За диабета и неговото лечение от антропософска гледна точка

Submitted by admin 2 on Вт., 25/07/2017 - 11:04

Нека дадем още едно състояние, което показва връзка между астрално тяло и бъбреците. Всъщност тук се разглежда слабостта на Аза, поради което неговите функции трябва да бъдат поети от астралното тяло, което обаче се изтощава от това и настъпват съответните проблеми. Става въпрос за диабета.

При парализа на зеницата и очните мускули, при старческо отслабване на окото

Submitted by admin 2 on Нед., 23/07/2017 - 20:45

Благодарение на Iris bovis comp., Augentropfen, в резултат на оживяване на ефирната организация, трябва да се стимулират тези части на окото, които имат отношение към подвижността на очната ябълка. Към тях, заедно с ириса и лещата на окото, се отнасят Nervus oculomotorius и Nervus ophthalmicus, тяхната възприемаща функция трябва да бъде подложена на стимулация.

Lens cristallina Gl D5
(Леща на окото)

Парсифал и лечебното пътуване на човешката душа към света и себе си

Submitted by admin 2 on Съб., 22/07/2017 - 08:54

По повод на премиерата на операта "Парсифал" от Рихард Вагнер в Софийската опера, в един от дните преди поредното представление, антропософът, свободен автор и издател - Томас Майер, представи своята гледна точка. Изказваме благодарността си към организаторите на тази среща, както и към неуморния преводач в антропософските среди Катя Белопитова, на която дължим този превод.

Рудолф Щайнер за лечебната сила на скъпоценните камъни

Submitted by admin 2 on Пет., 21/07/2017 - 10:12

Камъните притежават лечебни въздействия и могат да се приложат по съответен начин, за да предизвикат излекувания. Седем от скъпоценните камъни отговарят на 7-те планети и на човешките органи.

Агорафобията и подходът на антропософския гласов терапевт към нея

Submitted by admin 2 on Вт., 18/07/2017 - 23:21

Как се чувства човек при агорафобия? Тя не е свързана със страх от конкретна ситуация. Налице са множество ситуации, от които човек се страхува, че могат да предизвикат в него паника, напр. ако си качен на лифт, в магазина, в тълпата от хора, в асансьора, в автобуса и т.н.

Д-р Ита Вегман, антропософската медицина и България...

Submitted by admin 2 on Вт., 18/07/2017 - 16:37

Ита Вегман е родена на 22.02.1876г. в днешна Индонезия. За първи път се среща с Теософията чрез теософията на Изтока. На 14 год. пътят й я отвежда в Холандия. Изучава и се квалифицира в областта на лечебната гимнастика по Менесендик. Отива в Берлин през 1902г., за да продължи усъвършенстването си в областта на шведския масаж и лечебната гимнастика.

Из "Човешката душа като рожба на Космоса" - първа част

Submitted by admin 2 on Съб., 15/07/2017 - 19:03

Когато пристъпваме към човешкото същество като лекари и терапевти е нужно да го направим с благоговение, защото ТО - човешкото същество, е хилядолетен плод на жертвената дейност на Висши духовни йерархии. Лекувайки и терапевтирайки един човек, са важни именно тази наша гледна точка и светогледна позиция, които водят след себе си и нашата огромна отговорност.

Рудолф Щайнер за взаимовръзката между частите на растението и троичността в човешкото същество

Submitted by admin 2 on Вт., 13/07/2017 - 15:04

Бих желал да кажа: за нисшите и тревисти растения самата земя представлява ствол; а растенията, които със своите цветове и семенни органи се разполагат върху ствола, те всъщност си съставят отделен, собствен ствол. От горното виждате, че е налице известна разлика, дали взимам даден цвят от дърво или взимам цвят от някакво тревисто растение. По-нататък, от тази гледна точка, разглеждайте паразитирането върху растенията, и по-точно развитието на белия имел.