процес.

ВВ: Кое предизвиква изригванто на вулкан? Хората ли са причината?

Огненият: Не. Изригванто на вулканите е свързано с жизнените процеси и движенията на Майката Земя. Може йерархиите и да намират понякога човешки причини за изригването, но ние, огнените същества, не правим никаква връзка с хората – все още. Помпей не бе разрушен поради лошото поведение на жителите му.

ВВ: Много ти благодаря.

Огненият: Моля. Винаги поддържай огъня си чист!

Верене Щаел фон Холщайн: Кахине, детето на солта, би искал да знае дали вече ядеш свястна сол.

ВВ: Да.

Детето на солта: Добре.

 

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева