Защо е нужна работата с биографията?

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 11:45

Антропософският курс за работа с биографията се основава на духовно-научното учение за човека, Земята и Вселената. През последните 20-30 години интересът към явлението биография се е засилил. Биографията е ново явление в историята на човечеството. След възкресението, преодоляването на смъртта, са станали известни промени в изживяването на пътя след смъртта и оттук – в душевния живот.

Връщане към древното познание в медицината...

Submitted by admin 2 on Вт., 30/05/2017 - 17:55
Връщането към древното познание в медицината; нормата и абнормността в човешкото същество по своя характер представляват природни процеси, които са част от всеобщия характер на природата и Космоса...

Киното и неговото въздействие

Submitted by admin 2 on Вт., 30/05/2017 - 14:54

Рудолф Щайнер е съвременник на появата на киното в световната културна история, чиято рожденна дата е 21.03.1895 год. Още в онова време той може да проследи развитието на появилото се ново изкуство и в следващите две десетилетия, до смъртта си, да формулира пред съвременниците си своите прозрения за неговото бъдеще и сила на влияние. Днес неговите думи продължават да звучат изключително актуално и ние ставаме свидетели на онова, което той е предрекъл. То бива използвано и с определени цели, съзнателно или несъзнателно.

Бележки върху картата на живота

Submitted by admin 2 on Вт., 30/05/2017 - 10:16

На схемата виждаме карта на живота изработена с ос на сгъване в период 32 год. Вижда се огледалното изображение на седемгодишните периоди в младостта, които отговарят на съответните периоди в зрялата възраст, както и космическите сили и тенденциите, които влияят в тези периоди.

За силата на мисълта и словото

Submitted by admin 2 on Пон., 29/05/2017 - 20:24

“В началото бе Словото,
и Словото бе у Бога,
и Словото бе Бог

То в начало бе у Бога.
Всичко чрез него стана,
и което е станало,
нищо без него не стана."
Евангелие на Йоан

Терапия, чрез метали в цветно състояние

Submitted by admin 2 on Пон., 29/05/2017 - 18:44

"Един нов художествено-терапевтичен импулс: въздействието на слънчевата светлина, получила цвят чрез преминаване през цветно гравирано стъкло. (Тук бих искал да отбележа един проект, възникнал преди няколко години в областта на антропософската терапия, за който ще се организира работен ден за презентация в Париж на 17-ти Декември).

Антропософска психотерапия

Submitted by admin 2 on Нед., 28/05/2017 - 14:41

Антропософската психотерапия е практическо приложение на психологията за действително изцеление и развитие на човешката душа. Нейната цел е превръщането на предизвикателствата на живота на индивида във възможности за духовно развитие. Антропософската психотерапия е форма на психотерапия, която се основава на антропософията и нейния холистичен подход към разбирането, изследването и развитието на човешките същества като единна цялост от тяло, душа и дух. Тя се базира на антропософския образ за човека като диагностика, а също и като терапевтично взаимодействие.

Капки за очи при дегенерация на ретината и зрителния нерв - Nervus opticus comp., Einzeldosis-Augentropfen

Submitted by admin 2 on Нед., 28/05/2017 - 09:16

Когато астралното тяло, следвайки своята тенденция, прекалено интензивно се съединява в мозъчната и нервната област с физическата организация, нещата стигат до дегенерация. За случаите на разпад в областта на ретината и самия зрителен нерв е създаден препарата
Nervus opticus comp.

Retina et Chorioidea Gl D5
(ретина и съдова обвивка на окото);
Nervus opticus Gl D5
(II черепно-мозъчен нерв, зрителен нерв);
Nervus oculomotorius Gl D5
(III черепно-мозъчен нерв, очно-двигателен нерв);
Corpora quadrigemina Gl D5
(Четирихълмие):

Рудолф Щайнер за доматите

Submitted by admin 2 on Съб., 27/05/2017 - 22:11

"Сега трябва да насочим нашето внимание към особено важно нещо, при което бих Ви помолил да направите точни опити, които могат да се разширят и върху наблюдения на човека, когато е склонен към тази храна. Знаете, че доматите бяха въведени като храна в по-ново време, сравнително отскоро. Много хора ги обичат. Те са обаче също извънредно важен обект за проучване. От производството и консумацията на доматите може много да се научи.