Антропософията е училището за мисловно чувстване - лечебна сила срещу интелектуализацията (втора част)

Submitted by admin 2 on Съб., 21/10/2017 - 08:25
д-р Кристоф Шултес

Да отбележим още два принципа, когато говорим за диабета, който засяга възрастното население. Искам да ви задам въпроса: Какво е това вещество? Да, това е планински кристал, от какво е направен той. От силиций. Той има едно свойство - поглъща много светлина. Какво се случва със светлината? Тя преминава през него, защо е така? Отразява се, но не е само това. Той има и друго свойство. Това планинският кристал го прави, защото не иска да задържи светлината за себе си. Той казва на другите: „Моля, заповядайте!“Това е важното. Това е чувството за безкористност.

Всеки от сетивните ни органи, с които осъществяваме виждането, слушането и т.н., също са безкористни, защото моето око не иска да види себе си, а света. Моето ухо не иска да чуе себе си, но какъв е симптомът за това, когато ухото ми се чува? Този шум, който чуваме в ушите си, пищенето в ушите.

Сега да се върнем към кварца. Той е много важен лечебен принцип за диабета. Защото при болестта има проблем с възприемането, това вече го споменахме. Казахме, че инсулинът „почуква“ по клетката на организма, но тя не го чува. Те са „глухи“ вътре и това в медицината го наричаме „резистентност към инсулина”. Панкреасът е в състояние да произвежда повече и повече. И в някакъв момент той вече е изчерпан. Панкреасът се опитва да компенсира. Напр. като не чуваме, започваме да говорим по-силно, но това, което лежи в основата е възприемането. И решаващото лечебно средство е да бъде подпомогнато възприемането. С кварц. Когато имаме разстройство на възприятията, можем да го вземаме като лечебно средство.

 

Кварц

 

Спомнете си лекцията ми, в която отбелязах, че въглеродът е още по-безкористен. Безкористието е морално понятие. Може би за някои е странно, когато говорим, че въглеродът е безкористен или че кварцът е безкористен. Защото едва когато свържем така нещата, ги разбираме. Сега се опитваме да използваме още по-великолепно вещество като въглерода.

Тук има една субстанция, напълно различна от кварца. Тя е тази, която непрекъснато казва „ Аз, Аз,Аз…“. Не е златото. Това е фосфорът. Какво прави още той? Фосфорът никога не се среща в чисто състояние в природата, винаги е свързан с други системи. И когато човекът го събира в природата, той се възпламенява сам. Защо той е другият важен медикамент при диабета?

С фосфора Аз-овата организация може да овладее по-добре обмяната на захарта.

Фосфорът е много свързан с Аз-овата организация. И затова е много добър да направлява нещо. Когато искаме да запалим огън, ни е необходим съвсем малко фосфор, за да запалим голяма клада. Само че Аз-овата организация трябва да има тази сила, че да може да направи така, че фосфорът да се чувства „като у дома си“, защото това е субстанция, която е „луда“, която е опасна и тя трябва да се чувства добре, все едно си у дома. Отварям една скоба. Много хранителни продукти съдържат фосфор. Когато биват консумирани студени в тях има особено много фосфор. Повечето известни световни марки като Mars, Coca-cola и др. съдържат относително количества от двете вещества - захар и фосфор. При хора с не толкова силна Аз-ова организация, като напр. малки деца, захарта и фосфорът предизвикват „нещо като огън“, Аз-ът не може да овладее този процес и затова те стават неспокойни. Знае се също, че тези фосфати в храната подтикват хората към агресия и престъпления. И това е голям обществен проблем. Nestle и другите големи швейцарски фирми просто си запушват ушите и не искат да възприемат нищо от това. За тях този проблем не съществува, правят се, че не съществува.

Сега отново да се върна на темата. Кварцът е за личността и възприемането, а фосфорът – за да навлезе добре Аз-овата организация в системата на веществообмена, в съвсем малка дозировка, потенцирана.

Искам да спомена с няколко думи за растението розмарин. Благодарим на Р.Щайнер, че ни насочва към него.

 

Розмарин

 

Розмаринът е дете на силите на топлината.

И ако това топлинно растение го приложим като вана или пък вътрешно, или пък двете, дава сфера на топлина във веществообмена, така че Аз-овата организация да се чувства добре. Елементът на Аз-а е топлината и то физиологично в тялото. Човещината е топлина, защото съществува и един духовен топлинен процес. Това е нещо, което е свързано с въодушевението и с топлината във веществообмяната. Обърнете внимание – не горещина, а топлина във веществообмяната. На всичките 3 нива - на веществообмяната, духовно и душевно, Аз-ът е този, който носи тези качества. Горещината е нещо прекалено, тя гори, а не топли, т.е. при горещината мярката е надхвърлена.

Да се върнем на въпроса: Защо когато на здрав пациент му се инжектира инсулин пада безжизнен на земята? В този момент светлината изчезва и човек губи съзнание. Прекратява се огледалната функция на мозъка, а тя е изключително силно зависима от обмяната на захарта. Инсулинът взема захарта и го вкарва в клетките, а не в кръвта. И затова се получава тази хипоглекимия. Азът е лишен от възможността да извърши разграждащите се функции. Ако образно мога да се изразя - на пианиста му се отнема пианото и той не може продължи да свири. Като феномен се случва още нещо и то е драматично. Това означава, че се случва нещо в нервната система, и по-конкретно в мускулите. Защото иначе, ако не беше така, човек щеше да остане изправен. Това показва, че Азовата организация е тази, която изправя тялото и тя не е свързана само със съзнанието. И показва, че захарта е инструментът за тези процеси, за изправянето. Може би е добре още малко да поразсъждаваме върху тези неща.

Искам да ви разкажа още малко за причините за диабета, а също и да ви кажа какво можем да направим от гл. т. на лечение, а също да ви разкажа за тази медитация, която д-р Рудолф Щайнер дава. Говорим за диабет, който се наблюдава при възрастните хора. Уточнихме, че причината за детския диабет е различна от тази при възрастните. Казахме също, че болестта драматично се засилва.

Фактори, които провокират диабета:

1. Хранене т.нар. junk food, лошокачествена храна, всичките Е-та, които се влагат в продуктите – консерванти, набухватели, овкусители, оцветители и т.н. Всички те отслабват работата на Аз-овата организация. Непременно, час по-скоро светът трябва да премине към биодинамичното земеделие. В биодинамичното стопанство всичко е насочено към това въглеродът да може да приеме космическите и градивни сили и да ги доведе до растението. И това помага на човек да изгради здраво тяло.

2. Наследствената предразположеност в тази болест има и нюанс от семейната карма.

3. Стрес – да уточним какво е стрес? Страх, напрежение, конфликти, с една дума - психосоциалното.

4. Лекарстватаима много медикаменти, които действат диабетогенно. Последните открития сочат, че лекарствата, които се дават за понижаване на холестерола повишават риска от диабет. А толкова много хора в цивилизования свят ги вземат! Азовата организация се среща с медикаменти в организма в кръвта, защото те попадат там. А човешкият организъм не познава тези синтетични вещества. Те са нещо чуждо за него, те уплътняват и потъмняват организма. На организма му е необходимо изключително много сила, за да може да разгради тези субстанции. А те са произведени по химичен път така, че да действат. Лекарствата могат да действат, докато организмът не ги е разрушил.Тези медикаменти се произвеждат така, че организмът да не може да ги разрушава. Тези субстанции са много твърди, бих казал „твърди като костеливи орехи“ и затова действат като чужди - антибиотици, бета-блокери, препарати против холестерол... Но те втвърдяват човека и правят по-слаба Аз-овата организация.

5. Консумацията

Какво разбирам под това понятие? Не яденето в прекия смисъл, разбира се. Напр. алчността - да заграбя, да имам... Телевизията също. Какво правим като гледаме телевизия? Ние приемаме готовите образи много бързо и единствено нашите очи трябва да работят. По този начин креативността спада, освен това се обездвижваме - седим или лежим. Какво е значението на движението? Р.Щайнер задава този въпрос и за щастие, дава и отговора. По думите му, има един критерий за оценка на движението и той е „Дали движението е смислено или не“. Ще цитирам Р.Щайнер: „Безсмислено е това, което човек върши, което само тялото му го иска. Човекът върши нещо смислено, когато прави нещо, което го изисква неговото обкръжение.“ Ще поясня - когато пекарят пече хляб в общността, това е една смислена работа, едно смислено движение.

6. Интелектуализация на душевния живот - налагане на абстрактното.

Какво се крие зад всяка една от тези думи, това е важно да се знае. Когато работите антропософски трябва да се опитвате да се докосвате, да „усетите аромата“, да разберете всяко нещо. Когато мисловният живот загуби връзка с реалността, тогава остава абстрактното. Липсва връзката с чувстването на душата. Антропософията е училището на чувстването, и то на мисловното чувстване, и това е лечебното средство срещу интелектуализацията. Остават етичните въпроси в науката и в живота. Ние забелязваме как навсякъде науката губи научните ценности. И затова имаме нужда непрекъснато от разни етични комисии. Интелектуалността отслабва работата на Азовата организация. Човечеството има нужда от училището на чувстването.

А сега отново да се върнем на процесите на разграждане и изграждане.

Това е Сатурновият принцип, той е оловният принцип, защото оловото е земната Сатурнова сила. Тази субстанция е много тясно свързана с Аз-овата организация. При диабета има проблеми и с етерното тяло, както и с физическото тяло. Към тези две тела се влива и наследственият поток, човек го носи в себе си. Но това, което няма общо със семейството са нашите астрално тяло и Аз-а. Аз-овите сили трябва да бъдат подпомогнати. Какво бихте дали тогава на пациент с диабет, за да дойде силата на оловото? Р.Щайнер дава идеята за този медикамент, създава Склерон /Scleron - Weleda/.

Лекарството съдържа олово и пчелен мед. Този препарат не е само за диабетици. Има една субстанция, която закриля Аз-овата организация, така че тя да не може да бъде нарушена. И тя се нарича цинк. В практиката знаете, когато нещо го поцинковаме, то не ръждясва. Много от мазилата, които се дават за защита на кожата съдържат също цинк. На диабетиците винаги им давам цинк - D6 или D10, защото цинкът защитава Аз-овата организация, която работи в несъзнаваното.

А сега да отговоря на един въпрос, който беше отправен към мен - за разликата между Аз-а и Егото.

Аз-овата организация работи в организма. Тя се грижи за това човешкото тяло да бъде изградено. Аз-овата организация не е нашето съзнавано Аз, но това е нашият Аз. „Аз съм Аз“, но в душевния живот има нещо „като сцена“, където се разиграва нашият театър. Човек има съзнание за себе си, но съзнанието, което човек има за себе си, все едно е една снимка.Това не е реалността. Действителността на моя Аз, това е сила. Когато ние започваме медитация или медитираме, тогава започваме да изживяваме действителността за нас самите. Ние съизживяваме работещи своя Аз.

Искам да ви кажа какво душевно упражнение дава Р.Щайнер на диабетиците. Медитация за диабета

Той познавал свещеник на име Рутенберг, който бил диабетик. Това бил бащата на моята съседката. Тази дама почина, но нейният баща е познавал Р.Щайнер. И тази дама, която освен моя съседка, бе и моя пациентка, когато е била малка се е ръкувала с д-р Щайнер. И Щайнер е посещавал нейния клас, в училището, в което е учила. Това бе една перличка, която тя е носила през целия си живот. И когато бе възрастна, тя бе малко дементна, непрекъснато ни разказваше този случай.

Сега да се върнем към свещеника Рутенберг - Р.Щайнер и още някой - дали е била д-р Ита Вегман или друг лекар, му казват: „Правете вани с розмарин!“.

И правете следното упражнение. Представете си 4 свещи пред вас, разположени така:

                                                              І

                                                           І      І

                                                               І

Свещите горят. И сега трябва да ги изгасите мислено. Първо изгасяте най-долната свещ.Трите остават да горят. След това изгасяте една от страничните, но другите 2 продължават да горят. Изгасяте най-горната свещ. И тогава изгасяте и 4-тата свещ. Всичките са изгасени.

И сега отново биват запалени:

                                                                І

                                                            І       І

                                                                 І

Първо запалвате най-долната свещ. След това едновременно запалвате двете странични свещи. И накрая - най-горната. Това е упражнението. После д-р Щайнер казва на свещеника: „Правете това упражнение 3 пъти на ден с тази маневра на запалването и угасването в продължение на 3 месеца.“

Това е медитацията за диабета и можете да усетите, че тя е много волево очертана, насочена е към подсилване на Аз-овата организация.

Какво е станало със свещеника Рутенберг? Рутенберг отново отишъл при Р.Щайнер, след месец, и му казал, че е направил ваните с розмарин, както и упражненията със свещите, и че много скоро е нямал вече захар в урината. Р.Щайнер го посъветвал да престане с ваните с розмарин, но да продължи още два месеца с упражненията, за да станат 3 месеца, както е поръчал. Но Р.Щайнер добавил: „И престанете след третия месец, защото упражнението след това вече не действа!“.

 

Свещи

 

Свещите горят! Те не гаснат, ако изгаснат, ще бъдат запалени отново!

 

д-р Кристоф Шултес – интернист,

клиника „Ита Вегман", Швейцария

Консекутивен превод: Катя Белопитова

Запис и дешифровка: Светлана Желева

Редакция: Дорина Василева

Линк към първа част: http://med.anthrobg.net/bg/node/199