Рудолф Щайнер: Физическото тяло в контекста на космическото и земното (6)

Submitted by admin 2 on Нед., 04/07/2021 - 11:32
Меркурий

Физическото тяло и архаите

…Както сладкишът запазва формата на тавата, когато тя се отстрани, така и трупът запазва формата на човека, когато тази форма му се вземе. Но самата тази форма е всъщност формата, с която се движим наоколо. Когато човек премине през портата на смъртта тя приключва. Това, че имаме тази форма, че тя може да се образува от мировите закони, както кристалът се образува от тях, е залегнало в тези мирови закони.

Така че можем да запитаме: Какво ще стане с тази форма? Науката за духа отговаря: С тази форма се храни по-нататък, поддържа се по-нататък това, което е дух от йерархията на архаите. Така че можем да кажем, че от човешката форма нещо преминава в света на архаи.

Действително е така, че физическата форма, която получаваме чрез раждането и която изоставяме при смъртта, произхожда от царството на архаи, ние имаме физическата си форма чрез това, че биваме обхванати от един дух от царството на архаи. Ние сме напъхани в един дух от царството на архаи, който отново изтегля това, което ни е заел по време на живота ни. Можете правилно да си представите своето битие в Космоса, ако в известен смисъл си представите, че сте облечени с нещо, което принадлежи на архаите…205.228ff

* * *

…Архаите работят от своето царство надолу в земното царство. Метаморфозата на човешката форма, на човешкия образ от лемурийското време до времето, когато човешкият (сегашен) образ ще изчезне от Земята, е наистина нещо, конституирано, формирано от царството на архаи.

И когато архаите работят върху човека по такъв начин, същевременно осъществяват това, което в истинския смисъл на думата е духът на времето. Духът на времето е тясно свързан с оформянето, с образа на човека… 205.230

Физическото и етерното тяло

…Физическото тяло се формира от етерното тяло като негов строител…117.63

* * *

…Етерното тяло е една същност, чрез която във всеки момент от живота физическото тяло се запазва от разруха. За да се види етерното тяло на друг човек, са необходими събудени духовни очи…9.38

* * *

…В долния девахан се намира съзнанието на растенията. В него се коренят силите, които лежат в основата на всеки растеж и цялото органично изграждане, т.е. силите, които формират нашето собствено физическо тяло, силите на нашето етерно тяло… 100.34 и сл.

* * *

…В елементарния свят (астралния план) няма никаква затворена, ограничена форма, всичко се намира в непрекъсната метаморфоза. Във физическо-сетивния свят човек трябва да остави своето етерно тяло – което е същество от елементарния свят и има способността да се преобразява – да потъне във физическото тяло.

Чрез физическото тяло човек е определена личност във физическо-сетивния свят. Физическото тяло отпечатва личността на човека, то, както и условията във физическо-сетивния свят, в който сме поставени, ни правят личност.

В елементарния свят не сме такава личност, защото личността изисква затворена форма. Чрез силите на физическото тяло, само се ограничава и свързва в едно подвижността на етерното тяло. Щом етерното тяло се потопи във физическото, неговите подвижни сили се ограничават и нагаждат към формата. Ако етерното тяло не е напъхано като в един съд, винаги ще се стреми да се преобразява… 147.53 и сл.

* * *

…Когато лемурийската епоха наближава, това, което днес е физическо, е било по онова време в най-твърдите си части всъщност в етерна форма, това означава, че силите на нашето сегашно физическо-минерално тяло, тогава са били разтворени в етерното тяло. Това етерно някогашно тяло е имало именно такива сили, че когато се сгъстява и втвърдява в своята собствена природа, води до нашето физическо тяло.

Следователно в определено отношение силите на физическото тяло (в тогавашното етерно състояние) още не са съществували като физическо тяло. Така че когато човек навлиза в лемурийското си развитие, неговата най-сгъстена телесност е била етерна и всички устройства на физическото тяло се оформят едва от лемурийската епоха нататък… 129.167

 

Космос

 

Физическото тяло и атма

Във физическото човешко тяло вече се намира това, което някога ще бъде духовният човек – атма, когато човек достигне върхът на своето развитие, то ще бъде божествено-духовно същество, божественият човек-дух, атма… 103.42

* * *

…Физическото  човешко тяло се владее от висши космически сили. Днес по-висшите същества господстват в него, човек ще ги замести по-късно… 93.176

* * *

…Когато хората ще могат да владеят огнено-етерната субстанция, ще могат да владеят и всичко физическо. Тази сила се означава като силата на «Бог Отец», силата на Отца… 93.177

Физическото тяло и девахан

…Силата на преобразуването на физическото тяло изхожда от по-висшия свят на девахана. Върху физическото тяло може да се действа само със силите на горния девахан…283.16

Физическото тяло и елементарните царства

…Основните съставни части на човешкото тяло са свързани с духовния свят по следния начин: физическото, етерното и чувстващото тяло, и разсъдъчната душа са като сгъстени в сетивния свят праобрази от духовния деваханичен свят. Физическото тяло произлиза от това, че човешкият праобраз се е сгъстил и втвърдил до сетивно проявление. Затова за физическото тяло може също да се каже, че е сгъстено до сетивно проявление същество на първото елементарно царство… 9.153 и сл.

Физическото тяло и вътрешността на Земята

…Това, което обикновено наричаме човешко тяло, при смъртта се разпада физически-веществено. То се разтваря (минералните му вещества) в горните слоеве на Земята, но не като сили, които държат формата на физическото тяло. Тях можете да ги намерите в седмия слой на вътрешността на Земята, така нареченото земно огледало. Там се съхраняват нещата, които могат да се изследват в акашовата хроника.

Това е действително един вид резервоар за формите, които остават. Ако проследите една такава съхранена човешка форма, ще видите, че известно време тя остава в този седми слой. След това тя се раздробява, фрагментира в осмия слой, раздробителя или произвеждащия числата. Това формено тяло на човека ще ви изглежда като многократно раздробено. То се появява отново при формирането на по-късния човек.

Човек, както живее между нас, няма само своята индивидуалност, своята вътрешност, а според формата носи и други хора в себе си, в средата на тялото си. Действително е възможно да се покаже как например раздробената, фрагментираната форма на Плиний е оказала влияние върху мисленето на материалистическите природоизследователи, които са я поели в себе си. Събитие като това на смъртта на Плиний (при избухването на Везувий през 79-та година) въздейства върху изграждането на по-късни мозъци, въздейства не само върху душите, но и върху телесните форми… 96.44 и сл.

Откъсите са подбрани от Нели Хорински

Поредицата "ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО"