Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? ЛУННА СВЕТЛИНА - СРЕБЪРНИЯТ (23)

Submitted by admin 2 on Вт., 22/09/2022 - 14:09
Луна

21. ЛУННА СВЕТЛИНА – СРЕБЪРНИЯТ

Волфганг Вайраух: Здравей.

Сребърният: Здравей.

ВВ: Каква е връзката на човешкото същество с Луната?

Сребърният: Луната контролира вашия процес на размножаване. Без цикъла на Луната никакви бебета не биха могли да се раждат. Затова и децата се променят със замърсяването на Луната с вашите метални отпадъци. Децата пренасят със себе си  своите вещества по пътя си към прераждане.

ВВ: Можеш ли да дадеш пример за това, моля?

Сребърният: Един пример за това са децата, които вие наричате “звездни деца”. Това всъщност е красиво наименование, понеже и металите идват от звездите. През първите седем години върху децата предимно въздействат силите на Луната. Но когато Луната е осеяна с желязо, алуминий, титаний, волфрам, молибден и т.н., много от тези метали проникват във физическото тяло на новородените. А това в последствие води до промени, подобни на тези при звездните деца.

ВВ: Това т.нар. деца индиго ли са?

Сребърният: Деца индиго е глупава дума – звездни деца е много по-добра.

ВВ: Тези деца притежават необичайните си качества, защото сме изпращали ракети на Луната ли?

Сребърният: Когато изпращате метали на луната, вие променяте Луната.

ВВ: И това не съотвтства на лунното същество, така ли?

Сребърният: Ако искаш да е така, ще трябва да съответства на лунното същество.

ВВ: Тези метали вредят ли на Луната?

Сребърният: Те я променят. Като изпращате метали там горе, ако поискате можете да й вредите. Проблемът е най-вече в това, че хората действат неосъзнато по отношение на вече описаните взаимоотношения. Човешкото същество е владетел на света.

ВВ: Хората правят всичко това, без да го осъзнават. Изпращаме ракета на Луната, без да си даваме сметка какви са духовните последици от това. Нищо не знаем за духовните същества на Луната, не знаем какви са последствията за Луната и не знаем какви са последствията за хората. Не мога да си представя как това може да има какъвто и да е положителен ефект нито върху Луната, нито върху хората.

Сребърният: Всяко нещо си носи последиците.

ВВ: Но те трябва да са или добри или лоши.

Сребърният: За хората всичко все трябва да бъде или добро или лошо. Макар че, от космическа гледна точка, има някаква разлика. Ние се променяме, а вие ще трябва да продължите да живеете с това. Ако не се пробудите, ще ви бъде трудно, ако мога така да се изразя. Но ние не го опрделяме като лошо поначало. Ние сме различни от хората.

ВВ: С други думи, казваш, че понеже хората изпращат метали на Луната, ние променяме субстанцията на Луната и покрай това – субстанцията на новопрераждащите се човешки същества, които слизата на Земята. Настъпват ли и други промени в децата?

Сребърният: Очите, например, са различни. Някои деца могат да виждат веднага, щом се родят. Те веднага виждат физическия свят. Обикновено, нормално е в началото децата едва да разграничават физическия свят. Пълното разпознаване на физическия свят обикновено става възможно едва в третата година, когато азът присъства по-ясно.

ВВ: Има ли още промени?

Сребърният: Децата ще получат изменени органи - почти всички органи и особено черният дроб, биват засегнати. Това е свързано с промени в кръвта. И дишането им ще се промени. Но най-вече се променя кръвта, нейният химически състав. Ако например, изследвате подробно кръвта на звездните деца, ще установите физическо-химически промени. Но явно не сте в състояние да провеждате толкова фини изследвания.

ВВ: Болни ли са тези деца?

Сребърният: Какво е болест?

ВВ: Престава ли тялото им да е в хармония?

Сребърният: Да, точно така е. Много по-трудно им е да създадат хармония вътре в себе си. Все пак всички деца трябва да се научат да създават хармония. В това се състоят особените проблеми на звездните деца.

ВВ: Нарастващият брой алергии също ли е свързан с това?

Сребърният: Да.

ВВ: Децата страдат от т.нар. разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD). Как така срещат толкова трудности при установяването на вътрешна хармония?

Сребърният: Това е, защото освен това са под силното влияние на Марс. Нарушено им е желязото.

ВВ: Какво значи това?

Сребърният: Почти нищо не мога да кажа за желязото – ще трябва да попиташ дъба за това.

ВВ: Окбеена, можеш ли да кажеш нещо за това?

Окбеена: Молекулярната структура на желязото, способността на желязото да бъде магнетизирано, се промени заради сондите на Марс. Това доведе до промяна в  достъпа до желязо при тези деца – те могат да използват желязото в кръвта си по различен начин. Не го използват просто за пренасяне на кислород, а може да пренася и други химически съставки.

ВВ: Възпитанието на такива деца е голям проблем, защото трудно се концентрират и са хиперактивни. Има ли лекарство, с което да могат да бъдат успокоени тези деца?

Окбеена: Трябва да прекарват повече време около вода и ако е възможно най-вече близо до блатиста вода. Водата е свързана с движението. Но не бива да пият блатна вода, а да се къпят в нея. Съчетаването на калций с желязо също е важно. Трябва да ядат желязо, извлечено от фосили (вкаменелости) във възможно най-висока потенция, над D30 (хомеопатична потенция, изразяваща силата на хомеопатичните препарати – бел.пр.). Тези деца умеят много по-добре да се съсредоточат в нематериални неща, например могат да следят движенията и техните духовни следи.

ВВ: Защо силното влияние на Марс въздейства най-вече върху тези деца?

 

Марс

 

Окбеена: Защото са били на Марс.

ВВ: Но между смъртта и ново раждане всички хора са били на Марс. Всички инкраниращи души слизат надолу през планетарните сфери - през Марс до Луната и по-нататък към Земята.

Окбеена: Правилно, но тези души са останали по-дълго на Марс.

ВВ: И с какво са по-различни?

Окбеена: С отношението си към войната и мира. Те не са по-войнствени, а по-миролюбиви. Марс сега е планета на мира, вече не е планетата на войната. От друга страна, Земята е планетата на любовта, макар че това едва се забелязва в света на хората. И липсата на мир на Земята прави тези деца нервни!

ВВ: Лунна светлина, би ли описал, моля, каква е връзката на хората с лунната светлина?

Сребърният: За съжаление, най-много тя да е някак романтична. Вие най-вече харесвате Луната с оранжев цвят, когато прилича на слънце. Тази Луна с оранжев цвят съответства на зоната на здрача при човека - когато обичате да закачате егото си на някое дърво, за да можете да потънете в чувства.

ВВ: А на вас Луната най ви харесва когато свети сребристо, така ли?

Сребърният: Да, когато е сребърна, много ясна и с лек ореол. Но тогава вие винаги се плашите от Луната.

ВВ: Защо?

Сребърният: Защото тогава съществата на намаляващата Луна се усещат най-ясно, а днешните хора изпитват голямо безпокойство, когато усещат тези същества. Същото е и със съществата на нарастващата Луна. Тези същества носят разрушителни сили на хората, несмлени подутини от етера. Поради промените на Луната съществата на намаляващата и нарастващата Луна вече не съответстват на свръхсетивната памет на хората!

ВВ: С това имаш предвид и т.нар. етерни трупове ли?

Сребърният: Да, това са безазови етерни елементи, които също така са отчасти превзети от други същества.

ВВ: Вече говорихме за лунното затъмнение. Можеш ли да обясниш малко по-подробно, моля, какво се случва с хората на Земята по време на лунно затъмнение?

Сребърният: Миналото е спряло и същевременно се оттегля от аза. Поради това, Другите могат да проникват в миналото и да го променят.

ВВ: Какво се случи по време на лунното затъмнение на 9 януари 2001г.?

Сребърният: Това затъмнение особено впечатли моите човеци, защото за пръв път го изпитаха в етерно. Но на този ден, също така, в миналото на Земята се прокраднаха разрушителни сили.

ВВ: Как могат хората да се предпазят по време на лунно затъмнение?

Сребърният: Не трябва да излизат, освен ако не желаят да преживеят затъмнението съзнателно. Тогава е различно. В такъв случай затъмнението може да бъде изживяно навън. Тогава ви пазят силите на Михаил – когато присъствате съзнателно и не търсите сензации.

ВВ: По-рано* ти спомена тринадесетия зодиакален знак - Змиеносец. Какво значи това?

Сребърният: Погледнато откъм Луната, това е нещо ново, което хората трябва да създадат. Питай Висшия, ако искаш повече подробности.

ВВ: Какво са правели хората в миналото по време на тринадесетте Свети нощи и дванадесетте Свети дни? В какво се състои главната разлика?

Сребърният: Едно време хората наистина преживяваха тринадесетте Свети нощи като святи и знаеха, че това са тринадесет нощи, а не дванадесест – това е грешка. Днес просто вече не се зачитат Светите нощи. В миналото всяка жена на фермер и всеки работник знаеше, че има тринадесет Свети нощи и, според собственото си чувство, променяха с нещо обичайните си дела – например, през този период да не перат дрехи. Днес, с изключение на двата дни на Коледа и Нова година, вие се държите сякаш всичките останали дни са обикновени дни. Не виждате святостта на Светите дни и това е ключовата разлика с изминалите времена.

Би било добре, ако съвременните хора изпитваха святостта на тези нощи и ако можеха да видят как те са свързани със съответния зодиакален знак, със съответния месец, с настроението и с йерархиите, които им съответстват.

Може да пробвате, като се отърсите възможно най-много от ежедневната забързаност по време на тринадесетте Свети нощи и дванадесет дни. Разбира се, това не е съвсем възможно, защото животът на Земята продължава. Но бихте могли, например, да се опитате да го правите през една част на деня. В тези дни не бива да вършите никаква дейност на борсата, нито да се готвите за сватба, да започвате нещо за в бъдеще или да се вкопчвате в миналото. Просто присъствайте в настоящия момент и се опитайте да усетите деня, нощта и съответстващите им същества. През този период небесата са отворени. Всички същества - марсовите същества, лунните същества и всички други планетарни същества - присъстват през този период.

ВВ: Какво се случва ако се занимавате с бизнес в тези дни?

Сребърният: Тези бизнес сделки не са изпълнени със светлина. Ще имат лош късмет. Най-малкото, те нарушават космическите взаимоотношения.

ВВ: Към коя от Нощите принадлежи Змиеносеца – тринадесетия зодиакален знак?

Сребърният: Към Новогодишната нощ.

ВВ:  Умишлено ли организирахте книжния си проект така, че по време на дванадесетте Свети нощи винаги да говори различно същество?

Сребърният: Да. Също така определихме кои да са съществата. Това за нас беше много вълнуващо.

ВВ: Много ти благодаря.

Сребърният: Моля.

 

Превод: Ати Петрова