Използването на терапията с изкуство и музика в програми за лечение на злоупотреба с вещества

Submitted by admin 2 on Нед., 14/01/2018 - 10:21
Зависимости

Това е едно изследване, което статистически проследява в кои общности или центрове, най-вече в САЩ, където широко е застъпен 12-стъпковият модел за лечение на зависими, се прилагат художествени терапии и музикална терапия, заедно с други основни подходи, върху кои групи тези алтернативни подходи оказват най-голямо влияние, в кой етап от лечението и с какво способстват за самото лечение. В страни като България подобен род алтернативни или допълнителни терапевтични области тепърва навлизат, така както и сме в началото на развитие на общностни модели за превенция, помощ и лечение на зависими. Примерът никога не е излишен! Терапевтичните направления, които са част от интегративния лечебен модел на Антропософската медицина, могат да бъдат включвани и успешно прилагани при работа със зависими /превенция, лечение/, както и с техните семействи, в зависимост от техните индивидуални интереси, потребности, състояние и лечебно въздействие.

* * *

Резюме
Докато прилагането на практики, основани на доказателства (EBPs), при лечение на разтройства, свързани с употребата на наркотици (SUD), са привлекли значително вниманието на изследванията, малко внимание се отделя на паралелното прилагане на допълващи и алтернативни медицински практики (CAM). Използвайки данни от национално представителна извадка (N = 299) на програми за лечение на злоупотреба с вещества в САЩ, това проучване моделира организационни фактори, попадащи в областта на характеристиките на пациента, идеологиите на лечението и структурните характеристики, свързани с използването на терапия с изкуство и музикална терапия. Открихме, че 36,8% от лечебните програми предлагат терапия с изкуство и 14,7% от програмите предлагат музикална терапия. Програми с по-голям дял жени са по-склонни да използват и двете терапии, а програмите с по-големи пропорции от подрастващите са по-склонни да предлагат музикална терапия. От гледна точка на други идеологии на лечение, използването на програми с Мотивационно подобряваща терапия (MET) е положително свързано с предлагането на терапия с изкуство, а използването на "Непредвидимо управление" (CM) е положително свързано с предлагането на музикална терапия. И накрая, нашите открития показаха значителна връзка между изискването за срещи в 12 стъпки и използването на терапия с изкуство и музикална терапия. С нарастването на употребата на CAM в разнообразни медицински условия и неотдавнашното федерално законодателство, което вероятно ще намали бариерите при достъпа до CAM, включването на CAM в лечението на пристрастяването, придобива все по-голямо значение. Нашите открития показват, че лечебните програми могат да използват терапии с изкуство и музикални терапии, за да отговорят на уникалните нужди на пациенти като жените и юношите.

Въведение
Въпреки че значението на прилагането на базирани на доказателства практики (EBPs) при лечението на разстройства, свързани с употребата на вещества (SUD) привлече значително вниманието на изследвателите, малко внимание се обръща на паралелното прилагане на допълващи и алтернативни практики на CAM. САМ означава нетрадиционни лечения, които се използват или в допълнение към, или вместо конвенционалното лечение. CAM включва разнообразни лечения, като терапия с изкуство, музикална терапия, хипнотерапия, акупунктура и билкови лекарства.

Данните от Центровете за контрол и превенция на заболяванията показват, че употребата на CAM бързо се е увеличила с течение на времето, като според последните оценки 40% от възрастните използват някаква форма на CAM. Важно е, че Законът за защитата и достъпната грижа за пациентите (PPACA) от 2010 г. включва конкретно насърчаване както на повишеното застрахователно покритие, така и на изследванията относно ефективността на CAM техниките, докато раздел 2706 от Закона изрично забранява на застрахователните компании да дискриминират всеки медицински специалист с признато от държавата Разрешително. Освен това практикуващите CAM са специално включени в описанието на PPACA за техните специфични медицински домове. Тези характеристики на подкрепата на PPACA предполагат бъдещо разширяване на използването на CAM технологията.

Друго измерение на потенциалното значение на CAM се крие във факта, че традиционните подходи към лечението със SUD са били критикувани, че не отчитат уникалните психосоциални нужди, очаквания и социални роли на жените. За разлика от тях CAM се счита за особено полезна за жени и други с уникални потребности.

В тази статия ние се фокусираме върху две форми на CAM: терапията с изкуство и музикална терапия и изследваме организационните контексти, в които те се използват. Разбирането на контекста, в който се използват тези терапии, е важен компонент за разработването на усилия за разпространение на подобряване на използването на изкуството и музикалната терапия и вероятно други CAM техники в рамките на SUD лечение.

Терапия с изкуство

Използването на терапията с изкуство при лечението на SUD датира от 50-те години на миналия век (Moore, 1983). Американската асоциация за терапия с изкуство (AATA) специално признава ролята, която терапията с изкуство може да играе в управлението на зависимостите (American Art Therapy Association, 2014). Основните предположения, които стоят в основата на терапията с изкуство са, че пациентът ще може да се изразява чрез несловесни, въображаеми и творчески упражнения. Терапията с изкуство включва набор от дейности, включващи рисунки на инциденти (т.е. рисунка на инцидент, който се е случил при употребата на вещества), рисуване/ скициране на емоции, стресови рисунки (т.е. рисуване по време на тревожност и/или стрес, за да се облекчат чувствата на стреса), създаване на художествено списание и създаване на скулптури. По-голямата част от техниките за терапия с изкуство при пациенти със SUD използват творчески процес, при който пациентът създава изкуство, но някои от избраните приложения включват тълкуване и съзерцаване на установени произведения на изкуството (Feen-Calligan et al., 2008).

Съществуващи проучвания върху ползите от терапията с изкуство са широко документирани, въпреки че изследователските проекти ограничават убедителните заключения. Тези открития показват няколко ползи за пациентите със SUD, като намаляване на отрицанието (Cox & Price, 1990), намаляване на противопоставянето на алкохолизма (Allen, 1985), предоставяне на възможност за комуникация (Harms 1973, Moore 1983) и намаляване на срама (Johnson, 1990). Разглеждането, обсъждането и тълкуването на съществуващото изкуство може да помогне в груповите дискусии (Dewdney & Dewdney, 1970) и може да мотивира пациентите да се променят (Holt & Kaiser, 2009), като ги отклони от размисъл към състояние на действие (Matto, Corcoran , & Fasler, 2003).

Музикална терапия

Музикалната терапия е по-ново развитие в лечението със SUD, датиращо от 70-те години на миналия век (Baker, Gleadhill, & Dingle, 2007, А. S. Miller, 1970). Също като терапията с изкуство, терапията с музика се смята, че помага на пациентите да се впуснат в емоции и нужди, които трудно могат да бъдат изразени чрез по-традиционни форми на комуникация. Освен това, музикотерапията предоставя и начин да мотивира пациентите да получат лечение. Американската асоциация за музикална терапия (AMTA) заявява, че музикалната терапия е полезна независимо от наличието на музикални познания, а примерите за клинична музикатерапия включват лиричен анализ, релаксираща тренировка, писане на песни, музикални игри и импровизация с музика, основаваща се на емоции или други теми, свързани с лечението. При тези лечения, пациентите отиват отвъд просто слушане на музика, за да ангажират емоции, мотивации и бариери за възстановяването чрез текстове и мелодии (American Music Therapy Association, 2014).

Изследванията върху музикотерапията са намерили многобройни ползи за пациентите със SUD. Например, писането на песни и лиричните анализи са свързани с положителните емоционални промени при пациентите (Baker et al., 2007; Jones, 2005), барабаненето е свързано с релаксация и може да бъде полезно за пациенти, които са преживели многократни рецидиви (Winkelman, 2003) и активността в музикотерапията (напр. движение по музиката) са свързани с намаляване на тревожността, депресията, гнева и стреса, макар че данните показват, че никоя активност не е по-важна от друга (Cevasco, Kennedy & Generally, 2005). В допълнение, музикотерапията е положително свързана с готовността за участие в лечението със SUD (Dingle, Gleadhill, & Baker, 2008). Докато популярността на музикалната терапия нараства, цялостният и всеобхватен анализ заключава, че общата база данни не е достатъчна за установяване музикалната терапия като EBP (Silverman, 2010), като по-голямата част от проучванията са описателни (Silverman, 2009).

Характеристики на пациента

Конвенционалните лечебни подходи често са били критикувани за това, че не са отговорили на уникалните потребности на жените, а изследванията показват, че CAM може да бъде полезен начин за отразяване на тези нужди (Brady & Ashley, 2005; Feen-Calligan et al., 2008). Изследванията върху терапията с изкуство показват, че тя е особено полезна, когато се работи с жени, които са преживели сексуално насилие (Glover, 1999), често срещано сред жените при лечение на пристрастяване (Simpson & Miller, 2002; Wadsworth, Spampneto & Halbrook, 1995). Художествената терапия също се смята за идеална техника за ангажиране на юношите, тъй като този творчески аспект дава възможност да превърнем вътрешен опит във външна визуализация, който от своя страна може да ги направи по-податливи на лечение (Cox & Price, 1990). Всъщност, миналото изследване показва необходимостта от модели на лечение, които са съобразени с уникалните потребности на юношите (Vourakis, 2005). Музикалната терапия се оказва особено полезна за юношите и жените (American Music Therapy Association, 2014; Cevasco et al., 2005; Feen-Calligan et al., 2008). По нататък, Доак намира, че юношите, по-специално, използват музиката и наркотиците за подобни цели (например, намаляват психологическия стрес), което предполага особена полза на музикалната терапия при подрастващите...

Данните за това проучване бяха събрани между юни 2009 г. и януари 2012 г. от национална извадка от организациите за лечение на SUD. Извадки от центровете за проучване са взети на случаен принцип от Substance Abuse Treatment Facility Locator, указател, поддържан от администрацията за злоупотреба с вещества и администрация на психичното здраве (SAMHSA). Изискванията за включване в това проучване са насочени към лечебни програми, които са отворени за широката общественост и предлагат минимално ниво на грижа, най-малко еквивалентно на структурираните амбулаторни услуги, както са дефинирани от American Society of Addiction Medicines placement criteria (Mee-Lee, Gartner , Miller, Shulman & Wilford, 1996). В програмите за лечение най-малко 25% от пациентите им са допуснати с алкохол като основен проблем със злоупотребата с вещества. Тези критерии изключват съветниците в частна практика, преходни места за живеене, лечебни заведения за ветерани, поправителни домове, класове за обучение на водачи, организирани от съдилищата или програми за самото детоксикиране, и програми за лечение на злоупотреба само с метадон. Центровете, проверени като неприемливи по време на телефонен скрининг, бяха заменени от случайна селекция от алтернативни центрове за лечение. Проучвателните процедури бяха одобрени от Институционалния съвет за преглед на университета в Джорджия.

Данните бяха събрани чрез интервюта лице в лице с администратора и/или клиничния директор на всяка програма за лечение. Интервютата бяха проведени от екип от обучени интервюиращи с най-малко бакалавърско ниво на образование. Последната произволно избрана извадка е довела до 307 програми за лечение, което отговаря на 68% от отговарящите на условията организации.

 

Мерки


Зависими прменливи.


Използвахме две зависими променливи за нашите анализи – терапия с изкуство и музикална терапия. Интервюираните посочиха дали тези подходи са използвани или не в организацията. Програмите за лечение, които са използвали терапия с изкуство и музикална терапия, съответно са кодирани "1" и не-потребители са кодирани "0" на дихотомни променливи.


Независими променливи


Две продължаващи мерки на характеристиките на пациентите бяха включени: процент на пациентите в женски пол и процент на подрастващите пациенти. Серия от дихотомни променливи посочва дали в лечебната програма са използвани следните типове EBP: лечение с медикаменти, мотивационно повишаваща терапията (MET) и управление на непредвидени ситуации (CM), известни също като мотивационни стимули. Ние изключихме когнитивната поведенческа терапия (CBT) от нашите анализи поради нейното почти универсално присъствие. Ориентацията на лечението бе измерена чрез дихотомна променлива, която обозначаваше дали са необходими 12-стъпкови срещи. Контролирали сме за няколко организационни променливи. Размерът на програмата се измерва с еквивалента на броя служители на пълно работно (FTE); мярката беше преобразувана в регистрационен файл, за да отчита за изменения. Програмната възраст се измерва като непрекъсната променлива. Акредитирането от Съвместната комисия или от Комисията за акредитация на заведенията за рехабилитация (CARF) и получаването на приходи от Medicaid бяха дихотомни променливи. Професионализмът на работната сила бе измерен от процента на съветниците с магистърска степен или по-висок.


Аналитична стратегия


Първо, разгледахме описателните статистически данни за променливите на изследването. След това извършихме две логистични регресии, за да идентифицираме характеристиките на пациента, други практики на лечение и организационни характеристики, свързани с наличието на терапия с изкуство и музикална терапия. Диагностичните тестове не показват данни за мултиколинеарност. За този анализ 8 случая (2,6% от пробата), които липсваха в някоя от променливите на проучването, бяха изключени от анализа, което доведе до извадка от 299 програми за лечение. Тестът на Little показа, че индикираните случаи липсваха напълно на случаен принцип. Анализите са проведени, като се използва STATA 13.

 

 

Зависим

 

 

Резултати
Описателна статистика е представена в Таблица 1. Като цяло, 36.8% от програмите използват изкуствотерапия и 14.7% използват музикална терапия, като 11.7% използват двете (не са показани). Ние докладваме за използването на две други форми на CAM - хипнотерапия и акупунктура - за да предложим по-широка перспектива за използването на CAM и да обясним нашия фокус върху терапията с изкуство и музика. Само 3,3% от програмите предлагат хипнотерапия и 8% предлагат акупунктура на пациентите си. Малкият брой програми, използващи последните две форми на алтернативни терапии, изключва допълнителни многовариантни анализи. Средната стойност за пациентите в проценти за жени и за юношите е 34.9% и 10.8% съответно. По отношение на другите видове предлагани лечения, 42,5% от програмите използват медикаментозно лечение, почти половината (47,8%) използваха MET и 39,1% използваха СМ. Всички центрове, използващи лекарства, също са използвали поне една от психосоциалните терапии. Малко над половината от програмите (53,1%) изискваха срещи в 12 стъпки за техните пациенти. Средният размер на регистрираната програма е 2,6, което представлява 27,1 FTEs (медианата е 12,5 FTEs), докато средната възраст на програма за лечение е била 28,4 години. Около 37% от програмите са акредитирани или от Съвместната комисия или от CARF, а повече от половината от програмите (61,5%) са получили приходи от Medicaid. Накрая, програмите съобщават, че средно 43,8% от техните съветници са имали поне магистърска степен на образование.

Описателна статистика

Резултатите от мултивариантната логистична регресия, прогнозираща дали програмите предлагат терапия с изкуство са показани в Таблица 2. Програми с по-висок процент от пациенти от женски пол са значително по-склонни да предлагат изкуствотерапия (OR=1.011). Процентът на подрастващите пациенти също е положително свързан с използването на изкуствотерапия, но това не достига стандартно ниво на значимост (OR=1.010). Програмите, при които е използван MET, са значително по-склонни да предлагат изкуствотерапия (OR=1.682), докато употребата на СМ или на лечението с медикаменти не е значимо. Центровете, които изискват срещи на 12 стъпки за пациентите, също са значително по-склонни да използват изкуствотерапия. По-конкретно, шансовете за предоставяне на изкуствотерапия са 2.12 по-високи в програмите, изискващи 12-стъпки срещи, отколкото в програми, които не са имали такова изискване. Две организационни характеристики са значителни в модела, като размерът е положително свързан с използването на изкуствотерапия (OR=1.550) и получаването на приходи от Medicaid, отрицателно свързани с предлагането на изкуствотерапия.

Логистична регресия на терапията с изкуство върху характеристиките на пациента и практики, основани на доказателства (N=299)

Резултатите от логистичната регресия, разглеждащи факторите, свързани с предлагането на музикална терапия, са представени в Таблица 3. Програми с по-висок процент на жените пациенти (OR=1.014) и програми с по-висок процент юноши са значително по-склонни да предлагат музикална терапия (OR=1.016 ). Имаше и положителна връзка между предлагането на музикална терапия и използването на други психосоциални терапии. По-конкретно, шансовете за предоставяне на музикална терапия са с 4,47 по-високи в центровете, предлагащи CM в сравнение с центровете, които не предлагат CM, но употребата на MET или на лечение с медикаменти не е значителна. И накрая, изискването за срещи в 12 стъпки бе положително свързано с използването на музикална терапия (OR=2.628).

Дискусия

Разгледахме предоставянето на две допълващи и алтернативни практики за лечение, терапия с изкуство и музикална терапия в национално представителна извадка от програми за лечение на злоупотреба с вещества в САЩ. Изкуствотерапията и музикалната терапия имат история за указваща ефективност при специфични групи пациенти, а нашите открития разбират как характеристиките на пациентите са свързани с различните видове лечения. Процентът на пациентите в програма, които са били юноши, положително се свързва с предлагането на музикална терапия, а процентът на пациентите, които са били жени, е бил положително свързан с предлагането и на изкуствотерапия и музикална терапия. Ръководните органи за изкуствотерапия и музикална терапия (AATA и AMTA, съответно) одобряват употребата им за тези групи пациенти. Уникалните психосоциални нужди и социалните роли на жените предполагат, че традиционните подходи към лечението може да не са толкова ефективни за тях (Gordon, 2004, B. A. Miller, Wilsnack, & Cunradi, 2000, Tinney, Oser, Johnson, & Roman, 2004). Освен това подрастващите пациенти могат да намерят особено привлекателна музикалната терапия, предвид използването на музиката в ежедневието (Doak, 2003). Последните изследвания показват, че използването на музикална терапия с хоспитализирани младежиим предлага безопасен начин за интернализиране на здравословен образ, заедно с идентичността си на пациенти (O Callaghan, Dun, Baron, & Barry, 2013). Нашето откритие, че увеличаването на процента на подрастващите пациенти е свързано с предлагането на музикална терапия, показва как лечебните центрове могат да настанят своето юношеско население с модел на лечение, който по-добре обслужва техните нужди (Vourakis, 2005).

В продължение на много години учените свързват изкуствотерапията и музикалната терапия с модела с 12 стъпки и приемат, че изкуствотерапията би могла да допълни и усъвършенства един вече успешен модел на лечение. Нашите открития показаха положителна и значителна връзка между изискването за срещи в 12 стъпки като част от лечението и използването на изкуствотерапията и музикотерапията. Тази находка подкрепя предишни изследвания, които свързват използването на изкуствотерапията и музикалната терапия с 12-стъпков модел (Johnson, 1990) и предлага лечебните центрове да продължат да свързват тези лечения с 12-степенния подход.

Нашите анализи проучваха как различните категории на психосоциално лечение са свързани с използването на изкуствотерапията и музикалната терапия и открихме различни модели на използване на психосоциалното лечение и използването на тези терапии. Използването на MET за лечение на SUD е положително свързано с осигуряването на изкуствотерапията, което е забележителна находка за тези, които предполагат очевидната връзка между MET и използването на изкуствотерапията (Holt & Kaiser, 2009; Horay, 2006). Освен това, обучението по MET може да бъде свързано с обучение по изкуствотерапията за хора, които се интересуват от разширяване и разнообразяване на обхвата на специфичните видове методи на лечение. МЕТ не беше свързано с използването на музикална терапия; въпреки че CM е положително свързано с използването на музикална терапия. Нито предоставянето на изкуствотерапията, нито предоставянето на музикална терапия, е свързано с лечение, подпомагано от медикаменти. Само две от организационните характеристики се оказаха значително свързани с използването на изкуствотерапията. Размерът на организацията е имал положителна връзка с използването на терапия, докато приходите от Мedicaid са били негативно свързани с използването на изкуствотерапията. Това може да подскаже, че някои планове на Medicaid има вероятност да не компенсират за терапията с изкуство или че съществуват бариери за центровете, които се опитват да искат възстановяване на разходите. Докато някои CAM терапии стават все по-обхванати от държавните Medicaid покрития (медицинко осигуряване) (Steyer, Freed, & Lantz, 2002), националното покритие на изкуствотерапията и музикалната терапия е дублирано.

Ограничения

Трябва да се отбележат няколко ограничения на настоящото проучване. На първо място, констатациите не могат да бъдат обобщени за програми за лечение, разположени в лечебни заведения за ветерани или базирани в поправителни домове, тъй като те са изключени от проучването. Тези данни са пресичащи се, ограничавайки способността ни да правим каузални аргументи. И накрая, нашите данни не ни позволяват да проучим дали тези терапии обикновено се използват като част от многоизмерен подход за лечение (т.е. допълнителен) за пациентите или като единствена интервенция вместо конвенционална грижа.

Заключение

Използването на изкуствотерапията и музикалната терапия в центровете за лекуване на SUD е било дублирано. Въпреки това, с нарастващото използване на CAM в разнообразни медицински условия и неотдавнашното федерално законодателство, което може да намали бариерите при достъпа до CAM ("PPACA", 2010), включването на CAM в лечението на пристрастяването може да нарасне като важност. Нашето проучване разгледа три специфични компонента на изкуствотерапията и музикалната терапия при лечение на пристрастяване. Ние оценихме преобладаващото им използване, връзката между характеристиките на пациентите на лечебните центрове и използването на изкуствотерапията и музикотерапията, и асоциациите между други начини на лечение и изкуствотерапията и музикотерапията.

Характеристиките на пациентите бяха свързани с използването на изкуствотерапии и музикалн терапии. Предишни изследвания разкриват разликата между химически зависими мъже и жени, което предполага необходимост от различни лечения (Brady & Ashley, 2005; Feen-Calligan et al., 2008). Нашите открития показват, че центровете с по-голям дял жени са по-склонни да използват изкуствотерапията и музикалната терапия, което предполага, че жените получават лечение, което е ефективно за техните SUD. Освен това открихме, че центровете с по-големи пропорции от подрастващи са по-склонни да използват музикална терапия. Нашите открития показват, че центровете за лечение могат да използват изкуство и музикални терапии, за да отговорят на уникалните нужди на пациентите.

Докато използването на терапията с изкуство и музикалната терапия в САЩ в програмите за лечение на злоупотреба със субстанции е сравнително рядко, тяхното използване е свързано с други начини на лечение. Използването на 12-стъпков подход от центровете бе положително свързано с терапиите с изкуството и музиката. Освен това, използването на MET от центровете също е положително свързано с изкуствотерапията и използването на СМ е положително свързано с музикотерапията. Това би могло да подскаже, че изкуствотерапията и музикалната терапия се използват като допълнения към други психосоциални лечения, които в крайна сметка могат да подобрят резултатите на пациентите, предлагайки по-силни възможности за лечение (MW, R. iller et al., 1999).

Препратки

 1. Allen PB. Integrating art therapy into an alcoholism treatment program. American Journal of Art Therapy. 1985;24:10–12. [PubMed]
 2. American Art Therapy Association. 2014 Retrieved June 1, 2014 from http://www.arttherapy.org/
 3. American Music Therapy Association. 2014 Retrieved June 1, 2014 from http://www.musictherapy.org/
 4. Baker FA, Gleadhill L, Dingle GA. Music therapy and emotional exploration: Exposing substance abuse clients to the experiences of non-drug-induced emotions. The Arts in Psychotherapy. 2007;34(4):321–330.
 5. Barnes PM, Bloom B, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults and children: United States, 2007. National Health Statistics Report. 2008;(12):1–23. [PubMed]
 6. Blackett PS, Payne HL. Health rhythms: A preliminary inquiry into group-drumming as experienced by participants on a structured day services programme for substance-misusers. Drugs: Education, Prevention, and Policy. 2005;12(6):477–491.
 7. Brady TM, Ashley OS. Women in Substance Abuse Treatment: Results From the Alcohol and Drug Services Study [ADSS] Rockville: MD: Dept of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies; 2005.
 8. Brooks HB. The role of music in a community drug abuse prevention program. Journal of Music Therapy. 1973;10(1):3–6.
 9. Carroll KM, Rounsaville BJ. Psychiatric Services. 3. Vol. 54. Washington, D.C.: 2003. Bridging the gap: A hybrid model to link efficacy and effectiveness research in substance abuse treatment; pp. 333–339. [PMC free article] [PubMed]
 10. Cevasco AM, Kennedy R, Generally NR. Comparison of movement-to-music, rhythm activities, and competitive games on depression, stress, anxiety, and anger of females in substance abuse rehabilitation. Journal of Music Therapy. 2005;42:64–80. [PubMed]
 11. Compton WM, Stein JB, Robertson EB, Pintello D, Pringle B, Volkow ND. Charting a course for health services research at the National Institute on Drug Abuse. Journal of Substance Abuse Treatment. 2005;29(3):167–172. [PMC free article] [PubMed]
 12. Cox KL, Price K. Breaking through: Incident drawings with adolescent substance abusers. The Arts in Psychotherapy. 1990;17(4):333–337.
 13. De l'Etoile SK. The effectiveness of music therapy in group psychotherapy for adults with mental illness. The Arts in Psychotherapy. 2002;29(2):69–78.
 14. Dean AJ. Natural and complementary therapies for substance use disorders. Current Opinion in Psychiatry. 2005;18(3):271–276. [PubMed]
 15. Dewdney S, Dewdney IM. Graphic perspectives on the mother-child relationship. American Journal of Art Therapy. 1970;10(1):3–29.
 16. Dingle GA, Gleadhill L, Baker FA. Can music therapy engage patients in group cognitive behaviour therapy for substance abuse treatment? Drug and Alcohol Review. 2008;27:190–196. [PubMed]
 17. Doak BA. Relationships between adolescent psychiatric diagnoses, music preferences, and drug preferences. Music Therapy Perspectives. 2003;21(2):69–76.
 18. Feen-Calligan H, Washington OGM, Moxley DP. Use of artwork as a visual processing modality in group treatment of chemically dependent minority women. The Arts in Psychotherapy. 2008;35(4):287–295.
 19. Feen-Calllgan H. The use of art therapy in treatment programs to promote spiritual recovery from addiction. Art Therapy. 1995;12(1):46–50.
 20. Ghetti CM. Incorporating music therapy into the harm reduction approach to managing substance use problems. Music Therapy Perspectives. 2004;22(2):84–90.
 21. Glover NM. Play therapy and art therapy for substance abuse clients who have a history of incest victimization. Journal of Substance Abuse Treatment. 1999;16(4):281–287. [PubMed]
 22. Gordon SM. Women & addiction: Gender issues in abuse and treatment. Wernersville, PA: Caron Foundation; 2004.
 23. Harms E. Art therapy for the drug addict. The Arts in Psychotherapy. 1973;1:55–59.
 24. Holt E, Kaiser DH. The First Step Series: Art therapy for early substance abuse treatment. The Arts in Psychotherapy. 2009;36:245–250.
 25. Horay BJ. Moving towards gray: Art therapy and ambivalence in substance abuse treatment. Art Therapy. 2006;23(1):14–22.
 26. Institute of Medicine. Improving the quality of health care for mental and substance-use conditions: Quality Chasm Series 2006 [PubMed]
 27. Johnson L. Creative therapies in the treatment of addictions: The art of transforming shame. The Arts in Psychotherapy. 1990;17:299–308.
 28. Jones JD. A comparison of songwriting and lyric analysis techniques to evoke emotional change in a single session with people who are chemically dependent. Journal of Music Therapy. 2005;42(2):94–110. [PubMed]
 29. Julliard K. Increasing chemically dependent patients' belief in step one through expressive therapy. American Journal of Art Therapy. 1995;33(4):110.
 30. Matto H, Corcoran J, Fassler A. Integrating solution-focused and art therapies for substance abuse treatment: Guidelines for practice. The Arts in Psychotherapy. 2003;30(5):265–272.
 31. Mee-Lee DL, Gartner L, Miller MM, Shulman GD, Wilford BB. Patient placement criteria for the treatment of substance related disorders. 2nd. Chevy Chase, MD: American Society of Addiction Medicine; 1996.
 32. Miller AS. Music therapy for alcoholics at a Salvation Army Center. Journal of Music Therapy. 1970;7:136–138.
 33. Miller BA, Wilsnack SC, Cunradi CB. Family violence and victimization: treatment issues for women with alcohol problems. Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 2000;24(8):1287–1297. [PubMed]
 34. Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing : preparing people for change. 2nd. New York, NY: Guilford Press; 2002.
 35. Miller WR, Zweben A, DiClemente CC, Rychtarik RG. Motivational enhancement therapy manual: A clinical research guide for therapists treating individuals with alcohol abuse and dependence. In: Mattson ME, editor. Project MATCH Monograph Series. Vol. 2. Rockville, MD: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism(NIAAA); 1999.
 36. Moore RW. Art therapy with substance abusers: A review of the literature. The Arts in Psychotherapy. 1983;10(4):251–260.
 37. Murphy M. Music therapy: A self-help group experience for substance abuse patients. Music Therapy (0734-7367) 1983;3(1):52.
 38. National Center for Complementary and Alternative Medicine. Complementary, alternative, or integrative health: What's in a name? 2013 Retrieved June 1, 2014 from http://nccam.nih.gov/health/whatiscam.
 39. O Callaghan C, Dun B, Baron A, Barry P. Music's relevance for children with cancer: Music therapists' qualitative clinical data-mining research. Social Work in Health Care. 2013;52(2-3):125–143. [PubMed]
 40. Polcin DL. What if they aren't ready? Increasing motivation for treatment. Counselor: The Magazine for Addiction Professionals. 2002;3(4):34–38.
 41. Potocek J, Wilder VN. Art/movement psychotherapy in the treatment of the chemically dependent patient. The Arts in Psychotherapy. 1989;16(2):99–103.
 42. PPACA, Patient Protection and Affordable Care Act. 2010 42 U.S.C §18001.
 43. Rollnick S, Allison J, Ballasiotes S, Barth T, Butler CC, Rose GS. Variations on a theme: Motivational interviewing and its adaptations. In: Miller WR, Rollnick S, editors. Motivational Interviewing: Preparing People for Change. New York: Guilford Press; 2002. pp. 270–283.
 44. Silverman MJ. A descriptive analysis of music therapists working with consumers in substance abuse rehabilitation: Current clinical practice to guide future research. The Arts in Psychotherapy. 2009;36:123–130.
 45. Silverman MJ. Applying levels of evidence to the psychiatric music therapy literature base. The Arts in Psychotherapy. 2010;37:1–7.
 46. Simpson TL, Miller WR. Concomitance between childhood sexual and physical abuse and substance use problems: A review. Clinical Psychology Review. 2002;22(1):27–77. [PubMed]
 47. Soshensky R. Music therapy and addiction. Music therapy perspectives. 2001;19(1):45–52.
 48. Steyer TE, Freed GL, Lantz PM. Medicaid reimbursement for alternative therapies. Alternative Therapies In Health And Medicine. 2002;8(6):84–88. [PubMed]
 49. Su D, Li L. Trends in the use of complementary and alternative medicine in the United States: 2002–2007. Journal of Health Care for the Poor and Underserved. 2011;(1):296. [PubMed]
 50. Tindle HA, Davis RB, Phillips RS, Eisenberg DM. Trends in use of complementary and alternative medicine by US adults: 1997-2002. Alternative Therapies in Health & Medicine. 2005;11(1):42–49. [PubMed]
 51. Tinney SM, Oser CB, Johnson JA, Roman PM. Predominantly female caseloads: Identifying organizational correlates in private substance abuse treatment centers. Journal of Behavioral Health Services & Research. 2004;31(4):403–417. [PubMed]
 52. Vourakis C. Admission variables as predictors of completion in an adolescent residential drug treatment program. Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing. 2005;18(4):161–170. [PubMed]
 53. Wadsworth R, Spampneto AM, Halbrook BM. The role of sexual trauma in the treatment of chemically dependent women: Addressing the relapse issue. Journal of Counseling & Development. 1995;73(4):401–406.
 54. Winkelman M. Complementary therapy for addiction: ‘Drumming Out drugs’ American Journal of Public Health. 2003;93(4):647–651. [PMC free article] [PubMed]

 

Превод: Васил Динков

Източник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4268880/