Бележки върху картата на живота

Submitted by admin 2 on Вт., 30/05/2017 - 10:16

На схемата виждаме карта на живота изработена с ос на сгъване в период 32 год. Вижда се огледалното изображение на седемгодишните периоди в младостта, които отговарят на съответните периоди в зрялата възраст, както и космическите сили и тенденциите, които влияят в тези периоди.

За силата на мисълта и словото

Submitted by admin 2 on Пон., 29/05/2017 - 20:24

“В началото бе Словото,
и Словото бе у Бога,
и Словото бе Бог

То в начало бе у Бога.
Всичко чрез него стана,
и което е станало,
нищо без него не стана."
Евангелие на Йоан

Терапия, чрез метали в цветно състояние

Submitted by admin 2 on Пон., 29/05/2017 - 18:44

"Един нов художествено-терапевтичен импулс: въздействието на слънчевата светлина, получила цвят чрез преминаване през цветно гравирано стъкло. (Тук бих искал да отбележа един проект, възникнал преди няколко години в областта на антропософската терапия, за който ще се организира работен ден за презентация в Париж на 17-ти Декември).

Антропософска психотерапия

Submitted by admin 2 on Нед., 28/05/2017 - 14:41

Антропософската психотерапия е практическо приложение на психологията за действително изцеление и развитие на човешката душа. Нейната цел е превръщането на предизвикателствата на живота на индивида във възможности за духовно развитие. Антропософската психотерапия е форма на психотерапия, която се основава на антропософията и нейния холистичен подход към разбирането, изследването и развитието на човешките същества като единна цялост от тяло, душа и дух. Тя се базира на антропософския образ за човека като диагностика, а също и като терапевтично взаимодействие.

Капки за очи при дегенерация на ретината и зрителния нерв - Nervus opticus comp., Einzeldosis-Augentropfen

Submitted by admin 2 on Нед., 28/05/2017 - 09:16

Когато астралното тяло, следвайки своята тенденция, прекалено интензивно се съединява в мозъчната и нервната област с физическата организация, нещата стигат до дегенерация. За случаите на разпад в областта на ретината и самия зрителен нерв е създаден препарата
Nervus opticus comp.

Retina et Chorioidea Gl D5
(ретина и съдова обвивка на окото);
Nervus opticus Gl D5
(II черепно-мозъчен нерв, зрителен нерв);
Nervus oculomotorius Gl D5
(III черепно-мозъчен нерв, очно-двигателен нерв);
Corpora quadrigemina Gl D5
(Четирихълмие):

Рудолф Щайнер за доматите

Submitted by admin 2 on Съб., 27/05/2017 - 22:11

"Сега трябва да насочим нашето внимание към особено важно нещо, при което бих Ви помолил да направите точни опити, които могат да се разширят и върху наблюдения на човека, когато е склонен към тази храна. Знаете, че доматите бяха въведени като храна в по-ново време, сравнително отскоро. Много хора ги обичат. Те са обаче също извънредно важен обект за проучване. От производството и консумацията на доматите може много да се научи.

Антропософска музикотерапия

Submitted by admin on Пет., 26/05/2017 - 15:27

Заниманията с музика и музицирането на музикален инструмент заемат основно място в антропософските терапевтични методи, предвид на холистичния подход, който се прилага към човека.

Размисли върху лечебната евритмия

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 16:05
"През февруари 1921 г., младият холандски студент по медицина Хенк ван Девентър пита Рудолф Щайнер дали има желание да даде указания за един вид терапевтична евритмия. Отговорът на Рудолф Щайнер е „Разбира се, г-н Девентър, напълно е възможно да се разработи нещо в тази насока.

За хирофонетиката

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 15:50

Хирофонетиката е терапия, която е разработена от д-р Алфред Баур на основата на антропософското човекознание на Рудолф Щайнер. Понятието хирофонетика произлиза от гръцки език, при което cheires означава ръце, а phonos звучене или звук.

Лечение с бял имел

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 14:23

"Белият имел (Viscum album) се въведе в лечението на туморните заболявания от Рудолф Щайнер. В неговото лечебно действие преди всичко са залегнали два принципа. Единият се насочва директно към изродената клетка. Вторият призовава организма отново да включи «изпадналите извън нея» органи в цялостната си организация. Директното разрушаване на раковата клетка и засилването на собствените съпротивителни сили на организма срещу тумора се допълват в действието на това лечебно растение.