Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (6)

Submitted by admin 2 on Пон., 18/10/2021 - 21:53
Етерно тяло

Светлинен етер

…Понятието светлинен етер е дума, която е формирана от гледната точка на виждащия човек. Това, което е свързано със светлината, е за виждащия най-превъзходното въздействие на този вид етер, но вътре има и други въздействия, на които не обръщаме внимание, понеже ние сме в по-голямата си част виждащи хора. Ако човечеството се състоеше предимно от слепи хора, щеше да даде друго име на този етер, понеже щяха да се проявят по-силно другите същности. При слепите хора те се проявяват… 313.28 и сл.

* * *

…За нашето наблюдение духовете на формата, ексусиаи са концентрирани в това, което наричаме излъчващи се слънчеви лъчи. Светлината следователно е елементът, в който ексусиаи първоначално творят и живеят. Но когато светлинното въздействие с всичко, което съдържа, стигне до границата, където действат заедно духовете на движението, динамис и духовете на волята, престоли, там се пораждат твърдите форми… 121.93

* * *

…В девахана или менталния план светлинният етер има своя живот. Слънчевата светлина живее в девахана, затова съществува вътрешно отношение между мъдростта и светлината. Когато светлината се изживее в сънното съзнание, човек се изживява в мъдростта. Така е вило винаги, когато Бог се е разкривал в светлината. Яхве се е явил на Мойсей в горящия трънлив храст, което означава в светлината, за да разкрие мъдростта… 93a.46

* * *

…Това, което се намира в петата област на девахана, може да се сравни с физическата светлина. В своя праобраз то е откровението на мъдростта… 13.115

* * *

…С част от своя аз и астралното си тяло човек винаги се намира по време на будното си съзнание във външния светлинен етер. Заспиването настъпва поради това, че и частите от астралното тяло и аза, които през будното състояние през деня се намират във физическото и етерното тяло, се отдръпват във външния етер… 165.119

* * *

…Това, което наричаме чувство, се отпечатва в частта на етерното тяло, която отговаря на светлинния етер. Понеже е така, ясновидецът вижда чувствата като светлинни форми… 114.156

 

Етерно тяло

 

* * *

…Астралното тяло, което се изявява в чувстването, живее във въздушния организъм. С този въздушен организъм има особено сродство един от видовете етер, който прониква особено въздуха – светлинният етер. В древните мирогледи затова се е посочвало особено това сродство на разпростиращия се въздух с проникващия го светлинен етер. Този вид етер, носен в известна степен именно от въздуха, е сроден всъщност с въздуха като тон, звук, който прониква особено във въздушния ни организъм и лежи в основата на това, което влиза и излиза от нашия въздушен организъм. Нашето астрално тяло, което изживява в себе си чувстването, действащо във въздушния организъм, постоянно се сблъсква със светлинния етер. Човек сам, доколкото има астралното си тяло с чувстването, излиза в съня от физическото тяло и навлиза в света, с който първоначално взаимодейства чрез светлинния етер… 202.173 и сл.

* * *

…Зрението възприема предметите около нас чрез светлинния етер… 93a.223

* * *

…Когато във водната същност се появяват твърдите неща подобно на парчета лед, човек се обособява и светлината става необходимост. Това е моментът, когато светлинният етер се насочва натам и се обособяват твърдите части… 93a.224

* * *

…Човек има възможността да преработва топлинния етер по особен начин, но не е така при светлинния етер. Светлинният етер се възприема от човека, но той отново го излъчва, така че се получава само определено нисшо ясновидство, виждат се етерните цветове в човека… 175.242

* * *

...Юпитеровите сили опазват човека от изливането му в светлинния елемент, т.е. в светлинния етер. Човек би станал светлинен облак, който постоянно ще се разширява, ако силите на Юпитер не биха действали по съответния начин… 213.59

* * *

…Този, който вижда растенията с ясновидски поглед, вижда издигащия се нагоре жив духовен елемент. Растенията преобразяват светлината във въздушни духове… 155.200

* * *

…Родът на пеперудите принадлежи предимно на светлинния етер и самият той е средството, в което светлинната сила извлича гъсеницата от яйцето… 230.81

* * *

…Луцифер има власт главно над светлинния и топлинния етер… 272.182

* * *

…Когато светлината се изблъсква в подматерията, т.е. една степен по-дълбоко от материалния свят, в лошия астрален свят, областта на Луцифер, се поражда електричеството. Електричеството е светлина в подматериално състояние. Там светлината е извънредно пресована… 130.102 и сл.

Извадките са предложени от Нели Хорински