Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? ЗЛОТО (11)

Submitted by admin 2 on Съб., 04/06/2022 - 08:47
Германия

ЗЛОТО

Волфганг Вайраух: Какво представляват демоните?

Водният: Демоните са същества, принадлежащи към низходящите сили от тъмните области, които са създадени, наред с други неща, от лъжите на хората. Те се пораждат и в следствие погрешни човешки мисли. Както ние сме деца на ангелите, така демоните са деца или откъслеци от падналите ангели.

ВВ: Всяка лъжа, изговорена от човек, ли създава демон на лъжите?

Водният: Със сигурност. Ако е бяла лъжа, тогава демонът е малък, но ако, от друга страна, лъжата е сериозна, от нея възниква огромен демон.

ВВ: Какво вършат по света тези демони на лъжите, след като се появят?

Водният: Те бродят и рушат всичко, което успеят. Рушат добрите мисли и работят против възходящите елементи в човешката еволюция. Опитват се да нарушат равновесието в полза на силите на злото.

ВВ: Могат ли тези демони на лъжите така да повлияят на хората, че те също да започнат да създават нови лъжи?

Водният: Да, разбира се. Те могат също така да станат толкова големи и силни, че да обладаят хората. В историята и в библейските разкази се говори за случаи на прогонване на демони и те трябва да се възприемат съвсем буквално.

ВВ: Когато Христос прогонва демоните от хората, те избягват, например, в свинете. Това едно точно описание ли е?

Водният: Това не е много желателно. Питай Кафявия. Но не е немислимо. Свинете тъй или иначе имат склонност да се ровят в мръсотията и така по принцип са един вид символ на мръсната страна на хората.

ВВ: Ако група хора изговори много лъжи през определен период от време, демоните, създадени от тази група, остават ли след това в близост до групата?

Водният: Когато група хора лъже или се отдаде на някои лъжи, тогава се създават по-големи демони. Тези същества се наричат призраци. Ако групата хора не успее да излекува тези призраци чрез положителни мисли, те ще се завръщат отново и отново при групата и ще се свържат с хората от групата, и след смъртта им, и дори при следващото им раждане.

ВВ: Да предположим, че е създаден демон на лъжите, или призрак – как може да бъде унищожен?

Водният: Ако си излъгал без да искаш, тогава ще помогне, ако си признаеш веднага. Ако след подобна лъжа добавиш и положителна мисъл, нещата ще се уравновесят и демонът на лъжите се разнася. Много по-трудно е с призраците, тъй като е много трудно да накараш цяла група хора да приеме подобна положителна гледна точка. Ето защо призраците са по-трудни за разпръскване. Човешките същества са свободни и когато група хора създадат призрак чрез лъжите си, на свободните човешки същества им е трудно отново да се съберат на следващия ден при различни обстоятелства. Но ако няколко души от подобна група положат усилие, тогава могат да бъдат създадени и положителни същества, които ще влязат в битка с призраците. Призраците и трудностите с тях обременяват кармата на земята, цялата сфера на земята, и понастоящем има много такива борби, които предизвикват и гръмотевични бури. Привържениците на Михаил участват на страната на доброто в тези борби.

ВВ: Познавам една група, в която, в определен период от време, бяха изговорени голям брой лъжи, които до голяма степен не са коригирани. Но понеже това се случи преди много години, други хора, които нямат нищо общо с лъжите, се присъединиха към тази група. Как могат новоприсъединените да се предпазят от демоните на лъжите и призраците, които кръжат около групата?

Водният: Трябва да напуснат групата.

ВВ: А ако това е невъзможно?

Водният: Няма друг начин. Иначе тези хора ще трябва да поемат бремето на групата в своята карма.

ВВ: Има ли някакви индивидуални защитни механизми за предпазване от демоните на лъжите?

Водният: Молитвите.

ВВ: Можеш ли да кажеш нещо за човешкия двойник (doppelgänger)? Що за същество е това?

Водният: Не, аз не съм ангел.

ВВ: Само Висшият ли може да говори за това?

Водният: Да.

ВВ: Какво се случва в духовен план по време на слънчево затъмнение?

Водният: Добър въпрос. В сянката, която се придвижва по земята по време на слънчево затъмнение, навлизат могъщи разрушителни сили, защото в момента Христос не гледа.

ВВ: Могат ли в този момент към земята да заструят космически сили на злото?

Водният: Да.

ВВ: Това случи ли се и по време на слънчевото затъмнение през 1999г.?

Водният: Да.

ВВ: А силите които струят към нас, на отделни хора ли влияят или на човечеството като цяло?

Водният: И на едното, и на другото. По време на слънчево затъмнение всяка дупка може да бъде запълнена. Всяка кухина, която сте създали на земята, в този момент може да бъде изпълнена с огромни негативни същества.

ВВ: Можеш ли да говориш за Другите и за Слънчевия демон? Що за същества са те?

Водният: Другите е общо название за демоните, призраците, съществата на сушата – с други думи, всички по-малки духовни същества от сивата и тъмната област. Всички по-малки природни същества се боят от великия Слънчев демон и се боят да изрекат името му. Само ние, по-големите същества, можем да устоим на името му.

ВВ: Каква е задачата на Слънчевия демон?

Водният: Той пречи на ефективността на Христос.

ВВ: С какво се храни?

Водният: С черна магия, липса на вяра, омраза, с черни мисли и с вроден материализъм. Материализмът наистина го угоява.

ВВ: Той може ли да се просмуче в хора, които мислят така?

Водният: Да, и ги подтиква и насочва към действия. Макар че засега все още много внимава да не бъде прекалено явно присъствието му. Освен това, той не е напълно тук. Но силата му ще нараства. Гледайте да изговаряте името му колкото може по-рядко, ако стаята не е изпълнена с молитва.

ВВ: Защо не бива да се изговаря името на Слънчевия демон?

Водният: Имената инкарнират. Можеш да пишеш и да четеш, но не бива да изговаряш името.

ВВ: Що за същество е Луцифер?

Водният: Той е много красиво същество и едно време беше висш ангел. Той е могъщо същество.

ВВ: Той най-красивото същество в космоса ли е?

Водният: Това е доста труден начин да бъде изразено. Не, не бих го казал така. За мен, като водно същество, други неща са красиви.

ВВ: Какви задачи изпълнява Луцифер?

Водният: Да изпълни хората с ентусиазъм и да им помогне да напредват. Но постоянно се опитва да върши всичко прекалено рано. Луцифер вдъхновява и дарява човечеството с неща, които да го водят напред. Той донася важни неща от духовния свят и ги превръща в човешки способности. Разгледан в тази светлина, той помага много на човечеството. Чрез своите дела силите на злото правят голяма жертва, на заден план. Този техен аспект трябва винаги да се има предвид. Но това не означава, че трябва да смятаме всичко, което силите на злото постигат, за добро.

ВВ: Имат ли човешките същества задачата един ден да изкупят тези сили на злото?

Водният: Да.

ВВ: Ще успеят ли?

Водният: Това не знам.

 

Ариман

 

ВВ: Що за същество е Ариман?

Водният: Той е студен, студен е като компакт диск. И е изключително умен. Гениален е, но не е вдъхновяващ. Той е много по-умен, отколкото можеш да си представиш. Но е грозен.

ВВ: Тогава, как изглежда?

Водният: Има една красива скулптура, изработена от Рудолф Щайнер, която най-добре го изобразява. Той има дълга брадичка и високо чело, и носи очила.

ВВ: Защо носи очила?

Водният: Понастоящем носи очила.

ВВ: Защо Ариман носи понастоящем очила?

Водният: Защото това отговаря на образа, с който иска да се представи пред съвременните хора. Но той действа предимно тайно, в пълен контраст с Луцифер. Това е едно от най-интересните различия между тях двамата. Единият обича да е център на вниманието, докато другият се прикрива колкото може повече.

ВВ: Ариман мрази да бъде разпознаван.

Водният: Точно така.

ВВ: Представлява ли един вид отбрана срещу Ариман, когато знаем как действа и кои са характерните черти на неговото същество?

Водният: Никой от вас не е достатъчно силен все още, за да се защити от Ариман. За да го постигнете ще трябва още много да научите за самите себе си. Опознайте себе си – това най-добре ще ви предпази от него.

ВВ: Има ли във всяко човешко същество една част, която Ариман изцяло е превзел?

Водният: Понастоящем, да. Така и трябва.

ВВ: Кои са необходимите задачи на Ариман?

Водният: Той представлява противовес на Луцифер и това е най-необходимото нещо, което въобще може да съществува. Той фиксира материята и не позволява на Земята да се превърне в огнено кълбо. Материята може да съществува само ако двамата са в равновесие.

ВВ: Що за същества са Асурите?

Водният: Те идват от друг свят.

ВВ: Този свят може ли да се опише?

Водният: Не, не ми се разрешава. Това е свят отвъд вашия космос.

ВВ: А какъв е ефектът от Асурите тук в нашия свят?

Водният: Подобен на рак. Те поглъщат част от аза.

ВВ: По какъв начин хората се отварят за тези същества?

Водният: Асурите са същества отвъд космоса. Когато идват, те идват по-скоро под формата на външни нападения.

ВВ: Не могат ли хората да се защитят от подобни нападения?

Водният: Не е лесно. Хората не ги канят, както се случва с Ариман и Луцифер. Те идват неканени.

ВВ: Кога по-точно идват?

Водният: Идват все по-често, но влиянието им все още не е много силно. В бъдеще ще бъде много по-зле.

ВВ: Но трябва да има все пак някакъв вид защита, с която хората да отблъснат тези Асури?

Водният: Човекът винаги може да се моли и да се довери на водачеството на добрите духовни същества. Това той прави като носи кармата си по християнски. Важно е, също така, да бъде доволен от живота си, защото недоволството го прави открит за атаки.

ВВ: Асурите имат ли нещо общо с Ариман?

Водният: Не, те са напълно независими.

ВВ: Към коя йерархия принадлежат?

Водният: Към абсолютно никоя.

ВВ: Какво се случва по време на черна литургия?

Водният: Демони, призраци и фантоми биват привлечени и включени в черната литургия. Освен това се обръщат към групите паднали ангели и ги внедряват в присъстващото паство. Или пък някое същество е обладано волно или неволно по време на черната литургия. В тази връзка, има най-различни видове черни литургии, нови и стари.

ВВ: Съществуват ли днес все още черни магьосници?

Водният: Да.

ВВ: Много ли?

Водният: Какво означава много? Прекалено много!

ВВ: Всички черни магьосници ли са наясно какво вършат?

Водният: Има някои, които си играят с това. Но има и други, които са посветени в черния път.

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева