Книгата на Карл Кьониг - "Развитие на сетивата и телесен опит"

Submitted by admin 2 on Вт., 27/06/2017 - 14:46
Карл Кьониг

Знаем, че Рудолф Щайнер посочва като една посока за диагностициране в работата на антропософските лекари, терапевти и лечебни педагози, нивото на телесно, душевно и духовно здраве, чрез вникването в развитието на 12-те сетива, които ни свързват със сетивния свят. Рудолф Щайнер дава на света учението за 12-те сетива като цялостна система, която функционира в човешкото естество. Книгата, която издателството на Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия преведе дава базиса за истинското разбиране, а оттам и лечение, което може да бъде приложено:

"Четирите базисни сетива - осезателно, витално, двигателно и равновесно, в тяхното развитие, значение и функции. Поставяне на фундамента на бъдещото развитие на по-висшите сетива и способности. Същност на сетивното преживяване и отзвук.

Това е първото във времето цялостно разглеждане на базисните сетива, върху което се основават изследванията и работата на редица антропософски лечебни педагози и лекари. То ни открехва вратата към разбиране на поведението, трудностите и важните задачи на човека в неговото детство и съзряване. Като същество с тяло, душа и дух, всичко в човека е обвързано и прелива от едното в другото хармонично.

Ако сте се запознали вече с книгата на Хенинг Кьолер, която издадохме през 2015 г. („За страхливите, тъжните и неспокойните деца“), тук ще можете да задълбочите своето разби-ране за сетивата и да извлечете най-ценното за себе си в практиката.

Развитие на сетивата и телесен опит - Карл Кьониг

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Сетиво за допир

Какво представлява сетивото за допир?

Преживяването „допир“

Органите на сетивото за допир

Сетивото за допир като преживяване на страх

Лечебната педагогика за сетивото за допир

Сетивото за живот

Какво представлява сетивото за живот?

Преживяване на сетивото за живот

Органът за възприемане на сетивото за живот

Сетивото за живот между страха и срама

Лечебна педагогика за сетивото за живот

Сетиво за собствените движение

Какво представлява сетивото за собствените движения?

Преживяване на сетивото за собствени движения

Органът на сетивото за собствени движения

Вътрешно преживяване на сетивото за собствено движение

Лечебна педагогика за сетивото за собствените движения

Сетиво за равновесие

Какво представлява сетивото за равновесие?

Преживяване на сетивото за равновесие

Орган на сетивото за равновесие

Функции на органите на сетивото за равновесие

Вътрешното преживяване на сетивото за равновесие

Няколко думи за метаморфозата на сетивото за равновесие в ранна възраст

Лечебна педагогика на сетивото за равновесие

За връзката на сетивото за равновесие със слуха

Схема на тялото и телесните сетива…..Георг фон Арним"

Книгата можете да поръчате тук: http://oporabg.com/?q=node/2171