Д-р Маргарете Хаушка: Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман. Закон за полярността на масажа (16)

Submitted by admin 2 on Вт., 21/07/2022 - 11:28
Рудолф Щайнер

Д-Р МАРГАРЕТЕ ХАУШКА

РИТМИЧЕН МАСАЖ ПО Д-Р ИТА ВЕГМАН,

ОСНОВИ НА УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА

Съдържание

Предисловие към руското издание

Въведение

ЧАСТ I. Основи на познанието

Глава 1. История на масажа

Глава 2. Основни членове на човешкото същество

Глава 3. Тричленността на човешкия организъм

Глава 4. Водният организъм

Глава 5. Въздушният организъм

Глава 6. Топлинният организъм

Глава 7. Нерви и кръв

Глава 8. Кръвообращение и сърце

Глава 9. Метаморфози на скелета

Глава 10. Мускулна система

Глава 11. Система на вътрешния свят

Глава 12. Кожа

 

ЧАСТ II. Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман

Глава 13. Развитие и разширяване

Глава 14. Хармония и дисхармония в човешкото същество

Глава 15. Законът за полярността в масажа

Глава 16. Качества на масажните техники

Глава 17. Качества на маслата

Глава 18. Ритъмът

Глава 19. Лемниската и пентаграмът

Глава 20. Основни форми

 

ЧАСТ III. Практика на ритмичния масаж

Глава 21. Втриване в органите

Глава 22. Гръбначният стълб и неговото лечение

Глава 23. Препоръки при отделни болестни състояния

Общо въздействие на ритмичния масаж

Бронхиална астма

Стенокардия и близки състояния

Артериални нарушения на кръвоснабдяването

Венозен симптомокомплекс

Нарушения на съня

Главоболие с различен произход

Запек

Ревматични заболявания

Периартрит на раменната става

Посттравматично лечение (счупвания и т.н.)

Неврити

Полиомиелит и парализи с различен произход

Дегенеративни заболявания на нервната система

Лечение на онкологични заболявания

Ритмичен масаж в лечебната педагогика

Ритмичен масаж в психиатрията

Глава 24. Към въпроса за терапевтичната техника

Глава 25. Ръката

* * *

ГЛАВА 15. ЗАКОН ЗА ПОЛЯРНОСТТА В МАСАЖА     

За да направи взаимовръзките в масажа разбираеми, Рудолф Щайнер в лекциите си пред лекарите изхожда от изследването на двата полюса, като дава за пример противоположността на главния мозък и далака. Мозъкът е центърът на съзнателните представи за живота. Далакът, тази гъба, пропита с кръв, е определен като център на несъзнателните състояния на волята. Към това Рудолф Щайнер добавя същността на масажа. Друг път описва същото от друга гледна точка. Представям и двата текста тук в оригинал.

"Духовна наука и медицина", XVI, доклад от 5 април 1920 г. (Събр.съч. 312):

„Всичко, което в организма протича по такъв начин, че физическите процеси биват съпроводени от висшите процеси на съзнанието и по-точно от процесите на представите, всичко това в организма представлява отровно влияние. Това е нещо, което не може да бъде подминато. Организмът непрекъснато отравя себе си именно чрез дейността на представите. Тези състояния на отравяне той всъщност непрекъснато уравновесява чрез несъзнателните проявления на волята. В далака е заложен центърът на несъзнателните волеви състояния.

И ако сега пропием далака със съзнание, като му повлияваме масажирайки го, тогава ние по определен начин действаме срещу силното отровно влияние, изхождащо от нашето по-висше съзнание. Само че не е необходимо масажът на далака да бъде винаги външен, този масаж може да бъде и вътрешен.

Може би Вие ще оспорите, че това може да бъде наречено масаж, но нали въпросът се свежда до това да се разбираме един друг. Този масаж на далака може да бъде проведен и чрез това, на даден човек, при когото например виждаме, че притежава силна вътрешна органична дейност, дължаща се на състоянието на отравяне, на когото това абнормно състояние на съзнанието в далака може да бъде повлияно, ако кажем на човека: "Яжте не само по време на основните три хранения, но по време на основните три хранения яжте по възможност по-малко, и яжте по-често, разпределете храната така, че да следват едно след друго с по-малко промеждутъци от време".

По този начин може да бъде повлияно това абнормно състояние на далака. Това разпределение на хранителната дейност представлява един вътрешен масаж на слезката. Само че тази работа естествено има и своята обратна страна, както и всичко, което засяга тези процеси в известен смисъл има своята обратна страна. Защото виждате ли, в нашето припряно време, където хората, или най-малкото много хора са непрекъснато впримчени в една външна възбуждаща ги дейност, тогава функцията на далака в изключително силна степен бива повлияна именно от тази външна възбуждаща дейност, защото човекът работи.

Човекът не прави нещата тъй както определени животни, които запазват себе си здрави, като се излягат и не позволяват храносмилането им да бъде смущавано от никаква външна дейност; всъщност те наистина щадят дейността на своя далак. Когато се занимава с някаква външна, нервна, припряна дейност, човекът не щади дейността на своя далак. По тази причина всъщност в цялото културно човечество постепенно дейността на далака е станала силно абнормена, и от обременяването на функциите на далака чрез средствата, които именно посочих сега, добива особено значение.

Когато обърнем внимание тъкмо на такива фини масажи, какъвто е външният и вътрешният масаж на далака, ние много хубаво биваме насочени към отношението между органите в човека, опосредстващи несъзнателното и органите, опосредстващи съзнателното, и тогава достигаме до значението на масажа, или най-малкото по-лесно започваме да разбираме цялостното значение на масажа. Масажът има известно значение, и при определени обстоятелства може да има силно лечебно въздействие, макар че масажът въздейства преди всичко върху регулирането на ритмичната дейност в човека. Той действа предимно върху регулирането на ритмичната дейност на човека.

Но ако искаме да масажираме успешно, е необходимо да познаваме добре човешкото тяло. Вие ще откриете пътя, ако размислите приблизително над следното. Помислете си за огромната разлика, съществуваща между ръцете и краката за човешкото устройство, но не за животинското, а за човешкото устройство. Ръцете на човека, които са освободени от участие в тежестта и които се движат свободно, тези човешки ръце са много по-хлабаво привързани със своето астрално тяло към физическото тяло, отколкото краката на човека. При краката на човека астралното тяло се намира в една много по-тясна връзка. Човек би казал: при ръцете астралното тяло действа много повече през кожата по посока отвън навътре. То обгръща ръцете и дланите, и действа отвън навътре. Астралното тяло действа в известен смисъл обгръщащо. При краката и при ходилата, чрез астралното тяло, изключително силно центробежно, изключително силно излъчващо отвътре навън, действа волята. По тази причина съществува една тъй значителна разлика между ръцете и краката.

И последицата от това е, че когато на даден човек масажираме краката, когато масажираме краката и ходилата, в основата си ние упражняваме дейност, съвсем различна от тази, когато на даден човек масажираме ръцете и дланите. Когато на даден човек масажираме ръцете, то масажът притегля астралното отвън към вътрешността. Чрез това ръцете в много по-силна степен се превръщат в апарат на волята, и по този начин се въздейства регулиращо върху вътрешната веществообмяна, върху онази част на веществообмяната, разположена между червата и кръвоносните съдове. Или когато масажираме ръцете и дланите се въздейства много повече върху кръвотворението.

Ако масажираме повече краката и ходилата, то при това физическият елемент бива по-силно преобразен в елемент на представите, и по този начин се въздейства регулиращо върху онази веществообмяна, която е свързана с процесите на изпразване, т.е. с онова, което са процесите на изпразване, на отделяне. Именно с помощта на това продължение на масажните въздействия, изхождащи в единия случай от ръцете и насочени повече към вътрешната област на веществообмяната, към изграждащата /асимилационната - бел. прев./ област на веществообмяната, а във втория случай насочени към разграждащата (дисимилационната - бел. прев.) област, виждаме, какво сложно същество представлява всъщност този човешки организъм.

Когато изследвате тази работа рационално, Вие ще откриете, че в действителност всеки участък от тялото притежава известно отношение спрямо другите участъци от тялото, и че тъкмо на това почива въздействието на масажа, и по съответния начин Вие ще вникнете в това вътрешно обменно взаимодействие в организма. Масажирането на долната част на тялото ще притежава винаги благоприятни последици дори за дихателните дейност. Това е особено интересно, че масажирането на долната част на тялото има особено благоприятно влияние върху дихателната дейност. И колкото по-надолу слизаме, когато масажираме, да кажем, непосредствено под сърдечната дейност, дишането бива по-силно повлияно, ако масажираме малко по-надолу, биват повлияни повече шийните органи. Съществува обратно отношение, колкото по-надолу слизаме при масажирането на трункуса (тялото без крайниците - бел. прев.) толкова повече биват повлияни органите, разположени в горната част. Обратно на това, масажът на ръцете, например, бива подсилен, когато заедно с това масажираме и най-горната част на трункуса. Това са неща, онагледяващи връзката между отделните части на човешкия организъм.“

„Физиологично-терапевтичното“ на основата на духовната наука“ (Събр.съч.314):

„Нека вземем пример от една област, която може да ни открие цялата зависимост между духовно-душевните сили и физическия свят. Онова което нервно-сетивната система обхваща, е включено в съзнателния живот на човека между пробуждането и заспиването. Нервно-сетивната система е израз на съзнателния живот на човека. Обаче системата веществообмен-крайници далеч не е израз на съзнателния живот на човека. Ние, така да се каже, крачим през света със съзнателна глава, но с несъзнателни крайници. Тези крайници стават съзнателни само ако по някакъв начин пострадат от удар или нещо подобно. Така че можем да заявим: за главата, за нервно-сетивната система, нормалното състояние е напълно будното съзнание; за веществообмена нормалното състояние при човека е безсъзнанието.

Обаче по отношение на системата веществообмен-крайници ние можем да породим един вид съзнание. И това ние можем да направим с помощта на масажа. В какво се състои масажът? Той се състои в това, че чрез външни средства ние довеждаме до съзнание нещо, което иначе остава неосъзнато. Нещата се свеждат до това, че с помощта на масажа ние можем да подобрим една отслабена връзка между духовно-душевните сили и физическото тяло.

Нека да приемем, че поради болестната си организация, човекът би бил склонен да включва духовно-душевните сили в своя веществообмен по един крайно недостатъчен начин. И сега чрез масажа се постига една подкрепа, една помощ за физическата съставна част на веществообмена, при което значителна част от духовните сили се издигат и стават достояние на човешкото съзнание. Да, така се постига едно активиране на тази система и тя се прониква много по-дълбоко от духовно-душевните сили. И чак тогава ние можем да разберем как действа тази система веществообмен-крайници; как например това, което пулсира в ръцете и дланите, което духовно пулсира в ръцете и дланите, продължава навътре и се намесва във веществообмяната на човека; чак тогава ще знаем, какво точно означава да се пробуди едно частично съзнание чрез масажа на ръцете и дланите.

По този начин се стига до едно насърчаване на духовно-душевните сили в системата на веществообмена, но в онзи веществообмен, който действа градивно; веществообменът, ускоряващ смилателните процеси и т.н. С други думи: тук ние откриваме, че човекът страда – вътрешно и органично - от такива веществообменни нарушения, при които хранителните вещества се включват в тялото неправилно или пък самото им преработване става неправилно, накратко - при които не е в ред именно градивният веществообмен; но така или иначе в определени случаи - естествено за да видим нещата по верния начин са необходими най-прецизни познания - масажът на ръцете и дланите може да представлява една голяма помощ. Тази помощ идва най-вече от укрепването на духовно-душевните сили чрез повишената от масажа степен на съзнанието. Разбира се при масажиране на нозете и стъпалата, ще се получи нещо съвсем друго. Защото онова, което ги пронизва като духовно-душевни сили, то е в органична зависимост с процесите на отделяне, с процесите на разпад. Така че при смущение в тези процеси - според обстоятелствата - ние можем да помогнем с масаж на нозете и стъпалата.

 

масаж

 

Само в тези два пасажа Рудолф Щайнер говори директно за същността на масажа. При по-внимателно разглеждане те съдържат всичко, което може да доведе до напълно ново разкриване на тази област. Напълно разбирам, че съдържанието на тези цитати е само началото на това, което Рудолф Щайнер е очаквал да получи в резултат на осветяването на тази област с духовно-научни мисли, той дори казва, че в някои случаи правилният масаж може да замени хирургичния нож. Може да се разбере, че в резултат на това имаме в ръцете си средство, именно в буквалния смисъл на думата в ръцете си, което благодарение на събирането и разделянето ни позволява да контролираме дейността на астралното тяло по всякакви диференцирани начини. Но това предполага познаване на дейностите на висшите членове на човешкото същество. Във втория абзац на цитата откриваме първото изречение: "Ако искате да масажирате успешно, трябва да познавате добре човешкото тяло." Благодарение на това става ясно, че тялото винаги трябва да се разглежда като едно цяло. Всяка промяна засяга цялото и действието се разпростира върху различните членове на човешкото същество, в зависимост от техните закони.

Тук на първо място важи законът за полярностите на астралното тяло. Това е лесно да се разбере от казаното по-горе. Но съвършено ново е, че масажът на ръцете и краката въздейства по толкова различен начин на метаболизма. Към факта, че масажирането на долния човек влияе на отделянето, трябва да се добави, че функцията на отделянето на жлезите е вид скрито дихателно движение, свързване и разединяване на астралното тяло от физическо-етерното. Тогава астралното тяло действа отвътре като организира, тоест подчинява се на областите на етерното тяло, където секретът ще допринесе за изграждането на членовете на съществото, което съответства на ситуацията в областта на метаболизма. Ако се отдели частично, тогава секретат ще бъде освободен, което съответства на положението на членовете на човешкото същество в горния полюс. Това ясно се доказва от факта, че именно отделянето е толкова важно за формирането на съзнанието и при по-внимателно разглеждане винаги е придружено от проясняване на съзнанието.

 

масаж

 

По-ясно се осъзнава противоположното, а именно: намаляването на съзнанието при някои заболявания, твърде силно замъгляване на съзнанието с недостатъчност на отделителната дейност на жлезите, достигащо дори до загуба на съзнание при нарушаване на жизненоважни отделяния.

За да премахна неразбирането, бих искала да подчертая, че, разбира се, физическото тяло винаги се масажира, докато знаем, че духовните и умствените процеси го проникват диференцирано. В процеса на масажа пробуждането на съзнанието в различни части на тялото възбужда собствената умствена и духовна дейност. Едно тяло би било труп, ако не беше проникнато от взаимовръзката на тези висши членове на човешкото същество. Никой не трябва да вярва на резултатите от духовната наука, но е необходимо да ги проверим в действителност, тогава на всяка крачка можем да намерим потвърждение за тях.

Превод: Дорина Василева