Рудолф Щайнер за доматите

Submitted by admin 2 on Съб., 27/05/2017 - 22:11

"Сега трябва да насочим нашето внимание към особено важно нещо, при което бих Ви помолил да направите точни опити, които могат да се разширят и върху наблюдения на човека, когато е склонен към тази храна. Знаете, че доматите бяха въведени като храна в по-ново време, сравнително отскоро. Много хора ги обичат. Те са обаче също извънредно важен обект за проучване. От производството и консумацията на доматите може много да се научи.

Антропософска музикотерапия

Submitted by admin on Пет., 26/05/2017 - 15:27

Заниманията с музика и музицирането на музикален инструмент заемат основно място в антропософските терапевтични методи, предвид на холистичния подход, който се прилага към човека.

Размисли върху лечебната евритмия

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 16:05
"През февруари 1921 г., младият холандски студент по медицина Хенк ван Девентър пита Рудолф Щайнер дали има желание да даде указания за един вид терапевтична евритмия. Отговорът на Рудолф Щайнер е „Разбира се, г-н Девентър, напълно е възможно да се разработи нещо в тази насока.

За хирофонетиката

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 15:50

Хирофонетиката е терапия, която е разработена от д-р Алфред Баур на основата на антропософското човекознание на Рудолф Щайнер. Понятието хирофонетика произлиза от гръцки език, при което cheires означава ръце, а phonos звучене или звук.

Лечение с бял имел

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 14:23

"Белият имел (Viscum album) се въведе в лечението на туморните заболявания от Рудолф Щайнер. В неговото лечебно действие преди всичко са залегнали два принципа. Единият се насочва директно към изродената клетка. Вторият призовава организма отново да включи «изпадналите извън нея» органи в цялостната си организация. Директното разрушаване на раковата клетка и засилването на собствените съпротивителни сили на организма срещу тумора се допълват в действието на това лечебно растение.

Антропософската социална терапия и социално-терапевтичните общности (кемпхили)

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 14:08

Антропософската социална терапия е област от антропософската медицина, която е насочена към младежи и възрастни, нуждаещи се от специална душевна грижа и включването им в такъв начин на живот, който ще им даде възможност да се чувстват пълноценни. Антропософската медицина и терапия се отнасят към тези младежи и възрастни като към равнопоставени на всички останали, с правото на собствен достоен живот и биография.

Лечебна педагогика

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 14:02

Антропософската лечебна педагогика е област от антропософската медицина, която е насочена към деца и младежи, нуждаещи се от специална душевна грижа. Иначе извън духовно-научния подход те са наричани „специални”, „проблемни”, „сопчета” и т.н., с отношение и разбиране, както личи по думите, диаметрално противоположни. Антропософската медицина, педагогика и терапия, се отнасят към тези деца като към „специални”, но в смисъла на равнопоставени на всички останали.

Антропософска арт-терапия

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 13:56

„Ако искаме да опишем терапията с изкуство, необходимо е да кажем нещо за нейния произход, което е точно толкова важно, колкото и самата практика, развила се от него. Преди всичко, този произход води началото си от жизненото дело на Рудолф Щайнер, както то е представено в антропософията.
В тази философия, както земята, така и човешкото същество, са описани като живи организми, които еволюират между духа и материята.

За работата с биографията

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 11:34

Съвременният човек има огромна нужда да се познае, да се върне към себе си, да се самоопредели, да проследи нишката на своя живот във време, в коeто все повече късаме корените си и обръщаме гръб на човешкото в човека, когато спираме да общуваме душа с душа, във време, в коeто виртуалното пространство стана нашия „дом”, „любим”, „любима”, място за пазаруване, място за работа, за игра, за любов...

Изкуството на речта

Submitted by admin on Ср., 24/05/2017 - 18:46
Откъси от лекция, изнесена на 26 август 1923 г. от Р. Щайнер „Изкуството на речта – нарочно използвам израза „изкуството на речта”, за да опиша поезията – е по-всеобхватно и универсално от другите изкуства, защото то може да включи други форми на изкуство в своята форма. Може да се каже, че изкуството на поезията е изкуство на речта, което при един поет работи по-пластично, а при друг – по-музикално. Може да се каже, че дори живописта влиза в изкуството на речта.