Алън Тюлес: ДНЕВНИК НА СВЕТИТЕ НОЩИ. РОЖДЕСТВО, 25 ДЕКЕМВРИ (4)

Submitted by admin 2 on Нед., 18/12/2022 - 21:29
космос

Рождество, 25 декември 2022г.

Посвещение: Дева Мария

Добродетел за месец януари

(свързан с Козирог):

Смелостта става спасителна сила

Нейната противоположност: Боязливост, Тревожност

Преглед към миналия януари и визия за идващия януари

 

Дневник и предложени въпроси:

            - В кои области в живота си се чувствам способен да творя?

            - Кои недотам перфектни, предприети от мен действия, съм готов да поправя?

            - Кои области в живота си съм готов най-сетне да преобразя?

Космически теми за размисъл за Коледната нощ, 25-ти до 26-ти декември 2022г.

 

page19image28495728

 

         

Красивият полумесец на Луната, който се появява скоро след слънчевия залез, ни посочва пътя на нарастващата половина от нейния цикъл, който ще продължи през дванадесетте Свети нощи. Тази вечер, докато си проправя път през звездите на Козирог, тя се приближава до Сатурн, който разкрива силното си присъствие тук чрез факта, че е владетелят на тези звезди. Разбира се, с пребиваването на Луната в Козирог и предвид ъгловата връзка, която Луната формира с Марс и Уран (съответно от близо 120° и близо 90°), всичко това звучи като призив за вътрешна сила и концентрация. Що се отнася до характера на тази конфигурация от планети, можем да кажем, че тя носи в себе си отличителния белег на съдба в действие. С малко въображение, в това можем да видим как способността ни за кураж бива подложена на изпитание, за да можем да усъвършенстваме силите, които ще ни бъдат необходими за участване в бъдещи задачи. Благодарение на тази способност за кураж ние ще можем да направим пробив и да открием онези качества на Аза, които ще ни помогнат да схванем собствената си роля в изграждането на едно достойно човешко бъдеще.

Кралската звезда Алдебаран, за която говорихме вчера, тъй близо до Марс, осветлява твърдата решителност, която трябва да проявим, за да си пробием път към по-големи способности, както и силата да отстояваме и носим това, което е част от величието на човешкото наследство. С настоящата ни световна обстановка има много неща, които са застрашени в това отношение.

За развиването на нови способности, душата неминуемо трябва да се справя с препятствия и съпротива, а те, както знаем, са винаги наблизо в хода на живота. Понякога препятствията и съпротивата идват отвън, а понякога – отвътре; за да ги преодолеем ние не само черпим, но и градим, онези вътрешни ресурси, които помагат за пробуждането на истинските цели, към които сърцето иска да ни насочи. Тук има и преданост към това, което сме и можем да бъдем, защото всеки идва с цел на Земята.

Близостта на Луната до Сатурн - планетата, в която плете нишките на съдбата и целите в живота, - и допирът й до Марс в Алдебаран и Уран в Овен, фокусира вниманието ни върху суверенното достойнство на Аза - в пълно съгласие с Истинския образ на Човешкото същество, той се изправя мощно пред лицето на днешните предизвикателства.

Луната, която все още е във фазата си на новолуние, подкрепя формулирането на житейски въпроси, свързани с горепосоченото, а в по-общ план - формулирането на въпроси, които искаме да положим в лоното на духовния свят, в очакване да получим отговори и разяснения, през времето на нарастване на Луната до пълнолуние, в хода на Светите нощи. След като разгледахме темата за куража, който дълбоката почва на Козирог поражда в душата, жизнено важно е да заредим вътрешния си живот със сили на бодрост, за да не загубим своята увереност и ентусиазъм. Подобна нагласа оказва благотворно въздействие върху света и дори върху невидимите същества, които поддържат добрата Земя и нейните елементарни царства. По този начин умението на човека да се забавлява също има своята значима роля. Това са, разбира се, тънкости, но лицето на рицаря в броня на Рембранд, показано в началото на този коментар, добре предава споменатото душевно равновесие. Това е образ, който можем да разглеждаме отново и отново, и който винаги ще ни дава нови прозрения.

Хелиоцентричният хороскоп отново насочва вниманието ни към значителните връзки с Марс. От гледна точка на Слънцето местоположението му е доста по-различно от това в геоцентричния хороскоп: вместо в Окото на Бика (Oculus Tauri) той е разположен върху Рогата на Бика. Тук жестът му донякъде наподобява този на критски ездач на бик, способен да се носи елегантно и красиво дори когато се намира в близост до опасността. Жестът на това изображение не е много по-различен от този на рицаря в броня на Рембранд, в готовността му да посрещне опасността с благородна радост - онова качество, което излъчва към космоса лечебното присъствие на човечеството.

Сега бързите му движения са отвели Меркурий на равно разстояние между Земята и Сатурн и отново, както във вчерашния хелиоцентричен хороскоп, в посредничеството на тази планета, чийто съименник е богът на лечителството, усещаме едно лечебно присъствие. Космическата имагинация на Меркурий ни показва образа за суровата действителност за опасните времена на Земята, в контекста на великите цели за преобразуването на Земята. Да бъдем будни за критичната динамика на нашето време и да осъзнаем колко тясно нашето човешко участие е вплетено в гибелта на Земята или в нейното изкупление - това се превръща в настроението за тази нощ, в която за известно време наблюдаваме Земята и Сатурн в рамките на балансиращото докосване на Меркурий.

Полунощ на Коледа, 25 дек. 2022г.

Геоцентричен поглед

(Илюстрация 1)

 

Полунощ на Коледа, 25. Дек. 2022г.

Хелиоцентричен поглед

(Илюстрация 2)

 

схема

 

Превод: Ати Петрова

Редактор: Дорина Василева