Девети клиничен случай от практиката на Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман - мигрена по време на климактериума

Submitted by admin 2 on Пет., 27/10/2017 - 19:57
Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман

При нас дойде пациентката на 55 години. Съобщава, че е била нежно и слабовато дете. В детството си прекарала шарка, скарлатина, варицела, магарешка кашлица и заушка. Менструациите се появили на 14-15 год. Още отначало кървенията са били силни и болезнени. На 40 год. е било извършено пълно премахване на детеродните органи поради тумор. Пациентката съобщава, че от 35-та година насам, на всеки 3-4 седмици имала мигреноподобни главоболия, които на 46 год. са се засилили до траещо 3 дни, като това е било свързано с изгубване на съзнание.

Това, което се установи в настоящото духовно-научното изследване е: обща слабост на азовия организъм, която се проявява в това, че дейността на етерното тяло не е достатъчно парализирана от дейността на азовия организъм. Чрез това се ражда разпространение на вегетативната органическа дейност върху организма на главата и на нервната система, която не съществува в такава сила при нормалния азов организъм. С тази констатация са в съгласие определени симптоми. Първият симптом е често уриниране. То идва оттам, че нормално развитото астрално тяло, което регулира отделянето на бъбреците, няма насреща си никакъв задържащ, достатъчно силен азов организъм. Втори симптом е късното заспиване и умореното събуждане. Астралното тяло трудно излиза от физическото и етерното тяло, защото Азът не го извлича достатъчно силно. Когато настъпва събуждането, тогава жизнената дейност, която после действа от съня, се чувства като умора поради слабия Аз. Един трети симптом са малкото сънища. Азовият организъм отпечатва само слаби образи в астралното тяло, които не могат да се проявят като живи сънища.

Тези познания ни водят до следното лечение: трябваше да отворим пътя на азовия организъм към физическото и етерното тяло. Направихме това чрез компреси с оксална киселина 2% върху челото вечер и компреси със 7%-тов разтвор от urtica dioica (коприва) сутрин на долната част на тялото, с 20%-тов разтвор от липов цвят на обед на краката. С това трябваше да се постигне жизнената дейност да бъде намалена през нощта. Оксалната киселина, която упражнява в организма функцията на подтискане на прекалено голямата жизнена дейност, доведе до това. Сутрин трябваше да се погрижим азовият организъм да намери пътя към физическото тяло. Това стана чрез възбуждане на кръвообращението. Действието на желязото от коприва бе приложено за тази цел. Оставаше следователно още да подпомогнем в течение на деня проникването на азовия организъм във физическото тяло. Това стана чрез отвеждащото смукателно действие на липовия цвят на обед.

 

Коприва

 

Ние свързахме описаните болки в главата с преставането на менструацията след изваждането на яйчниците, а тяхното изостряне счетохме за компенсаторен симптом на климактериума. Първо се опитахме да подобрим това състояние с антимон. Той би трябвало да доведе до подобрение, ако става въпрос за общата обмяна на веществата, която се намира под регулиращото действие на азовия организъм. Но не постигнахме подобрение. Това бе доказателство, че относително самостоятелната част на азовия организъм, която регулира предимно органите на размножение, изисква да се упражни въздействие именно върху тази част. В корените на растението potentilla tormentilla (планински очиболец) в много силно разреждане видяхме нещо специфично, което можеше да въздейства. И действително това средство подейства.

 

Планински очиболец

 

Събр.съч.27