Д-р Маргарете Хаушка: Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман. Развитие и разширяване (14)

Submitted by admin 2 on Нед., 10/07/2022 - 10:49
Ита Вегман

Д-Р МАРГАРЕТЕ ХАУШКА

РИТМИЧЕН МАСАЖ ПО Д-Р ИТА ВЕГМАН,

ОСНОВИ НА УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА

Съдържание

Предисловие към руското издание

Въведение

ЧАСТ I. Основи на познанието

Глава 1. История на масажа

Глава 2. Основни членове на човешкото същество

Глава 3. Тричленността на човешкия организъм

Глава 4. Водният организъм

Глава 5. Въздушният организъм

Глава 6. Топлинният организъм

Глава 7. Нерви и кръв

Глава 8. Кръвообращение и сърце

Глава 9. Метаморфози на скелета

Глава 10. Мускулна система

Глава 11. Система на вътрешния свят

Глава 12. Кожа

 

ЧАСТ II. Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман

Глава 13. Развитие и разширяване

Глава 14. Хармония и дисхармония в човешкото същество

Глава 15. Законът за полярността в масажа

Глава 16. Качества на масажните техники

Глава 17. Качества на маслата

Глава 18. Ритъмът

Глава 19. Лемниската и пентаграмът

Глава 20. Основни форми

 

ЧАСТ III. Практика на ритмичния масаж

Глава 21. Втриване в органите

Глава 22. Гръбначният стълб и неговото лечение

Глава 23. Препоръки при отделни болестни състояния

Общо въздействие на ритмичния масаж

Бронхиална астма

Стенокардия и близки състояния

Артериални нарушения на кръвоснабдяването

Венозен симптомокомплекс

Нарушения на съня

Главоболие с различен произход

Запек

Ревматични заболявания

Периартрит на раменната става

Посттравматично лечение (счупвания и т.н.)

Неврити

Полиомиелит и парализи с различен произход

Дегенеративни заболявания на нервната система

Лечение на онкологични заболявания

Ритмичен масаж в лечебната педагогика

Ритмичен масаж в психиатрията

Глава 24. Към въпроса за терапевтичната техника

Глава 25. Ръката

 

масаж

 

* * *

 

ЧАСТ II

РИТМИЧЕН МАСАЖ ПО Д-Р ИТА ВЕГМАН

 

ГЛАВА 13

РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ

         През 20-те години на този век д-р Ита Вегман, като част от лечебната си дейност в областта на антропософската медицина, която е разширение на медицината с духовно-научното познание, дава специални инструкции за разработването на нов вид масаж. По това време се провежда курс за медицински сестри в клинично-терапевтичния институт в Арлесхайм (Швейцария), който тя основава и ръководи. Импулсът за този курс е даден от Рудолф Щайнер, но това се случва едва след неговата смърт.

         Тези курсове обединяват всички специалисти, които помагат на лекарите, особено, разбира се, медицинските сестри, за съвместни занятия по практически и теоретични предмети, както и по изкуство, тъй като преподавателите са членове на медицинската колегия на клиниката. Освен другите направления, аз практикувах и масаж. През 1940 г. се върнах в Германия, а след войната и повече от 30 години се занимавах с разработването и преподаването на курсове по този масаж. Той получи името „Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман”, тъй като е необходимо да се характеризира неговата същност и произход. От 1962 г. в Германия има училище «Школа по художествена терапия и масаж» в Бад Бол, близо до Гьопинген, в подножието на немските Алпи.

         В основата на този масаж е класическият шведски масаж, който д-р Вегман беше усвоила. Основните техники на този масаж са трансформирани на базата на новите знания. Г-жа д-р Вегман присъстваше на всеки курс в началото на работата и даваше своите указания. Тя показваше специални техники, които смяташе за важни. Тъй като често ми показваше тези техники, можех не само да ги наблюдавам отстрани, но и да усетя качествата на масажните техники, което е особено важно за този метод на лечение.

         Тогава възникнаха основните форми, тоест положението на ръцете за различни части на тялото. Тези основни форми могат да се използват като такива или могат да се променят индивидуално за конкретното лечение. В резултат на това в терапията се въвежда елемент на творчество, тъй като този процес може да се сравни с музикалния феномен на вариацията на мелодията. Основните форми могат да бъдат сравнени с мелодия и по-специално с индивидуализираното лечение с вариации върху нея.

Също така за разбирането могат да се използват гьотеанистичните концепции за прафеномена и неговите вариации.

Следващата характеристика е акцентът върху ритмичните елементи, които ще бъдат предмет на отделна глава, както и качеството на засмукване на масажните техники вместо класическия натиск. Всмукващото свойство на течността определя преди всичко наличието на повдигащи сили, които трябва да действат във всеки жизнен кръговрат. Поради факта, че силите на изграждане или етерното тяло въвеждат вещества в живота, биологичните процеси се освобождават от силите на тежестта от земното силово поле и се отварят за космически влияния. По този начин всмукващата тенденция на масажната техника следва посоката на действие на етерното тяло.

И накрая, трябва да се спомене въвеждането на лемниската с нейните трансформации, които се оказаха много специална въздействаща форма на движение за хармонизиране и свързване на биологичните действия на силите.

В началните курсове се изучават основните форми и едва след това може да се премине към вариациите на тези форми. Във всичко, свързано с лечението, изкуството и творчеството са по-важни от техниките. Но в основата на всяко изкуство трябва да стои безупречната техника.

Превод: Дорина Василева