Рудолф Щайнер за древно-египетската и духовно-научната медицина - път на Посвещение

Submitted by admin 2 on Ср., 07/06/2017 - 09:14

"Във времето когато египетските посветени можаха да виждат в миналото целия ход на развитието на света, те знаеха точно, как отделните органи на човешкото тяло съответствуваха с веществата на външния свят, кои растения, кои метали трябваше да бъдат внесени в човека, когато той е заболял, и някога човечеството ще открие едно огромно съкровище на мъдростта в областта на медицината, което човечеството е притежавало по-рано.

Рудолф Щайнер за духовната и физическа диета...

Submitted by admin 2 on Ср., 07/06/2017 - 08:52

" ...Човекът от предишните времена е знаел, че е свързан със звездния свят и зад него с духовния свят и е слязъл от тези светове в земното битие. Съвременният човек казва: «За живота аз се нуждая от месо, зеленчуци и яйца.» Това са продукти от физическия свят, с който ние имаме общо от раждането до смъртта. Не мислете, че изпитвам презрение към тези неща, те са много добри и необходими за живота, това трябва абсолютно да се признае в неговото пълно значение.

Компендиум по антропософска лечебна педагогика

Submitted by admin 2 on Вт., 06/06/2017 - 15:47

Преводно издание на издателството към Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия от авторски колектив, което ще ви въведе в основните идеи на антропософското човекознание, диагностика, методи на действие, предизвикателства на професията на лечебния педагог и социалния терапевт. Може да поръчате на контактната форма на сайта: www.oporabg.com

Съдържание

Предговор
от Рюдигер Грим и Гьотц Кашубовски

Човешкият глас лечител и творец на бъдещето

Submitted by admin 2 on Вт., 06/06/2017 - 15:35

Създателка на терапевтичното направление Терапия с пеене е известната за времето си шведска оперна певица Валборг Вербек-Свердстрьом. Заедно с Рудолф Щайнер, стъпвайки изцяло върху антропософските идеи, те създават упражнения, свързани с вокализиране на гласните и съгласните звукове, по начин, по който биват изживявани от човешкото същество като дълбоко душевен и физически процес.

Д-р Олаф Кооб за вътрешните органи и тяхното лечение

Submitted by admin 2 on Вт., 06/06/2017 - 14:50

Въпреки, че в медицината има много традиции, които се прилагат от векове с успех, сега вече можем да разберем защо при определени заболявания се взема само цвета на едно растение, напр. за лайката, или за белия бъз - за да може нещо друго да бъде стимулирано в човека. Напр. цветовете на белия бъз са много добри, за да се стимулира в човек потенето.

Духовният зародиш на човешкото същество

Submitted by admin 2 on Пон., 05/06/2017 - 12:14

Всичките ни свръхфизични /невидими/ тела – етерно, астрално и Азово представляват силови, енергийни системи, подвижна, пулсираща светлина. Даже физическото тяло има мрежовидна енергийна конструкция, върху която са насложени минерални вещества, земните елементи и затова можем да го видим.

Дванадесетте сетива и тяхната роля в земния ни живот - упражнения за развитие

Submitted by admin 2 on Нед., 04/06/2017 - 18:34

Духовно-научното познание развива учението за 12-те сетива, чието овладяване и развитие в хода на човешкия живот имат основополагащо значение освен за адекватната му инкарнация по отношение на цялостното функциониране на физическо-етерно-астрално-Азовата му същност, но и за надграждане на нашите възприятия извън сферата на чисто физическата ни природа.

Рудолф Щайнер за здравето, болестта и троичността в човека...

Submitted by admin 2 on Нед., 04/06/2017 - 08:27
"Ще разберем полярността на самия човек, само когато знаем, че човекът всъщност представлява такова дуалистично изградено същество, което чрез своята горна област възприема долната си област. Обаче трябва да прибавя следното: долу разположените дейности, т.е. единия полюс на цялото човешко същество ни е даден, когато изследваме приемането на храна, преработката на храна в най-широк смисъл на думата, до уравновесяването с дишането. Уравновесяването с дишането се извършва чрез ритмична дейност.

Д-р Инго Юнге за грешното мислене, чувстване и действие...

Submitted by admin 2 on Съб., 03/06/2017 - 21:19

Трите основни злини на нашето време са в мисленето, чувстването и действието, и е важно тяхното преодоляване чрез Валдорфската педагогика. Нека се запознаем с Валдорфската педагогика и най-вече с нейните характерни черти. Когато погледнем назад в стари времена винаги е имало нещо като младежко движение, например като движението на младите скаути или тимуровците, името няма значение. Младите хора отиват навън в света и света се запознава с тях. Те предприемат големи пътувания, пеят, вечерта разпъвали палатките, седели около лагерния огън.