Джонатан Хилтън: РАЗГОВОР СЪС ЗВЕЗДИТЕ. КОСМИЧЕСКИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНОСТИ И ТРИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА (4)

Submitted by admin 2 on Нед., 19/03/2023 - 07:39
космос

I

Космическите интелигентности и

трите основни принципиа

Едно време звездите говореха на човечеството

Част от световната карма е сега да мълчат

Осъзнаването на това мълчание може да бъде болезнено за земното човечество

Но във все по-дълбоката тишина

Расте и зрее онова, което хората говорят на звездите

Осъзнаването на този говор

Може да се превърне в сила за Атман (Човека Дух).

 

Рудолф Щайнер

Космическа интелигентност

<Видео: Представяне на астрософията: 2-ра сесия>

Човек би могъл дълго време да се задълбочава в този стих, но мисля, че схващате картината на еволюцията на съзнанието, когато ние - и казвам "ние", защото "ние" сме съществували, и тогава в един момент сме били в своеобразен съюз със съществата от света на звездите. Нашето съзнание е било такова, че сме участвали в съзнанието на космоса. Боговете и съществата, които са запечатани във великите митологии и саги, са били реалност за нас в онези времена, защото не сме били откъснати от тази изначална връзка със света на боговете.

Тази времева рамка, която е уловена в този стих, е уловена и в древната индийска културна мъдрост, във Ведите и в тяхното описание на големите времеви периоди, наречени юги. Югата, от която току-що излязохме, се нарича Кали юга. Тя е започнала през 3101 г. пр. н. е. и завършва 5000 години по-късно през 1899 г.

 

Ще се спрем на това малко по-късно, но сега нека просто добием общо усещане за промяната на съзнанието. Можем да погледнем назад към ок. 3000г. пр. н. е. като истинското начало на онзи вид съзнание, което започнало да изчислява движението на звездите. Халдейците и вавилонците започват да измерват времето, създават системи, започват да пишат, използват плочки за записване на нещата. Това е последователността, започваща около 3000 г. пр. н. е., на спускането на човечешкото съзнание надолу към един особен вид отношение с физическия материален свят.

Това продължава през тези много хиляди години (няма да се спираме на целия период и на различните култури, които са се развили), но идеята е, че това било време, а и преди това, когато звездите са "говорили на човечеството". Човечеството било в известен смисъл като дете, тъй като се ръководело от мъдростта на звездите във всичко - от засаждането и посяването, до това как да измерва, как да провежда празници - във всички аспекти на живота си. С течение на времето, както се казва в стиха, звездите замлъкнали. Това било времето, когато човечеството започнало все по-малко да чува боговете с инстинктивно ясновидство, а все повече да изчислява планетарните тела, които виждало в пространството - да вижда звездите и планетите като предмети, макар и все още изпълнени с духовна същност. Били разработени различни системи, които се фокусирали повече върху физическия облик на звездите и планетите, а мъдростта за това какво се крие зад тези звезди и планети постепенно избледнявала.

За тези, които са чувствителни към това, както се казва в стиха, тази тишина "може да бъде болезнена за земното човечество". Хората изпитват усещане за отчуждение или откъсване от голямата вселена. Но след това стихът продължава, че "в задълбочаващата се тишина расте и узрява това, което сега говорим на звездите". Това е, от което възниква астрософията, защото ние се намираме в момент от нашата еволюция, в края на Кали юга, когато материалистичният възглед за планетите, звездите и зодиака, наред с други неща, вече трябва да приключи. Веднъж Рудолф Щайнер говори за това, че в края на Кали Юга сме навлезли в нова светла епоха и че сега за нас е достъпна приливна вълна от духовна светлина и знания.

И така, една нова звездна мъдрост се обръща към това място, на което се намираме сега в човечеството, когато е време отново да станем съзнателни, но не по начина, по който е било съзнателно по-ранното човечество, не по пътя на митологиите или един вид пасивна възприемчивост към звездите, а чрез нашето активно мислене. Това означава, че чрез съзнателното развитие на нови способности на съзнанието можем да започнем да възприемаме и да гледаме отвъд завесата на материята и отново да стигнем до осъзнаване на съществата, които стоят зад това, което сега познаваме само по астрономически, математически начин.

Нека се замислим за съзнанието. Знаете ли, в ежедневието мисля, че повечето хора биха се съгласили, а това е доказано дори научно, че сме ограничени в способността си да чуваме пълния спектър на звука; ограничени сме в способността си да виждаме пълния спектър на светлината; ограничени сме в способността си да възприемаме пълния спектър на цветовете. На много нива сме наясно, че има преживявания и възприятия, които са извън възможностите на нашите сетива. По същия начин можем да мислим и по отношение на съзнанието. Сегашното ни съзнание, което се управлява от сетивния ни опит и свързаното с него мислене, е ограничено, така да се каже, но има и други нива на съзнание, които трябва да открием и да развием способността си за достъп до тях.

Сега, като говорим за съзнание, трябва да говорим и за съществуване, защото само "съществата" притежават съзнание. Така че, когато говорим за същества и съзнание, можем да наречем това "Интелигентности". Всъщност някога боговете са били наричани Космически интелигентности.

Няма да чета много от Рудолф Щайнер, защото мисля, че е по-добре просто да споделя това, което съм преживял и научил, и това, което Вили Зухер е представил. Но бих искал в тази въвеждаща сесия да предложа някои цитати от Щайнер, които според мен са много полезни за този начин на разбиране на новата звездна мъдрост. Това може да бъде за нас начин - съзнателно и с Азово присъствие - да започнем да общуваме със съществата от звездите и планетите, с космическата интелигентност, с нашата разширена интелигентност.

Защото тези древни хора знаели, че само боговете са знаят тайните на звездния свят: боговете или, както са били наречени по-късно, Космическите интелигентности. Космическите интелигентности знаят тайната на звездния свят и само те могат да я разкажат. Затова ученикът трябвало да следва пътя на познанието, който води до разбиращо общуване с Космическите интелигентности. Истинската действителна Астрология е зависела от това човекът да постигне способността да разбира Космическите интелигентности... Всичко, което в древността е било Астрология, е било резултат от общуването с Космическите интелигентности.

Какво е Интелигентност? Тези абстрактни обобщения, разбира се, не съществуват в реалността. 'Интелигентност' означава взаимните отношения на поведение между висшите Йерархии. Какво правят те, как се отнасят помежду си, какви са една за друга - това е Космическата интелигентност.

Рудолф Щайнер, Мистерийни центрове, лекция XIII,

GA 232, Дорнах, 1923 г.

Рудолф Щайнер, Кармични отношения, том III, лекция 11

Когато в този курс започнем да разглеждаме Съществата от съзвездията и особено Съществата от планетарните сфери, които включват движенията, взаимовръзките на планетите, бихме могли да кажем, че се занимаваме с Космическите интелигентности. Интелигентностите от тези планетарни сфери, всички представляващи различни нива на съзнание, общуват, комуникират и се свързват помежду си. Истинската астрософия, на която сме едва в самото начало, ще се появи тогава, когато човешкото същество е в състояние да се присъедини към това общуване, да познава общуването на тези планетарни същества.

Цитат от Вили Зухер:

Рудолф Щайнер често говори за това, че пътят към духовното познание/познавателна способност започва с удивление и благоговение. Пристъпвайки към астрософията, човек трябва да култивира чувство на благоговение. Но какво е благоговение? Човек не може да изпитва истинска почит към дадена планета или знак. Защо? Защото те не представляват пълната картина. Те са само илюстрации на нещо, което е по-реално и по-пълно. И това нещо зад тях е "Съществото". Защото човек наистина може да почита или да изпитва почит само към едно същество. Така че, когато започнем да изучаваме астрософия... ние също така тръгваме по пътя на опознаване на същества - съществата, които стоят зад и са реалността зад символите и предметите, които сме способни да възприемаме.

 

Звезди

 

Три основни принципа

<Видео Представяне на астрософията: 3-та сесия>

Започнахме с разбирането на Космическите интелигентности. Когато през 2018 г. проведох първия онлайн курс по астрософия, се обърнах към хората, които бяха чели статиите ми във Facebook, и зададох въпроса: "Какво искате да научите от един курс?". Много хора се интересуваха и се занимаваха с астрология и се опитваха да намерят нов път към астрологията, по-дълбока, смислена астрология. В моята собствена биография, когато за пръв път се докоснах до тази звездна мъдрост, всъщност нямах никаква основа в астрологията, не се интересувах от астрология, не се интересувах от астрономия, така че беше доста странно за мен, по онова време, това да ме завладее и да се превърне за мен в област на изследване. Аз се включих в тази работа без опит в астрологията (разбира се, запознах се с нея вследствие от годините, през които я изучавах), но много хора са привлечени към астрософията поради въпросите си, свързани с астрологията и как тя може да бъде обновена по някакъв начин.

И така, въпросът, на който повечето хора искаха да получат отговор, беше: "Как да приготвям хороскопи на базата на астрософията?". Отначало не исках да започвам веднага със сложната работа с хороскопите, защото, както можете да видите от това въведение, не става въпрос само за правене на изчисления и четене на аспекти. Става въпрос за опознаване на Съществата, интелигентностите на планетарните сфери и звездите. След това по пътя на познанието може да се постигне разбиране на хороскопа, разбиране на дадено събитие или общуване с интелигентностите.

Трябва да бъдем наясно, че изучаването на астрософия е също и път на познание, път на развитие на познавателни способности. По-долу е даден един цитат, за да стане това малко по-ясно. Той говори за нещо, което лично за мен е много вълнуващо, и мисля, че всеки, който има медитативна практика, би могъл да познае това преживяване.

Човек никога не бива да спекулира с духовния свят в областта на изследванията, никога не бива да измисля нищо, а само да провежда подготовката, за да може нещо да се разкрие от духовния свят. Всеки, който вярва, че може да принуди духовния свят да му разкрие това или онова, много ще сгреши - от това ще възникнат само грешки. Трябва да се направи подготовка за това, което човек може да се надява да получи от духовния свят повече или по-малко по благодат.

Рудолф Щайнер, Кармични отношения, том VIII, лекция 7

И така, в астрософията имаме едни много основни точки, които са необходими. Едната се отнася до еволюцията на човешкото съзнание, а другата - за пътя на познанието, на духовното познание, за да опознаем съществата, които стоят зад така наречените физически тела. После има един допълнителен трети елемент, който е неразделна част от една нова звездна мъдрост, а именно познанието за кармата и прераждането.

Това е така, защото, при разглеждането на един инкарнационен хороскоп и когато се изучава връзката на човешкото същество със звездите, ще се разглежда пътя на човешкото същество не само в момента на въплъщението на Земята, но и дългият път, предшестващ раждането, когато, както го описва Уърдсуърт: "Ние се спускаме, влачейки облаци от слава, откъдето сме дошли."

Човек трябва да разбере този дълъг процес преди раждането, както и процеса след смъртта - разширяването и повторното завръщане на душата и духа в тези светове на съществуване. Какво включва всичко това и какво ни е отношението към тези планетарни сфери и света на звездите - това е голямата работа по разбирането на звездите и пълната човешка биография.

Има още една област, която ще разгледаме по-подробно, когато преминем към раздела в курса за съставяне на хороскопи. Мисля, че много от вас, които разбират астрологията и работят с нея, са запознати с факта, че аспектите са централна част от астрологичното тълкуване. Аспектите са ъгловите взаимоотношения между планетите. Има секстил, има квадрат, квинтил, опозиция, конюнкция и т.н. Те са различни ъглови градуси, които имат определено значение. В тези ъглови отношения можете да визуализирате един вид пространствена картина на ъглите между телата в пространството. Но в астрософията, тъй като живеем с планетни сфери, а не само с тела в пространството, разглеждаме по-скоро циклите на времето и ритмите между планетите. В този курс ще се спрем подробно на това. Евентуално ще разберем, че именно тези планетарни ритми в сферата на времето разкриват живота на планетарните сфери и ни отварят вратата за по-пълно разбиране на съзнанието или битието на тези светове.

И така, ще започнем със зодиака или, по-скоро ще кажем, - със зодиаците.

 

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева