Д-р Маргарете Хаушка: Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман. Качества на масажните техники - 1 част (17)

Submitted by admin 2 on Нед., 07/08/2022 - 09:31
Масаж

Д-Р МАРГАРЕТЕ ХАУШКА

РИТМИЧЕН МАСАЖ ПО Д-Р ИТА ВЕГМАН,

ОСНОВИ НА УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА

Съдържание

Предисловие към руското издание

Въведение

ЧАСТ I. Основи на познанието

Глава 1. История на масажа

Глава 2. Основни членове на човешкото същество

Глава 3. Тричленността на човешкия организъм

Глава 4. Водният организъм

Глава 5. Въздушният организъм

Глава 6. Топлинният организъм

Глава 7. Нерви и кръв

Глава 8. Кръвообращение и сърце

Глава 9. Метаморфози на скелета

Глава 10. Мускулна система

Глава 11. Система на вътрешния свят

Глава 12. Кожа

 

ЧАСТ II. Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман

Глава 13. Развитие и разширяване

Глава 14. Хармония и дисхармония в човешкото същество

Глава 15. Законът за полярността в масажа

Глава 16. Качества на масажните техники

Глава 17. Качества на маслата

Глава 18. Ритъмът

Глава 19. Лемниската и пентаграмът

Глава 20. Основни форми

 

ЧАСТ III. Практика на ритмичния масаж

Глава 21. Втриване в органите

Глава 22. Гръбначният стълб и неговото лечение

Глава 23. Препоръки при отделни болестни състояния

Общо въздействие на ритмичния масаж

Бронхиална астма

Стенокардия и близки състояния

Артериални нарушения на кръвоснабдяването

Венозен симптомокомплекс

Нарушения на съня

Главоболие с различен произход

Запек

Ревматични заболявания

Периартрит на раменната става

Посттравматично лечение (счупвания и т.н.)

Неврити

Полиомиелит и парализи с различен произход

Дегенеративни заболявания на нервната система

Лечение на онкологични заболявания

Ритмичен масаж в лечебната педагогика

Ритмичен масаж в психиатрията

Глава 24. Към въпроса за терапевтичната техника

Глава 25. Ръката

* * *

ГЛАВА 16. КАЧЕСТВА НА МАСАЖНИТЕ ТЕХНИКИ

               Ако вземем предвид, че по време на масажа ние трябва да обхванем телесните процеси отвън по същия начин, както самият човек прави това отвътре при активно движение, тогава става очевидно, че масажните техники помагат да се постигне съгласуване на четирите елемента. Елементите се имат тук предвид в светлината на учението на Аристотел: Огънят, Въздухът и Водата са мостове за навлизане на висшите членове на човешкото същество: Огънят или топлината - за духовния Аз, Въздухът - за душевно-астралто, Водата – за жизнено-етерното. По този начин придобиваме наставник в разбирането на природата. От само себе си се разбира, че това може да бъде само импулс, тъй като човешкият организъм е микрокосмос, стеснен в телесното пространство.

В същото време е необходимо да се развие чувство за природата, да се види взаимодействието на въздуха и водата помежду им: как вятърът предизвиква вълни, как се образува водовъртеж, как потоците в живата вода никога не са права линия, как всичко диша и как е възможно в студения миров океан да протича един топъл поток, и още много.

И освен това съществува най-висшият прототип на всички движения, величествени бримки (възли) и кръгове, които са изплетени над тях от небесни тела, звезди.

Всичко това трябва да стане основа и да събуди душата на терапевта за истинските лечебни сили, които се внасят от Космоса към Земята. Ритъмът на Вселената е затворен между небесните висини и земните дълбини и създава принципа на баланс между две големи полярности. А Вселената е организъм, а не механизъм. Процесите на тялото не трябва да се изтеглят в областта на механичните движения, съответстващи на инструментите в технологията. Силовото поле на Земята се материализира и уплътнява.

По-горе беше споменато, че ще се базираме на петте основни вида шведски масажни техники. Те трябва да бъдат характеризирани отделно.

 

масаж

 

ПОГЛАЖДАНЕ

Поглаждането е свързано преди всичко с насочващите сили в течния човек. Въвеждането – ефльораж, съществува не само за да се разпределят дългите плъзгащи се движения. Правят се по определени водещи линии, които на крайниците са разположени главно по мускулите, също по скулптурното моделиране на човешкото тяло, а при кръвообращението и образуването на различните потоци се правят по посока на сърцето.

В същото време трябва да се обърне внимание на това контактът на центъра на дланта да е добър, приятен и топъл. Всички повърхности са част от обвивката, тъй като физическото тяло е вид обвивка. Следователно, ръката винаги трябва да има обгръщащ характер, движението винаги трябва да е леко, но с добър контакт. Ръката трябва да има толкова малко собствено тегло, колкото кораб на вода, но тя трябва да бъде толкова силно вплетена в потока, че - образно казано - да е възможно да предизвика пред кърмата леко вълнение. Малък брой докосвания са достатъчни като стимул.

Към поглаждането също може да се отнесат двойните топлинни кръгове и, преди всичко, лемнискатите, които се използват в множество варианти. Чрез такива поглаждания, идващи от топлинния организъм, можем да обединим големи области, особено на гърба и на ставите. Това докосване е от особено значение, за да се върнат в жизнения поток болни крайници или други части, които функционално са изпаднали от общия живот, накратко, за да се проправи пътя за обединяващия Аз. В специалната част ще видим по-късно, че лемниската в онези области, които специално обслужват дейността на Аза, има решаващо влияние.

Поглаждането трябва да притежава и други качества, трябва да диша, което означава, че тихият натиск не трябва да е равномерен, а трябва да се повишава и намалява. Всички тези качества най-добре се разбират от гледна точка на изкуството. Благодарение на това докосването става музикално или цветно.

Особено важно е никога да няма така нареченото „замахване“ („опашка“) в движение. Всяко движение трябва да бъде напълно осъзнато от масажиста. Импулсът винаги трябва да бъде схванат от разума. Замахът е изключително израз на астралното тяло. Но с проявата на Аза, ускореното и изпълнено с махове движение моментално се успокоява. Това, на първо място, се отнася към тези линии, които завършват масажа – към абщриха.