Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (5)

Submitted by admin 2 on Съб., 09/10/2021 - 07:16
Етерно тяло

Химичен или звуков етер

…Този вид етер поражда химичните елементарни вещества. (Произлиза през хиперборейската епоха от тогавашния жизнен етер)… 11.114

* * *

…Във физическия свят човек може да възприеме само един отблясък, една сянка на този вид етер като тон, като звук. Но в това, което външно е звук, лежи нещо фино етерно, нещо духовно, така че трябва да означим физическия тон или звук като сенчесто отражение на духовния тон, на звуковия или числовия етер… 114.156

* * *

…Ако се изключи дейността на сетивата, същевременно се вижда да се проявява природата на тези сетивни органи като различни вдълбани в човека етерни организации. Чрез изключването на вкусовото сетиво, естествено вкусовото сетиво наистина е изключено по време на езотеричните упражнения, ако на някого се удаде да си спомни вкусови усещания, му е дадено средство да опознае природата на химичния етер. Това не е съвсем лесно, но може да се изживее… 145.46 и сл.

* * *

…Нашето сетиво за вкуса е свързано с химичните етерни сили на Земята, то е образувано до голяма степен от тях… 145.48

* * *

…Всичко, което на нашата Земя обуславя отделянето и свързването, всичко, което като химични сили ги предизвиква, е в съществената си част терен за дейността на духовете на движението, динамис. Когато човек възприема надсетивно нещо от това, което иначе вижда само като майа в действието на химичните съединения и разтваряния, тогава той чува тези духове на движението, възприема музиката на сферите, за която говорят питагорейската и други подобни тайни школи.

* * *

Тази музика на сферите съществува и сега, само че обикновеното съзнание не я възприема. Тази музика на сферите, която идва насреща на всички хора като астрално въздействие отвън, е действителна. Но човек не я чува. Ако съществуваше такава смяна както при светлината, когато в определено време при настъпване на мрака човек не я вижда, тогава в определено време той щеше да чува музиката на сферите. Тя звучи обаче ден и нощ, и затова той може да я чуе само когато премине през определено окултно развитие. Докато светлината приижда към нас през деня и продължава да живее в нас през нощта като приета, абсорбирана светлина, музиката на сферите звучи денонощно. Подобно е както при мелничаря, който чува мелницата само когато тя спре да работи… 121.93

* * *

…Така откриваме, че въздействието на живота и музиката на сферите в двата най-горни вида етер – жизнения и химичния или звуковия етер, макар да произхождат от Слънцето и да принадлежат към най-финото, което произлиза от Слънцето, не могат непосредствено да бъдат възприети на Земята, но пък се възприема това, което действа в конституцията на човека… 123.61

* * *

…Когато продължим от светлинния етер нагоре, стигаме до още по-фино етерно състояние, което ни е дадено в сетивния свят само във външен отблясък. Окултно може да се каже, че силите в този по-фин етер са същите, които управляват химичното подреждане, съединяването на веществата, организирането на веществата така, както става, когато върху една плоскост се поставят фини железни стърготини и плоскостта се приведе във вибриране с цигулков лък, чрез което се получават така наречените Хладниеви звукови фигури. Каквото предизвиква грубия сетивен тон при железните стърготини, се случва изобщо в пространството. Пространството е диференцирано в себе си, протъкано е с такива сили, които са по-фини от светлинните сили и които в духовността представляват това, което е звукът в сетивния свят. Сетивният звук, който ухото чува, е само преминал през въздуха външен израз на този вид етер…122.55

* * *

Това, което в нашите вещества действа като подреждащ принцип, така че предизвиква сливането и разделянето на химичните елементи, и което човек узнава, когато то се прояви във въздуха, но по духовен начин лежи в основата на битието, можем да го означим като звуков етер, или, понеже този духовен звук подрежда материалното съществуване според мярка и число, също като числов етер… 122.81

 

Етерно тяло

 

* * *

…Химичният етер живее (там се намира животът му) на астралния план. Когато човек е сомнамбул, възприема в астралния план свойствата на химикалите, химичните свойства, понеже на астралния план химичният етер наистина има своя живот (аналогично жизненият етер има своя живот на физическия план)… 93a.46

* * *

…Свещените мистерии довеждат своите последователи до развитието на духовните сили така, че противно на земните условия човек е можел непосредствено да възприеме слънчевите въздействия чрез това, което може да се означи като «йога». Когато се потиснат сетивните възприятия, могат да се възприемат откровенията на звуковия и жизнения етер… 123.66

* * *

…Горните области на девахана се характеризират с това, че всички звуци там са по-ясни, по-светещи, по-пълнозвучни. Там се възприемат в грандиозна хармония гласовете на всички същества и е същото, което Питагор нарича музика на сферите. Тя е вътрешното говорене, живото слово на Всемира. За яснослушащия ясновидец всяко същество има особен нюанс на звука, в известен смисъл една звучаща аура… 94.83 и сл.

* * *

…Сатурновите сили опазват човека да не се разлее в химичния етер. Както Сатурн действа в човека, зависи как той се изживява въз основа на своя организъм. Така че чрез това, че меланхоликът е меланхолик, той особено силно навлиза в своите химични връзки, във всичко, което ври в черния дроб, в жлъчката и в стомаха. Меланхолията почива на това себепоставяне в химичните взаимовръзки. А то почива на това, че сатурновите сили при такъв човек са особено силно развити… 213.59 и сл.

* * *

…В света има известен брой субстанции, които могат да се сливат и разделят. Това, което наричаме химизъм, е проектираният навън във физическия свят химичен или звуков етер, произлизащ от девахана, проектираната навън музика на сферите. Така че в съотношението на два вида вещества според тяхното атомно тегло имаме сянката на два вида звуци от музиката на сферите. Химичното сродство на две вещества във физическия свят е сянка от света на музиката на сферите. Числовите съотношения в химията са наистина израз на числовите отношения на музиката на сферите. Тя е онемяла чрез сгъстяването на материята. Ако веществата действително биха могли да бъдат доведени до етерното им разреждане и атомните числа могат да се възприемат като вътрешен формиращ принцип, би се чула музиката на сферите. Когато химизмът още повече се изблъска надолу под физическия план в лошия долен деваханичен свят, областта на Ариман, се поражда магнетизмът… 130.102

* * *

…Това, което човек изживява в душата си като свое мислене и ние го изговаряме с думи, са също само сенчести образи на мисленето, понеже и физическият тон е само сенчест образ на нещо по-висше. Думите имат своя орган в звуковия етер. В основата на нашите думи се намират мислите, думите са изразни форми на мислите. Тези изразни форми изпълват етерното пространство, като изпращат трептенията си чрез звуковия етер. Каквото представлява звукът, тонът, е само отражение на същинското мисловно трептене. Това обаче, което дава смисъл на мислите ни, принадлежи според етерното си състояние на същинския жизнен етер. Мисълта и смисълът са отнети от човешкото своеволие и засега се съхраняват в божествената сфера, за да бъдат дадени на хората по-късно… 114.157 и сл.

* * *

…Звуковият етер, който е същевременно химичният етер, живее всъщност в нашия воден (течен организъм)… 202.173

* * *

…Както светлинният етер е въведен в твърдия елемент, така химичният етер е внесен във водата. Химичното сродство е вработено в човека, още когато е бил течен организъм. Химичните сродни отношения, според които днес се свързват различните субстанции, са били отпечатани в единичното (същество). Чрез насочването на светлината в света, човек получава своята твърда форма. Чрез насочването на химичния етер той получава сродство със света… 93a.224 и сл.

* * *

…По време на лунното време светлината не се е виждала. Тя е била носител на дейността в космичното пространство. Светлината започва да свети, да се отразява от предметите с появата на земното състояние. За това, което е било налично от светлината през лунното време, е било естествено, че е трябвало да се стигне до по-висше състояние по време на земното развитие. Следователно трябва да очакваме, че това, което е било налично по отношение на светлината през древното лунно развитие, е подобно за звуковия етер по време на земното развитие. С други думи, по време на земното развитие със звуковия етер става така, както е станало по време на лунното развитие със светлинния етер… 122.139 и сл.

Извадките са подготвени от Нели Хорински