Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (1)

Submitted by admin 2 on Ср., 28/07/2021 - 19:35
Етерно тяло

Етер

…(Понятието етер) ще се употребява за това, което е достъпно за по-висшето съзерцание, което се разкрива за сетивното наблюдение само в неговите въздействия, а именно чрез това, че дава определена форма и образ на намиращите се във физическото тяло минерални вещества и сили (като етерно тяло)… 13.54

* * *

…За обикновеното познание материята остава всъщност винаги нещо непознато, тя остава извън (възможностите) на обикновеното познание. Веществото винаги се мисли хипотетично към възприятията. На какво се дължи това? Дължи се на това, че ние изобщо не възприемаме нещо веществено. Ако наоколо се простираше само вещество и ако самите ние се състояхме само от вещество в обикновения смисъл на думата, нямаше да можем да възприемаме нищо. Веществото не може да се възприема

Веществото е възприемаемо поради това, че освен него – това «извън» не бива да се пренасилва – в света се намира това, което ни обгръща, етерът, етерната същност.

Понятието етер, както тук се има предвид, не се покрива с друго понятие за етера, както се разглежда във физиката, макар многократно да се смесва. Човек трябва да си представи етера, като отстрани от него всички материални свойства… 65.656 и сл.

 * * *

…Чрез имагинативното познание се стига дотам, човек да си създаде представа за етера, който не може да се обхване с външно материална представа. Освен това с него се разбира, че външният етер е разпространен в света и дава възможност, образно казано, нещата да обърнат своята повърхност към нас, за да можем да ги възприемем, и че в нас се намира етер, който се среща с външния етер. Вътрешният и външният етер се срещат и чрез това се обхваща нещо, което етерно протича от нещата към нас и това, което се издига етерно от нас в организма, се обхваща вътрешно и едва тогава се поражда възприятието. Когато външният етер навлезе в очите ни и се обхване от вътрешния етер, се поражда светлинното възприятие… 65.659f

* * *

…Намиращите се в този етер творчески слънчеви сили (които могат да се изживеят чрез имагинацията) не са само лъчисти, а творят мирови праобрази от светлината… 26.222

         * * *

…Субстанцията на духовете на мъдростта, кириотетес, господства, е етерът, който е подвижна и мощна същност, с други думи: той е живот… 11.176

        * * *

…От мировото пространство се излъчва живот към Земята и се обхваща от съществата. Този струящ към Земята живот на жизнения етер произлиза от духовете на мъдростта… 121.94

        * * *

…Духовете на формата, ексусиаи, действат като сили в етерната субстанция, но всички те имат своя общ център и той е Слънцето. Тези духове на формата, които съответстват на нашата планета са същевременно един колегиум, комитет от духове, който има своето седалище на Слънцето и от Слънцето спира определени етерни субстанции, етерни маси, така че се поражда това, което можем да наречем «окултен Сатурн», «окултен Юпитер» и т.н. Физическите планети нямаше да съществуват, ако действаха само духовете на формата, ексусиаи. Те щяха същевременно да имат своето седалище на Слънцето и наоколо щяха да съществуват планетните сфери до сферата на Сатурн, защото те щяха да са, така да се каже, концентрични кръгове, отделени кълбовидни обвивки като окултни планети: външната кълбовидна обвивка – от най-рядка етерна субстанция, следващата от малко по-сгъстена и най-вътрешната от гъста етерна субстанция. Нямаше да съществуват физическите планети, а кълбообразни етерни натрупвания от етерни маси, които биха били ограничени от това, което физическата астрономия днес нарича планетни орбити. Както при съществата на третата йерархия намираме луциферичните духове, които заради създаването на самостоятелен вътрешен живот се отделят от духовната субстанция на висшите йерархии, така между категорията на духовете на формата намираме също такива, които се отделят, не преминават през развитието на останалите духове на формата, а преминават през собствено развитие. Те се противопоставят на нормалните духове на формата… 136.104 и сл.

* * *

…Така че нормалните духове на формата действат от Слънцето навън, центробежно и образуват например окултния Сатурн, който е там като мощно етерно кълбо с център в Слънцето. От мировото пространство на периферията действа един абнормен дух на формата и чрез взаимодействието на това, което навлиза от мировото пространство и това, което действа от Слънцето навън, се поражда натрупване, който накрая се обособява и това е физическата планета Сатурн. Етерът се завихря и (полученото натрупване в центъра) изглежда за физическите очи като планетата Сатурн. Същото става с физическата планета Юпитер и с физическия Марс. По отношение на първоначалната етерна субстанция на планетите там, където се вярва, че се вижда планетата с физическите очи, няма нищо, а истинската планета е там, където физическите очи нищо не виждат. Това е своеобразното на майа… 136.106 и сл.

 

Етерно тяло

 

* * *

…Етерната същност е откровение на втората йерархия… 26.52.

* * *

…Когато гледаме към мировите далнини и първоначално поглеждаме към Слънцето, в което за нас са концентрирани тези сили, виждаме как от пространството нахлува течащ живот (жизнен етер – кириотетес), звучащ тон (звуков или химичен етер – динамис), формираща светлина (светлинен етер – ексусиаи), т.е. тричленността на втората йерархия… 121.94

* * *

…В долния девахан, рупа-девахан, се коренят силите, които лежат в основата на всеки растеж и всяко органично изграждане, също и силите на нашето етерно тяло… 100.34 и сл.

* * *

…В мировия етер живее духът…96.196

* * *

…Когато човек изживее дълбокото мълчание на душата (при обучението), тогава се изживява как етерните образи от мировото пространство се приближават към вас. Но по същото време в етерните образи изживявате чувстващите духовни същества. Сега към вас се приближават не само етерни образи, а действителни духовни същества от така наречените висши йерархии. Вие изживявате като дух сред духовете. Изживявате истинския духовен свят… 84.110

* * *

…Както нисшите елементи земя, вода, въздух и висшите елементи, така и етерните елементи светлина, химичен етер, жизнен етер са в известна степен обитавани от елементарни същества. Тези елементарни същества се отличават много силно от елементарните същества на нисшите елементи. Съществата на светлината, но особено съществата на живота, не се стремят към множественост. Най-силно се стремят към множественост съществата на земния елемент. Съществата на етерните елементи се стремят към единството. Човек изобщо не може да ги различава правилно. Индивидуалностите при тях не са така изразени. Тези същества се стремят да се слеят едно с друго… 212.154

* * *

…Религиозното съзнание на човека зависи от живота във физическото тяло, моралният живот зависи от живота в етерното тяло. И това ни води дотам да забележим, че мировият етер, от който е създадено нашето етерно тяло, има две същности. Едната същност на този миров етер е топлината, светлината, химичният етер, жизненият етер, в които лежи моралната същност на мировия етер. Тази морална същност на мировия етер обаче се намира само в близост до звездите и планетите. Между звездите моралността се изгонва от етера чрез слънчевата светлина, но не чрез Слънцето, което за нас, хората, съдържа праизвора на моралния етер. Но когато Слънцето грее, изгонва моралната есенция на етера чрез своята светлина. И така, когато с очите си гледаме навън в света, виждаме цветя, извори и др., всичко това го виждаме без да го проникваме с моралност, понеже слънчевата светлина изгонва моралността… 218.131 и сл.

* * *

…Всеки етер може да се охлади (в образен смисъл) и чрез това да се втвърди. Някога златото е течало в гънките на Земята, а още по-преди е било газообразно, било е огнен етер, светлинен етер. Лъчите, които днес идват към нас от Слънцето, някога са били етерна материя. Цялото злато е било тогава слънчев етер, светлинен етер. Златото е втвърден слънчев етер, сгъстена слънчева светлина, а среброто е сгъстена лунна светлина… 95.150

* * *

…Луциферичните същества на мъдростта (луциферичните кириотетес) от втората йерархия, които не са преминали през правилното развитие, вместо да изпращат от Слънцето астрални потоци, излъчват етерни потоци към Земята. Чрез това обаче се е образувала минерална основна субстанция, която получава вътрешната си същност директно от Слънцето, т.е. не от планетите, а от Слънцето.

* * *

Златото е онзи луциферичен минерал, който по отношение на своята вътрешна същност не е повлиян етерно от планетите, а от Слънцето. Поради това точно този метал е в известно отношение различен от другите метали. Равновесието на Земята по отношение на минералното царство щеше да съществува, ако всички етерни влияния върху минералите идваха от планетите, а от Слънцето – само астралните влияния.

Взаимодействието на йерархиите трябвало да действа така, че отново да осъществи равновесието. Това можело да стане само като на идващия от Слънцето етерен поток, се противопостави друг, който да влезе във взаимодействие (с него) и техните влияния да се уравновесят по определен начин. Тези противоположни потоци, които отново възстановяват равновесието, са създадени чрез това, че от нарушената равновесна субстанция на Земята била отделена една част, която обкръжава Земята като Луната. Така на идващите от Слънцето етерни потоци се противопоставят етерните потоци от Луната, които текат към Земята от съвсем друга страна и отново възстановяват равновесието.

Следователно, понеже луциферичните духове на мъдростта (луциферичните кириотете) са получили възможността да изпращат етерни потоци от Слънцето, други духове на мъдростта се лишават от възможността да действат от Слънцето, а по-скоро приемат да употребят силите си за възстановяването на равновесието. Това означава, че една мирова колония, една планетна колония се основава на Луната, откъдето се излъчват етерни потоци към Земята, така че се създава субстанция, която трябвало да съществува в Земята, за да се отслаби директната сила на златото. Тези етерни сили водят до образуването на среброто като субстанция… 136.192 и сл.

Извадките са предложени от Нели Хорински