Д-р Маргарете Хаушка: Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман. Система на вътрешния свят (12)

Submitted by admin 2 on Съб., 25/06/2022 - 14:35
Масаж

Д-Р МАРГАРЕТЕ ХАУШКА

РИТМИЧЕН МАСАЖ ПО Д-Р ИТА ВЕГМАН,

ОСНОВИ НА УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА

Съдържание

Предисловие към руското издание

Въведение

ЧАСТ I. Основи на познанието

Глава 1. История на масажа

Глава 2. Основни членове на човешкото същество

Глава 3. Тричленността на човешкия организъм

Глава 4. Водният организъм

Глава 5. Въздушният организъм

Глава 6. Топлинният организъм

Глава 7. Нерви и кръв

Глава 8. Кръвообращение и сърце

Глава 9. Метаморфози на скелета

Глава 10. Мускулна система

Глава 11. Система на вътрешния свят

Глава 12. Кожа

 

ЧАСТ II. Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман

Глава 13. Развитие и разширяване

Глава 14. Хармония и дисхармония в човешкото същество

Глава 15. Законът за полярността в масажа

Глава 16. Качества на масажните техники

Глава 17. Качества на маслата

Глава 18. Ритъмът

Глава 19. Лемниската и пентаграмът

Глава 20. Основни форми

 

ЧАСТ III. Практика на ритмичния масаж

Глава 21. Втриване в органите

Глава 22. Гръбначният стълб и неговото лечение

Глава 23. Препоръки при отделни болестни състояния

Общо въздействие на ритмичния масаж

Бронхиална астма

Стенокардия и близки състояния

Артериални нарушения на кръвоснабдяването

Венозен симптомокомплекс

Нарушения на съня

Главоболие с различен произход

Запек

Ревматични заболявания

Периартрит на раменната става

Посттравматично лечение (счупвания и т.н.)

Неврити

Полиомиелит и парализи с различен произход

Дегенеративни заболявания на нервната система

Лечение на онкологични заболявания

Ритмичен масаж в лечебната педагогика

Ритмичен масаж в психиатрията

Глава 24. Към въпроса за терапевтичната техника

Глава 25. Ръката

 

масаж

 

* * *

ГЛАВА 11. СИСТЕМА НА ВЪТРЕШНИЯ СВЯТ

Космическо-астралните сили, които в растението все още действат отвън, обособявайки и оформяйки жизнените му процеси, в човека, като носители на душата, стават вътрешни и изграждат неговия органичен вътрешен свят. Изхождайки от това, светът на органите може да се нарече система на вътрешния свят. Докато Слънцето, Луната и планетите действат върху растението отвън, съответните астрални сили в микрокосмоса имат свои центрове във вътрешните органи и оттам овладяват излъчващите жизнени процеси на човешкото тяло. Така органите се превръщат във вътрешната планетарна система. От Зодиака идват всички импулси на формата за човешкото тяло. Пълното мъдро разбиране на тези взаимоотношения се изразява в съотношението на знаците на Зодиака с физическото тяло: така знакът на Овен е свързан с главата, Телец - с определени части на шията, Близнаци - с ръце и т.н., но днес това е напълно външна, неразбрана традиция. Тук говорим за дванадесет мощни импулса на формата, или закони на формата, които са преоткрити от Рудолф Щайнер*. Да го опишем във всичките му подробности би ни отвело твърде далеч. Животът на органите, които изпълват тялото, е подчинен на силите на планетарната система. И така, имаме вътрешна система на света. Когато разглеждахме циркулацията на кръвта, това вече беше посочено. Но за да разберем връзката между органите и тяхното лечение, е необходимо да се покаже отново. /*Дорнах, 28 октомври 1921 г., "Формата на човека във връзка с Вселената" (Зодиак)./

Кръвообращението, заедно със сърцето, като орган на Слънцето, е в основата на вътрешната система на света, както в макрокосмоса Слънцето обединява системата около себе си. Може директно да се каже, че слънчевите сили се модифицират от силите на надслънчевите и подслънчевите планети, като в същото време в процеса на продължително развитие се е образувало силно диференцирано единство, проявяващо се в седмократност.

В растение, което е повлияно от звездите отвън, силите на Луната действат върху образуването на корена, влиянието на Меркурий и Венера се издига до нивото на листа и цвят. Трябва да търсим влиянието на надслънчевите планети Сатурн, Юпитер и Марс в излъчванията от Космоса, което води до образуването на плодове и семена. Вегетативно-функционалното в растението, благодарение на душата и духа в човека, става вътрешно, следователно тези процеси в човека протичат в обратен ред.

Вътрешният орган на Луната, който съответства на областта на корена в растението, се намира при човека отгоре, в главата. Огледалната сила на отражение дава на мозъка възможност за съзнание. В същото време в целия организъм се разпростриа тенденцията за минерализация.

По-нататък надолу е вътрешният Меркурий, белите дробове, чиято активност съответства на дихателната област на листата в растението. И накрая, бъбреците на човека, неговата вътрешна Венера, чиято област в растението съответства на цвета, са свързани с цялата репродуктивна система и са тясно вплетени в процесите на кръвта. Кръвта също "цъфти" по свой начин, тя се стреми да издишва, склонна е постоянно да преминава от физическото към етерното, и трябва непрекъснато да се обновява. За имагинативно-художественото разглеждане на бъбреците, чиято структура наподобява чашка на цвете, в която са затворени хиляди гломерули - венчелистчета от червена кръв, изглежда са свързани с цъфтящата област на растенията. Рудолф Щайнер говори за "бъбречно излъчване", с други думи, за дейността на астралното тяло в бъбреците, която пронизва с астралното целия метаболизъм на астрала и която е сродна на светлината, като вид силно метаморфозирало излъчване на цвета. Бъбрекът, нашата вътрешна Венера, се обозначава директно от Рудолф Щайнер като вътрешния орган, който произвежда светлина.

 

                    

 

      В долното кръвообращение са включени три големи органа: далакът, черният дроб и жлъчният мехур, които са отговорни за изграждането и вътрешните метаболитни процеси, съответстващи на образуването на плодове и семена в растенията. Те представляват нашите вътрешни Сатурн, Юпитер и Марс. Далакът е нашият вътрешен орган на Сатурн.

Той има задачи в микрокосмоса на човека, подобни на задачата на най-външната планета - Сатурн, който като пазител обгражда Слънчевата система и преобразува, ритмизира всички влияния на Вселената в съответствие с ритмите на Слънчевата система. Далакът в човешкия микрокосмос изпълнява същата задача. Той трябва да изравни своите нередности, всички чужди ритми на хранителни вещества. Тази дейност се осъществява от етерното тяло на далака и той може да бъде отстранен без вреда за човека.

Нашият вътрешен Юпитер, пълен с мъдрост алхимик, както трябва да се нарече черният дроб, управлява цялата организация на веществата. Тук органните субстанции се изграждат, възстановяват, обезвреждат се, мобилизират се и се натрупват. Ярък пример, който свидетелства за безграничната мъдрост на астралното и Азовата организация, които принадлежат към черния дроб. Жлъчният мехур, вътрешният Марс, който, въпреки че не съдържа физическо желязо, все пак носи връзката на духовното с физическото. И този вътрешен Марс се грижи за това в метаболизма силите на Аз-индивидуалността да могат да проникнат надолу до физическото и целият метаболизъм да е достъпен не само за астралното, но и за действието на Аза.

Всичко това, разбира се, е само един аспект от многото задачи, които тези органи изпълняват в цялото тяло.

Парацелз е последният, който дава на органите имената на планетите. Рудолф Щайнер е първият, който ги препотвърждава, но не изхождайки от старата традиция, а от своето модерно изследване на духа.

Остава ни да изясним защо бъбреците, като подслънчев орган, не лежат отгоре на диафрагмата, а под нея. Тук трябва да разгледаме, разбира се, фактите на развитието. Бъбреците се образуват в ембриона стъпаловидно (прабъбреци - предбъбреци и т.н.) високо в горните области, а след това се спускат като орган. Тяхното постепенно преобразуване съпътства слизането на човешката ентелехия от битието на свръхсетивното, в пълна хармония със слънчевия Космос (който в Библията се обозначава с думата „Рай” и съдържа картина на изгонване от Рая) във физическа телесност на Земята за развитието на Аза като противопоставяне, за развитие на свободната индивидуалност. По-рано човекът е дишал светлина, сега започва да диша въздух. Според онтогенетичния закон на Хекел развитието на ембрионите трябва да съдържа следи от това развитие. Бъбреците, тясно свързани с дишането и одушевяването, се спускат и се обединяват с областта на метаболизма. Астралното тяло, което е формирало въздушното дишане, трябва да потъне в телесността и да действа, излъчвайки се от бъбреците към цялата област на метаболизма.

Имагинативно-художествено бъбреците са представени като материализирали се цветове, затворени в потока на артериална кръв, носещи инкарнационния импулс на вдишване и провеждайки го по цялото тяло. Тази потопена част от астралното тяло се самопреживява при превръщането на червената кръв в синя кръв, при образуването на въглеродна киселина. От друга страна, черният дроб е вътрешната космическа лаборатория за преработка на вещества, той е включен в синия кръвоток на порталната вена. След като свърши работата си, той насочва кръвообращението към дясната част на сърцето, в която се подготвя издишването, и в същото време освобождаването, частичната екскарнация.

Отново срещаме двойната Божия милост:

В един дъх – двойната радост -

Да вдишаме въздуха, и да издишаме трябва

С натиск първо, после с волност:

Така прекрасният живот е двояк във всичко.

Хвалете създателя, макар и притискащ,

Хвалете, защото отново ще даде свобода.

Наистина, цялото многообразие на функциониране на живия човешки организъм в неговото свиване и разширяване, може да бъде изобразено само грубо, като скица с въглен. И така, ясно е как душевно-духовното на човека изгражда тяло по образ и подобие Божие, което също означава – по образ на Вселената, защото той е тялото на Божественото.

Функционирането на отделните органи и показанията за лечение с ритмично втриване ще бъдат дадени в специална глава за всеки орган поотделно, в зависимост от ситуацията.