Антропософска психотерапия

Ритмичният масаж е изкуство, а не просто техники...

Submitted by admin 2 on Пет., 09/06/2017 - 12:22

Ритмическият масаж по Ита Вегман е един от методите на антропософската медицина, която разглежда човека като цялост, като единство от физическо и духовно, но при това се опира на всички достижения на съвременната медицина.

Троичността в човека и връзката й с музикалните инструменти

Submitted by admin 2 on Пет., 02/06/2017 - 15:54

Музикалнитe инструменти трябва да са подбрани така, че да се постигнат специфични влияния върху клиента. В хода на изследването се стремях клиентът да получи по-скоро терапевтичен ефект от терапевта, отколкото пряко "третиране", коeто да покаже "ефекти". И така – как конкретно въздействат музикалните инструменти върху човека в светлината на антропософската музикотерапия.

Антропософска гледна точка към шизофренията

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 18:19

В държавните психиатрични институции в България, хората с психични разстройства се наричат от персонала и от гражданската общност „пациенти”, „болни”, „луди”. Независимо от тяхната възраст, пол, националност, социален статус, специфика на разстройството, тези хора носят своята житейска история, духовно-душевна индивидуалност, способности и таланти.

Защо е нужна работата с биографията?

Submitted by admin 2 on Вт., 01/06/2017 - 11:45

Антропософският курс за работа с биографията се основава на духовно-научното учение за човека, Земята и Вселената. През последните 20-30 години интересът към явлението биография се е засилил. Биографията е ново явление в историята на човечеството. След възкресението, преодоляването на смъртта, са станали известни промени в изживяването на пътя след смъртта и оттук – в душевния живот.

Киното и неговото въздействие

Submitted by admin 2 on Вт., 30/05/2017 - 14:54

Рудолф Щайнер е съвременник на появата на киното в световната културна история, чиято рожденна дата е 21.03.1895 год. Още в онова време той може да проследи развитието на появилото се ново изкуство и в следващите две десетилетия, до смъртта му, да формулира пред съвременниците си своите прозрения за неговото бъдеще и сила на влияние. Днес неговите думи продължават да звучат изключително актуално и ние ставаме свидетели за онова, което той е предрекъл. То бива използвано и с определени цели, съзнателно или несъзнателно.

Бележки върху картата на живота

Submitted by admin 2 on Вт., 30/05/2017 - 10:16

На схемата виждаме карта на живота изработена с ос на сгъване в период 32 год. Вижда се огледалното изображение на седемгодишните периоди в младостта, които отговарят на съответните периоди в зрялата възраст, както и космическите сили и тенденциите, които влияят в тези периоди.

Антропософска психотерапия

Submitted by admin 2 on Нед., 28/05/2017 - 14:41

Антропософската психотерапия е практическо приложение на психологията за действително изцеление и развитие на човешката душа. Нейната цел е превръщането на предизвикателствата на живота на индивида във възможности за духовно развитие. Антропософската психотерапия е форма на психотерапия, която се основава на антропософията и нейния холистичен подход към разбирането, изследването и развитието на човешките същества като единна цялост от тяло, душа и дух. Тя се базира на антропософския образ за човека като диагностика, а също и като терапевтично взаимодействие.