Д-р Рита Лерой, д-р Валтер Бюлер: Как се поражда ракът и как може да бъде предотвратен (4)

Submitted by admin 2 on Съб., 14/08/2021 - 15:13
Цвете

Как се поражда ракът?

Как ракът може да бъде предотвратен?

Предпазни мерки за деца и младежи

Предпазни мерки за възрастни

Ранното констатиране на рака

Лекарят непрекъснато е запитван: «Каква всъщност е причината за рака?» На този въпрос не може да се отговори с едно изречение. Увеличаването на числото заболявания от рак, който днес стои на второ место като причина за смъртта[1] посочва, че тази болест е във взаимна връзка с нашите променени жизнени навици и условия за живот, в крайна сметка ­ с нашите, проникнати с материалистически възгледи, представи за света и човека. Както човекът, така също и заобикалящата го среда, из основи са се променили, например развитието на науката и техниката достигнаха до такова развитие, което не може изцяло да се обхване от човешкото разбиране, и на което не отговаря човешкото чувство и съзнание за отговорност. Затова много фактори стават причина за заболяване от рак. Но ако търсим причината на образуването на тумора само в израждането на клетката, откъснато от душевния живот на човека, това би било израз на ограничен светоглед. Даже и там, където се доказва, че външни фактори, както например канцерогенни[2] субстанции играят първостепенна роля, то конституцията на човека и неговата индивидуална предразположеност или съпротива на организма са от решаващо значение. Само погледът върху цялостния човек може да ни предпази от страха, че нашият организъм е предоставен на някакви случайни клетъчни процеси.

Човешкото тяло е мъдро организирано и разделянето му достига до клетките. Над тях обаче стоят по­висши сили и организационни принципи, които трябва да се познават, за да може на въпрос за появата на рака да се отговори не теоретично, а съответстващо на истинската реалност. Едва те правят възможно индивидуалното изграждане на човешкия организъм. Съществува равновесие в съотношенията между формообразуващия принцип на организма и веществения принцип, т.е. клетките. Днес познаваме редица причини, които нарушават това равновесие в полза на клетъчния принцип и с това могат да станат директно начало за образуването на раковия тумор.

На най­висше ниво може да започне нарушение на това равновесие в областта на творческия човешки дух, който намира своето телесно съответствие в нервно­сетивната система. Често не се дава необходимото пространство за разгръщане на духовните възможности чрез възпитанието, училището или професията, така че те закърняват. Поради това се появяват и нарушения в средната област на човека, в неговия душевен живот. Под формата на страхове и натрапчиви мисли, тези нарушения повлияват негативно свободно разгръщащия се чувствен живот, чиято телесна основа е ритмичната област – белите дробове и сърдечно­съдовата система. В последна сметка се стига до нарушения в обмяната на веществата (хормони, ензими и минерално съдържание), където се затрудняват съпротивителните функции на организма, водещо до еманципация на някои групи от клетки, към което тези клетки са предразположени поради конституционни фактори или външни увреждания. Такива клетъчни региони започват да разгръщат свой личен живот, без да се грижат за цялостната конституция на организма. ­ Преобразуването на клетките значи е последният стадий на един обширен процес, който се подготвя с години. Описаните предпазни мерки изглеждат необходими и смислени в светлината на това всеобхващащо понятие на раковото заболяване във всички негови стадии

Предпазни мерки за деца и младежи

С предпазването може да се започне още в ембрионалното развитие, като бъдещата майка телесно и духовно­душевно се подготви да посрещне идващото дете. Препоръчва се ритмично разпределяне на деня, достатъчно сън, хармонично душевно разположение, избягване на никотин и алкохол, здравословно биологично хранене. Израстването на детето в майчиното тяло, въплътяването на едно духовно­душевно същество във физическа субстанция е едно чудо, което майката би трябвало да приеме с вътрешно въодушевление. Съзнателното съпреживяване на момента на раждането, по възможност като се избягва наркоза, довежда до вътрешно отношение между майката и детето. Нима първото вдишване, първият плач на детето не са едно значително явление, първата изява на новия земен гражданин. Най­доброто средство за здравословното развитие на детето е майчиното мляко.[3] То доставя на кърмачето не само изграждащи вещества, но също и жизнени и формообразуващи сили, които засилват неговите съпротивителни сили за през целия му живот. Новороденото се нуждае от затопляща обвивка. Закаляване, гимнастика за новородени, хранене с разнообразни, чужди на майчиното мляко храни, довеждат до преждевременно втвърдяване на телесната субстанция, която трябва да остане мека и еластична, подаваща се на оформяне и преобразуване. За общото втвърдяване и до артериосклерозата, т.е. до втвърдяването на кръвоносните съдове, довежда също и инжектирането на витамин Д, който днес многостранно се прилага и без достатъчни индикации. Когато искаме да предпазим от ракови заболявания, би трябвало да не прекаляваме с имунизациите и с потискането на всяко увеличение на телесната температура. Защото преодоляването на една болест, придружена с температура, означава засилване на имунните реакции и съпротивителните сили, което се отблагодарява при по късните атаки върху здравето.[4]

Лечебна педагогика

Може отначало да изглежда неоснователно твърдението, че начинът на възпитание може да бъде от съществено значение за появата на раковото заболяване. Ключът за разбирането е фундаменталното и днес все още твърде недостатъчно съобразяване с духовно­научното познание, че мисловните сили на човека са преобразени сили на растежа. В течение на живота част от заетите в изграждането на органите жизнени и формообразуващи сили се освобождава и застават на разположение на аза под формата на памет и мисловна и представна дейност.[5] Затова едностранното или дори преждевременното интелектуално пренатоварване чрез ранно четене, заучаване наизуст и абстракции, отнема на детето сили, от които то се нуждае за здравословното развитие на своето тяло. То става не само нервно, бледо и изгубва апетит, но организмът в неговата фина структура силно се разгражда и заплашва предварително да се втвърди и остарее. От друга страна ако дремещите сили на творческата фантазия, артистичните способности и въодушевеното общуване с природата и другите същества, т.е. силите на нашата душевност, на средния човек, бъдат задушени и им се отнеме възможността да се разгърнат чрез интелектуализираното, изключващо елементите на изкуството обучение или семейна среда, то това заплашва във веществообмена на органите да се стаят неизползваните изграждащи и формообразуващи жизнени сили, което по­късно лесно метаморфозира в образуване на тумори. Днес за съжаление навсякъде имаме налице и двете тенденции, така че вследствие на това ритмичната система, т.е системата на средата бива отслабена и чрез едно неъответстващо на човека развитие се получава онзи вид раздвоеност, която е една от основите за появата на тумори. Затова много пред­туморни състояния с техните корени се простират назад до ранното детство, съответно до училищната възраст, което само по себе си е трагично.

 

Само чрез задълбочено разбиране на действителните закони на развитието на подрастващото дете може грижливо да се насочва интимното преобразуване на растежните и регенерационните сили, които преминават през творческите сили на средата и се превръщат в мисловни и представни сили, съответстващи на различните възрастови степени. Затова е важно да се създават възможности за игра, която поощрява детската фантазия, като се дават простички играчки на подрастващото дете, както и самото то да бъде ангажирано в музициране и пеене (а не да слуша «музикални консерви»), в рисуване и пластициране, да играе с пясък и да моделира. По­късното училищно обучение би трябвало да се съобрази с индивидуалността на детето, да я развива, като същевременно събуди и топъл интерес към обкръжението му. В едно добре развито, хармонично тяло със здравословно душевно разгръщане, като в съответния момент винаги се прибавят нови педагогически импулси, както почти вече 70 години това с успех се практикува в училищата с Валдорска педагогика (Рудолф­Щайнер­училища), се намаляват възможностите за по­късно раково образуване.

Храненето на детето в училище, а и по­късно на възрастния, би трябвало да е непретенциозно, но с добро качество ­ по възможност с био-динамични отгледани продукти, които не са били наторявани с изкуствени торове. Плодове, зеленчуци и зърнени храни са за предпочитане, нуждата от белтък се задоволява предимно чрез млечни продукти, като консумирането на месо е добре да се сведе до минимум.[6]

 

Валдорф

 

Предпазни средства за възрастните

Спазване на ритъм

Истинско откритие се направи, когато се установи, че туморите нямат нормално дишане. Техните клетки не възприемат оживяващия кислород от прииждащите червени кръвни телца, а показват «задушаваща се веществообмяна». От това следва, че вътрешното дишане на организма е нарушено чак до клетъчните организации. Този факт ни кара да насочим поглед към общия дихателен процес, който, както е известно, принадлежи към основните ритми на всеки одушевен организъм и заедно със сърдечния ритъм образува ритмичната система на човека. Този ритмизиращ принцип, който произхожда от световните ритми на движението на Слънцето, заедно с много други хармонизиращи процеси, създава равновесието между формообразуване и вещество, човешка форма и клетка.[7]

Всяко нарушение или отслабване на жизнените ритми въздейства с времето увреждащо чак до дълбините на организма. За съжаление в днешния, отдалечен от природата живот, човекът е почти винаги изложен на такива въздействия. Нека помислим за стреса в професионалното ежедневие, за хаоса на движението в големите градове (например придвижването с автомобилни средства), за нечовешкия натиск за все по­големи постижения и т.н., всичко това оставя вредни отпечатъци, които нарушават и отслабват жизнените ритми. Това показва значението на един ритмичен живот в ежедневието, който помага на човека да неутрализира чрез съзнателни грижи неизбежните вреди на ежедневието върху своята ритмична система и с това със своята дихателна дейност той да може по­добре да проникне в дълбините на организма си.

Както сетивно­нервната система е основа на мислещата и представящата си душа, така и ритмичната система е носител на чувстващата душа. Занимания с изкуството от всеки вид, като музициране, рисуване, евритмия и др., също и грижата за една градина, са въздействащи противоположни фактори срещу тенденцията на разпокъсаността на днешната цивилизация, защото те се опират на чувственото изживяване. Благодарение на такива грижи, ритмичната система остава еластична и жизнена, могат да се разгърнат морални чувства и по­този начин се разнасят запушванията от останали в душевната област творчески съзидателни сили. Това преди всичко се проявява тогава, когато се прибави позитивно основно чувство спрямо живота, което е изпълнено с интерес и съчувствие към другите, както и с уравновесеност и с липса на предубеждения.

От особено значение е регулирането на ритъма на спане и будност, който е като 24­часово духовно­душевно дишане на нашето същество. Седем до осем часа сън са достатъчни за един възрастен човек, от тях един до два часа трябва да са преди полунощ, защото през това време сънят е най­дълбок. При възможно редовно хранене в едни и същи часове, би трябвало да цари бодро, лишено от напрежение настроение. Молитвата, като израз на благодарност, че ни се дарява всекидневният хляб, което не е разбиращ се от само себе си факт (милиони хора гладуват), издига душата над ежедневието и създава в нея вътрешно спокойствие. Едно такова настроение без напрежение, добро дъвчене и насищане на храната със слюнка са най­важните предпоставки за запазване на здрав стомашно­чревен тракт.

Ритъмът би трябвало да се спазва и при избора на храната. Например, малините по Коледа и лещата през лятото пречат на винаги завръщащата се радост от това, което донася естественото протичане на годишните времена и откъсват човека по негативен начин от ритъма на неговото природно обкръжение. Дълбоко замразените зеленчуци и плодове не са особено за препоръчване за едно здравословно хранене. Важно е също и регулирането на изпразването на червата чрез подквасени млечни продукти, плодове и пълнозърнест хляб, както и чрез слаби растителни разхлабващи средства, жените трябва освен това да внимават за доброто здравословно състояние на коремните и половите органи.

 

Значение на топлинния организъм

Повече отколкото при другите заболявания, болният човек се вижда конфронтиран от един противник под формата на тумор, който изглежда, че безпощадно го води към пропастта на смъртта. Поради това също и за опитния лекар винаги се поражда въпросът, как е възможно от първоначалната цялост на организма да се стигне до такова отчуждаване и раздвоение между душата и нападнатото от тумори тяло. За отговора на такъв основен въпрос непременно трябва да се знае, че нашата азова същност, като най­висшата инстанция на тялото, в несъзнаваните й дълбини има за носител топлината и с нейна помощ тя прониква организма до последната му фибра, като от страна на Духа го задържа в неговата цялост.

Затова грижите за опазване на правомерен топлинен организъм играят решаваща роля,[1] и бавното изпадане на някои органи или части от тях от неговата динамика е една от първите крачки в посока на раковото образуване. Така съветът на Рудолф Щайнер става разбираем, че около процеса на ракообразуването трябва да се създаде топлинна обвивка за да може болестта да се разтвори и да се приобщи засегнатият орган обратно към целостта. Той пръв насочи вниманието също и към противоположността на тумора и възпалението. Дългогодишно изстудяване и липса на възпалителни болести, или внезапното подтискане на температурата с лекарства, често се срещат в предисторията на раково болните. Затова не бива веднага да се лекува всяка придружена с температура изстинка или болест със свалящи температурата и убиващи бактериите медикаменти (антибиотици). Организмът се засилва, когато преодолее такива болести, и така изгражда своята биологична стабилност също и спрямо ракообразуващи причини от всякакъв род.

 

Голям процент от всички тумори се поражда в коремните органи. Тази област непременно трябва да се запазва топла, за да се поощри правилното оросяване с кръв. За съжаление много лекомислени тенденции в модата, които изненадващо безкритично се следват от хората, водят точно в обратната посока. Голи крака още през детството чак до започване на зимата, тънки найлонови чорапи и бельо от недостатъчно топлещи изкуствени влакна, прекалено къси поли и къси долни гащи при есенни и зимни температури са, погледнато физиологично, лудост, понеже те допринасят за отслабване на общия единен топлинен организъм, чието опазване е особено важно точно при раковата профилактика. Дори и когато не съществува чувство за студ, въпреки това топлинният организъм е принуден непрекъснато да изпраща топлина към недостатъчно облечените части от тялото, което довежда до хаотизиране на неговата структура. От друга страна от изстудените части на тялото се получават рефлекторни въздействия върху коремните органи и това води до неправилни вегетативни въздействия.

Заболяване на азовото същество

Засилването на човешкия аз, като духовната сърцевина на човека, която през животинското царство ни извежда до степента на човешката индивидуалност, е най­интимната задача на съобразеното с духа предпазване от рака.

Съвременният човек, както вече се каза, е вътрешно разпокъсан от препълненото със събития ежедневие. Не само извънредно голямото количество от сетивни възприятия от цветове, светлина, звуци и т.н., и изобилието от несвързани информации от радиото, телевизията и вестниците, действат като непрекъснат стрес, но също и бързането, суетнята и стремежът за материални придобивки са стресови фактори, които, за да се премахнат, изискват много по­голяма сила, отколкото притежава нормалният човек. Необходимото днес засилване на вътрешния човек, нашата духовна душа, можем да постигнем само чрез постигнати с усилията на волята моменти на спокойствие и осмисляне на живота. В душата се разкрива един извор на съзидателна творческа сила, когато тя съзнателно мисловно се опитва да постигне това. Чрез мисловна яснота, чрез засилено внимание в безпорядъка от сетивни впечатления, усилваме формиращите сили в нашия организъм. Малко по­голямо въздържание от четене на илюстровани списания, посещение на кино, слушане на радио и особено гледане на телевизията, е от особено значение. Вместо това добре е вечер да се направи спокойно картинно осмисляне на събитията през изминалия ден в обратен на протичането им порядък, медитативно потъване в едно, определено по личен избор съдържание, стихотворение, евангелски текст или мъдрост; това създава вътрешна сила, с която да се противопоставяме на разрушителния поток. Също и плануването сутрин след събуждането как да протече денят, като преди това човек укрепва чрез духовно концентриране или медитация, опазва от потъването в потока на ежедневието.

Вместо големи, изпълнени с много впечатления пътувания, би трябвало отново да учим, спокойно да опознаем малка част от света и така да я осмислим, че душата дълбоко да се изпълни от това, вместо да се разтърси от впечатленията, получени от шест страни, които се пропътуват за 14 дни.

Също би трябвало човекът отново да се научи да остарява по правилен начин. Човешката тъкан се втвърдява с настъпването на старостта и съзидателните сили се проявяват повече в мисловната област. Телесноста отстъпва назад, духовността сега може повече да се разгърне. За съжаление днес най­често заставаме пред противоположната картина: мозъчно склерозиралият, изкуствено подържан чрез хормони, запазен потентен старец. Ракът като типична старческа болест може точно тогава да се прояви, когато от една страна стареещата тъкан изкуствено се запазва млада или чрез постоянни възбуди в определени области (например в чревно­стомашния тракт) се породи клетъчно неспокойствие; от друга страна едно образуване на рак се поощрява, когато произхождащите от формиращия мисловен полюс на човека сили са твърде слаби, за да могат да овладеят процесите на клетъчното делене. Така всички посегателства в областта на хормоните могат да имат увреждащи въздействия, към това принадлежат също и противозачатните средства. Също и лекуването на горещите вълни в критичната възраст чрез прилагане на хормони би трябвало да се избягва. Те могат да се лекуват с по­безобидни медикаменти, каквито има на разположение в антропософската медицина и би трябвало да се издържат, като една необходима жизнена фаза. Напротив, всичко би трябвало да се направи, за да се подържа душата активна и жизнена, да се разширява хоризонтът и да се разгръща това, което се нарича старческа мъдрост.

Още по­лоши са лекомислено приеманите успокоителни средства, които днес се взимат за помощ при всяка трудност в живота. Те предизвикват отслабване на волевите сили и с това отслабване на личността. Същото важи и за приспивателните средства. И двата вида предизвикват леко замъгляване на съзнанието, дори и това да не се забележи, както и потискане на инициативата. На безсънието може да се противопостави спазването на ритъм, както и вземане на други мерки за един здравословен живот.

Много от описаните съвети са подробно разгледани в предишни информационни бюлетини.

Ранното откриване на раковото заболяване

Началото на раковото заболяване е налице още преди да се появи туморът. За да се открият такива начални стадии са необходими редовни контроли проведени от лекар. Като допълнение към познатото диагностициране, от години се работи върху развитието на специални, създадени въз основа на духовната наука методи на диагноза. Тук споменаваме медно­хлоридната кристализация.

За лечение на често съществуващите с години ­ да, даже и с десетилетия, предракови състояния, се наложиха описаните в следващата глава препарати от белия имел. Тяхното въздействие се вижда в разцъфването на пациентите, които надмогват тяхното често депресивно настроение и разгръщат нови сили и инициативи.

Ракът е съдбовната болест на нашето съвремие. Всъщност за неговото преодоляване е необходимо изцяло ново ориентиране на човека и заобикалящата го цивилизация. Всеки поотделно на своето място, ръководейки се от описаните препоръки, може да допринесе за осъществяването на тази задача. Ракът като съвременна болест ще бъде победен само чрез смелост за външна промяна във всички области на живота и вътрешно преобразуване.

 

[1] Според 1. Bundesgesundheitsbericht des Bundesgesundheitsministeriums (1971).

[2] Карциногенни вещества: например продукти от дестилацията на въглища, слюда и петрол, бенцпирен, алфатоксин, (отровен продукт на обмяната на гъбата Aspagillus flavus, но също и рентгенови лъчи и радиоактивни субстанции.

[3] Въпреки, че се знае, че майчиното мляко в някои случаи съдържа различно количество остатъци от отрови срещу насекоми­вредители, научните изследователи са на едно и също мнение и препоръчват кърменето. Да не се кърми малкото дете, според сегашното становище на науката, ще доведе до далеч по­големи вреди за детето отколкото съдържанието на споменатите вещества. [Selecta 39, 3424 (1978)1.

[4] Виж Merkblatt Nr. 114  Детските болести имат определен смисъл.

[5] Виж също и Merkblatt Nr. 28 «Легастенията, един съвременен проблем»

[6] Виж Udo Renzenbrink: Ernährung unserer Kinder, 5. AufL, Band 7 der Sozialhygienischen Schriftenreihe, Verlag Freies Geistesieben, Stuttgart 1984

[7] Виж Walther Bühler: Der Leib als Instrument der Seele, 10. Aufl., Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1986

[8] Виж Merkblatt Nr. 114  Детските болести имат определен смисъл.

Превод: Нели Хорински

Следва!

Част 1, 2 и 3 по темата - д-р Фолкер Финтелман

Част 4 по темата - д-р Рита Лерой и д-р Валтер Бюлер

Част 5 по темата - д-р Рита Лерой и д-р Ханс Вернер

Част 6 по темата - д-р Рита Лерой и д-р Ханс Вернер