Духовният зародиш на човешкото същество

Submitted by admin 2 on Пон., 05/06/2017 - 12:14

Всичките ни свръхфизични /невидими/ тела – етерно, астрално и Азово представляват силови, енергийни системи, подвижна, пулсираща светлина. Даже физическото тяло има мрежовидна енергийна конструкция, върху която са насложени минерални вещества, земните елементи и затова можем да го видим.

Дванадесетте сетива и тяхната роля в земния ни живот - упражнения за развитие

Submitted by admin 2 on Нед., 04/06/2017 - 18:34

Духовно-научното познание развива учението за 12-те сетива, чието овладяване и развитие в хода на човешкия живот имат основополагащо значение освен за адекватната му инкарнация по отношение на цялостното функциониране на физическо-етерно-астрално-Азовата му същност, но и за надграждане на нашите възприятия извън сферата на чисто физическата ни природа.

Рудолф Щайнер за здравето, болестта и троичността в човека...

Submitted by admin 2 on Нед., 04/06/2017 - 08:27
"Ще разберем полярността на самия човек, само когато знаем, че човекът всъщност представлява такова дуалистично изградено същество, което чрез своята горна област възприема долната си област. Обаче трябва да прибавя следното: долу разположените дейности, т.е. единия полюс на цялото човешко същество ни е даден, когато изследваме приемането на храна, преработката на храна в най-широк смисъл на думата, до уравновесяването с дишането. Уравновесяването с дишането се извършва чрез ритмична дейност.

Д-р Инго Юнге за грешното мислене, чувстване и действие...

Submitted by admin 2 on Съб., 03/06/2017 - 21:19

Трите основни злини на нашето време са в мисленето, чувстването и действието, и е важно тяхното преодоляване чрез Валдорфската педагогика. Нека се запознаем с Валдорфската педагогика и най-вече с нейните характерни черти. Когато погледнем назад в стари времена винаги е имало нещо като младежко движение, например като движението на младите скаути или тимуровците, името няма значение. Младите хора отиват навън в света и света се запознава с тях. Те предприемат големи пътувания, пеят, вечерта разпъвали палатките, седели около лагерния огън.

За сенната хрема и антропософският препарат Генцидо

Submitted by admin 2 on Съб., 03/06/2017 - 14:14

"Имахме един па­ци­ент с теж­ки яв­ле­ния на сен­на треска. Същият стра­да­ше от та­зи бо­лест още от детс­т­во­то си.

Съвременната наука за троичното разделяне на топлинния организъм

Submitted by admin 2 on Съб., 03/06/2017 - 14:02

Чрез експерименти Фриц Гисе[1] е установил взаимовръзка между топлинното течение и съдържанието на съзнанието, като е направил видими издигащите се топлинни вълни от необлеченото тяло чрез осветяване и проектиране върху п

Троичността в човека и връзката й с музикалните инструменти

Submitted by admin 2 on Пет., 02/06/2017 - 15:54

Музикалнитe инструменти трябва да са подбрани така, че да се постигнат специфични влияния върху клиента. В хода на изследването се стремях клиентът да получи по-скоро терапевтичен ефект от терапевта, отколкото пряко "третиране", коeто да покаже "ефекти". И така – как конкретно въздействат музикалните инструменти върху човека в светлината на антропософската музикотерапия.

Образът на човека - основа за диагностика и лечение в антропософската арт-терапия

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 22:12

Започвайки от тричленното разделение, ние имаме човека пред нас с неговото физическо тяло. Тялото има глава, торс и крайници; въпреки, че раменете са свързани с торса, в този случай те принадлежат към крайниците. Вътре в границите на тези три части са разположени центровете на три физиологични системи.

Автоимунни заболявания и тяхното лечение

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 20:54

От антропософска гледна точка в основата на автоимунните заболявания лежи една преобладаваща дейност на нервно-сетивната система. Това трябва да се лекува, като се стимулира дейността на противоположната система, а имено двигателно-вещество-обменната.