Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИТЕ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? КАПУВУ - КАМЕННИЯТ(28)

Submitted by admin 2 on Пон., 09/01/2023 - 18:23
петрол

КАПУВУ – КАМЕННИЯТ

Волфганг Вайраух: Капуву, тук ли си?

Каменният: Аз съм постоянно тук. Вече казах здравей.

ВВ: Можеш ли да ми кажеш нещо за значението на сънищата ни по време тринадесетте Свети нощи?

Каменният: Когато има сънищата, тогава се вижда и какво през съответния период от време ще се случи.

ВВ: Кои дни отговарят на кои периоди от време?

Каменният: Януари – но не календарният януари – отговаря на първата Свята нощ и т.н. Всъщност, много е лесно.

ВВ: Какво се случва при добива на петрол от земята, например в Саудитска Арабия или Ирак?

Каменният: Когато хората бяха направили дупки в земята, не е трябвало да има каквито и да било дупки в земята. Винаги е имало кухини и са създавани, и друг вид същества влизат там, защото е направено място за тях. Когато вие, хората, така сте променили това парче земя, вие сте имали проблеми на това място.

ВВ: Какъв вид проблеми са това?

Каменният: Огромни! Били са огромни.

ВВ: Можеш ли да дадеш пример?

Каменният: Трудно е на немски език, това може да беше казано по-добре на руски. Тези същества са се борели против изчезването на материята, защото това е застрашавало тяхното съществувание. Те ще се опитат да погълнат духовния импулс, който е възникнал в резултат от дематериализацията на земята.

ВВ: Ариманичните същества се чувстват застрашени от дематериализацията на земята?

Каменният: Да, добиването на петрол е създало огромни дупки, огромни кухини. Това не е било само с петрола – същото е със златото, кобалта или газа и всякакви други суровини, добивани от земята.

 

Ариман

 

ВВ: Можем ли отново да запълним кухините след добиването на суровините, така че Ариманичните същества да не могат да влизат там?

Каменният: Можехте да опитате да говорите с нас, каменните същества. Ние можем да посочим места по земята, където подобни големи кухини не могат да се създават. Много от суровините могат да се добиват чрез открит добив и тогава не се появяват никакви кухини.

ВВ: Но това не може да стане с петрола.

Каменният: Ето защо е под въпрос дали добиването на петрол е било полезно за земята.

ВВ: А духовните същества, които навлизат в тези кухини, оказват ли определен вид ефект върху местното население?

Каменният: Най-вече върху хората в района, в който е бил петрола. Студеният, разрушителен ефект на тези сили е най-силен над тези кухини.

ВВ: По какъв начин тези същества въздействат разрушително върху хората, които живеят там?

Каменният: Могат да подтикнат хората да убиват други хора по рационални причини, с логично планиране, да създават хаос – програмиран хаос.

ВВ: Но хората, които живеят там, въобще не са хора, които предпочитат да убиват други хора.

Каменният: Не, повечето не бяха такива. Но винаги е имало някои, с положителна нагласа към тези сили. И тези няколко човека биват търсени от силите, работещи отвътре в кухините. Имало е и много светци в тези райони. Ако наистина искаш да го знаеш толкова точно – навсякъде има хора, които са готови да убиват. Но много от тях не са го сторили. Но в районите, където се добива петрол от земята, повечето са го правили. Разбра ли ме?

ВВ: Да. Благодаря ти.

Каменният: С Христос!

 

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева