Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? ХАРМОНИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИ СЪЩЕСТВА (17)

Submitted by admin 2 on Ср., 13/07/2022 - 16:11
Ангел

15. ХАРМОНИЧНИ ЕЛЕМЕНТАРНИ СЪЩЕСТВА

Волфганг Вайраух: Какво е значението на ангела на църковна общност?

Висшият: Казано на човешки език, ангелът на църковна общност се чувства като бащинска фигура за общността. В днешно време, обаче, той трябва да бъде призован. По-рано ние сами идвахме при хората, в днешно време чакаме хората да ни повикат. Това е важно различие. Човекът сега е този, който направлява всичко.

ВВ: Какъв ефект имат мислите на църковната общност върху Земята и духовния свят, когато тези хора провеждат религиозен обред?

Висшият: Те въздигат душите си едновременно и с това създават пространство за добрите същества - да могат да инкарнират добри същества от небесните висини – макар че инкарниране не е съвсем точната дума.

ВВ: Въплъщение?

Висшият: Не, няма физическо тяло, а духовно тяло – духовно пространство. Терминът въплъщение се използва, когато имаме наличие на човешко физическо тяло. Самото духовно пространство, което се образува, е защитено чрез обредите. Положителни елементарни същества могат да влизат в това пространство. Това им позволява да продължат развитието си, всеки път когато се създават подобни условия. Това е една от основните задачи на хората по време на религиозни церемонии – създаването на пространства, в които да могат да влизат елементарни същества и висши същества. Съществата винаги се нуждаят от пространство и пространството, създадено на Земята, винаги се изпълва със същества.

ВВ: Бих искал да нарека тези висши елементарни същества хармонични същества. Те за пръв път ли се появяват или влизат в пространствата, създадени от церемонията?

Висшият: Те влизат за пръв път и това леко ги променя - един вид се инкарнират. Така собственото им развитие напредва и в последствие могат да поемат отговорности за бъдещото развитие на космоса, които нямаше да могат да изпълнят, ако тези пространства на Земята не бяха създавани за тях.

ВВ: Човекът свободно им дава нова сила, нови възможности и едно ново качество?

Висшият: Ново качество е най-добрият израз, макар и думите да не са подходящи като описание на тези процеси.

ВВ: Какви отговорности ще могат да поемат тези същества в бъдеще?

Висшият: Ще поемат водачески отговорности в духовните светове. И ще приемат качествено различна форма на водачество от нашето. Също така ще помагат на хората с духовни задачи, ще ги учат как да вършат духовни дела, които те засега все още не могат да виждат.

ВВ: Тогава, важно ли е за хората по време на религиозни ритуали да не мислят егоистично само за себе си, а да отправят мислите си, освен друго, към призоваването на тези хармонични елементарни същества, понеже така ще служат на Земята и на духовния свят?

 

Общност

 

Висшият: Ако хората го правят, то ще е нещо положително. От друга страна, смущаващо е, когато някой от тях размишлява върху финансите си. Но ако някой се е замечтал или спи, това не пречи.

ВВ: Какво става, ако участници в религиозния ритуал не се харесват един друг? Това пречи ли на хода на ритуала?

Висшият: Да и не. Съществуват кармични връзки, които карат хората да се мразят един друг. Но подобни кармични връзки не пречат на самия ритуал. Обаче това смущава самите хора и пречи на преживяното от тях по време на ритуала. Кармата, от една страна, въобще не е нещо лично, а от друга е нещо много лично. Но провеждането на ритуала не бива нарушено от това.

ВВ: Освен религиозните групи, има ли и други групи, в които хората сядат заедно и призовават такива хармонични същества?

Висшият: Да, разбира се. Всъщност, всяко позитивно мислещо общество, което успее да превъзмогне егоизмите си, и което полага усилия да се стреми към духа. Подобни пространства се създават също така когато изградим приятелство с животните – в тези пространства се наместват по-дребни същества. Животното леко се индивидуализира покрай дружбата на човека с животното, макар че азът му все още остава много надалеч. Съществото, което влиза в тези пространства, не е голямо, но самият процес е много важен за света. Всички животни участват, без разлика дали това са кучета, коне или канарчета.

ВВ: Какво е отношението на хармоничните елементарни същества към демоните или какъв ефект имат върху тях?

Висшият: Държат ги под контрол. Хармоничните елементарни същества са много по-големи от вас, хората.

ВВ: Можеш ли да опишеш тези същества малко по-подробно?

Висшият: Мога, но няма да го направя.

ВВ: Какви задачи са поели тези същества в момента?

Висшият: Те са в процес на ориентиране. Имат и допълнителна задача – да създадат по-добри условия за тези, които идват след тях. Също така подкрепят различни общества. За жалост, все още будните хора са извънредно малко. В сравнение със Сивите, това число е недостатъчно. В тази област хармоничните елементарни същества действат като подкрепят, помагат и лекуват.

ВВ: Откога са в нашата сфера тези хармонични елементарни същества? Отскоро ли?

Висшият: Да и не. Тези връзки се подготвят от много отдавна и тези същества се появяват по-ясно сега, защото хората едва сега, поне в най-елементарен вид, са способни да открият себе си. И група хора може да създаде подходящи духовни пространства за тях. Самите същества очевидно са съществували дълго време отвъд времето. Макар че се появяват в човешката сфера едва след развитието на човешката съзнателна душа и края на тъмната епоха. Това не е било възможно по време на тъмната епоха.

ВВ: Какво е тъмна епоха?

Висшият: Т.нар. Кали юга, която продължи приблизително до края на деветнадесети век.

ВВ: Благодаря за разговора.

Висшият: Моля.

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева